Údržba kaple v Brumovicích

Kaple v Brumovicích byla první památkou, u které naše sdružení zajistilo opravu. Nezůstalo však pouze u péče o stavbu samotnou, ale věnovali jsme se také obnově jejího okolí. Vysadili jsme zde stromy a ovlivnili realizaci odpočívadla při budování cyklostezky.

Po obnově kaple začal vlastník, kterým je Obec Brumovice, zajišťovat sekání trávy v jejím okolí. V srpnu 2013 provedli členové sdružení opravu vnějších vápenných omítek kaple – nesoudržné části omítek a pruh ve spodní části u terénu byl odstraněn, vyvedeny byly omítky nové vápenné a byl obnoven finální vápenný nátěr. Jednalo se o poslední opravu, kterou jsme na této památce prováděli. V současné době jsme s konečnou platností předali klíč od kaple vlastníkovi a další opravy a udržovací práce jsou už pouze na něm.

Fotografie ze srpna 2013, oprava omítek. 

Fotografie z února 2014.

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.