Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016 – vyhlášení výsledků

Cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007.
Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem Ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.

V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu v letech 2015–2016.
Sedmičlenná odborná porota hodnotila celkem 17 nominací, mezi které bylo zařazeno 7 staveb financovaných z veřejných zdrojů
a 10 soukromých investic. V rámci veřejných staveb byla hodnocena realizace návsi ve Smolkově (n. č. 1), architektonické řešení muzejní výstavy (n. č. 2), smuteční síň v Oticích (n. č. 4), knihovna Slezské univerzity (n. č. 7), pavilón interních oddělení Slezské nemocnice (n. č. 9), zázemí fotbalového hřiště se šatnami v Raduni (n. č. 14) a sportovní hala SFC (n. č. 17). Mezi soukromými investicemi bylo hodnoceno celkem
8 rodinných domů (n. č. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15), zahradní altán
(n. č. 16) a interiér oční optiky (n. č. 11).

Celkové hodnocení:  

Porota byla potěšena počtem a především kvalitou většiny nominovaných staveb. Ocenila ty návrhy a realizace, které mají nadregionální úroveň, respektují kontext dané lokality, mají přesvědčivé architektonické a dispoziční řešení a kvalitní detail. Rozhodla se udělit dvě ceny a dvě čestná uznání Ceny
J. M. Olbricha a ocenila tak nejen přístup soukromých investorů, ale i pořizovatelů veřejných staveb. S politováním však porota konstatuje, že u investičně významných veřejných staveb nebyly vypsány architektonické soutěže, které by prověřily nejlepší možná řešení, což se odráží na konečném výsledku.

S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016 pro Smuteční síň v Oticích.
Projekt zpracovali: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner a Ing. Ondřej Kubesa v roce 2014. Stavebníkem byla Obec Otice. Dodavatelem stavby realizované v roce 2015 byla společnost Carman Invest a.s. (n. č. 4).

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016 pro rodinný dům ve Chvalíkovicích.
Projekt zpracovali: WMA architects, Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek v letech 2013–2014. Stavebníkem byli Mgr. Ivan Berger, Mgr. Lenka Borovičková. Dodavatelem stavby realizované v letech 2015–2016 byla společnost Kern s.r.o. (n. č. 5).

Čestné uznání za novostavbu interiéru oční optiky Skryjová za osobitý a vtipný interiér, který očišťuje vnitřní prostor a obsahuje řadu nápaditých detailů.
Projekt zpracovali: Jarmila Skryjová a výtvarnice Jitka Škarohlídová v roce 2016. Stavebníkem byla Jarmila Skryjová. Dodavatelem stavby realizované v roce 2016 byla společnost ŠINDLER LUDĚK s.r.o. (n. č. 11).

Čestné uznání za novostavbu zázemí hřiště v Raduni za kultivované, ale přitom jednoduché řešení, dobře zapadající do daného prostředí s poetickým nábojem.
Projekt zpracoval: Ing. Adam Kaštovský v roce 2014. Stavebníkem byla Obec Raduň. Dodavatelem stavby realizované v roce 2015 byla společnost NOSTA. s.r.o. (n. č. 14).

Hodnocení byli přítomni členové odborné poroty:
MgA. Daniel Barták, designér
Ing. Venuše Drochytková, stavební inženýrka,
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury
Ing. arch. Kamil Mrva, architekt
Ing. arch. Pavel Nasadil, architekt
Ing. arch. Martin Rosa, architekt
V následující části představujeme podrobné hodnocení všech 17-ti nominovaných staveb:

1) Náves ve Smolkově
Projekt – STUDIO-D Opava s.r.o., 2014, Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. arch. Petr Košárek. Stavebník – Obec Háj ve Slezsku. Realizace – Cone-stavitelství a.s., 2016.

Příklad nadprůměrné revitalizace malé návsi se symbolickým pokusem o připomenutí její historické stopy.

2) Instalace výstavy „Unikáty zemských muzeí“
Projekt – Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects, 2014–2015. Stavebník – Slezské zemské muzeum.

Porota se rozhodla nezařadit tuto stavbu do užšího výběru z důvodu nemožnosti shlédnout realizaci v instalované podobě.

3) Rodinný dům, Slavkov
Projekt – Ing. arch. Tomáš Bindr, Atelier 38 s.r.o., stavební část Martin Heider. Realizace – 2014–2015.

Porota kladně hodnotí kultivovaný výraz stavby, její měřítko, kvalitní detail a provedení.

4) Smuteční síň, Otice
Projekt – STUDIO-D Opava s.r.o., 2014, Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondřej Kubesa. Stavebník – Obec Otice. Realizace – Carman Invest a.s., 2015.

Cena J. M. Olbricha
Adekvátní veřejná investice, jejímž výsledkem je drobná stavba s kvalitními detaily pokorně doplňující prostředí historického hřbitova, kde se autoři dobře vypořádali také s limity území.

5) Rodinný dům, Chvalíkovice
Projekt – WMA architects, Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, 2013–2014. Stavebník – Mgr. Ivan Berger, Mgr. Lenka Borovičková. Realizace – Kern s.r.o., 2015–2016.

Cena J. M. Olbricha
Velký malý dům. Skromný dům s limitovaným rozpočtem pro mladou rodinu se silnou architektonickou koncepcí. Za skromným zevnějškem se skrývá dům se silnou atmosférou, která utváří pocit domova. Jednotná architektonická koncepce výborně prostupuje všemi detaily. Dům je ukázkou vynikající spolupráce architekta a stavebníka.

6) Rodinný dům, Hrabyně
Projekt – Ateliér 38, Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, 2012. Stavebník – manželé Mrovcovi. Realizace – 2015.

Velmi kvalitní příklad rodinného domu s netradičním konstrukčním řešením ocelového skeletu.

7) Univerzitní knihovna, Slezská univerzita
Projekt – Ing. arch. Aleš Vojtasík, Ing. arch. Marek Danyš, 2010–2011. Stavebník – Slezská univerzita. Realizace – SYNER s.r.o., H&B delta, 2014–2016.

Jde o veřejnou stavbu, která bohužel nevznikla na základě architektonické soutěže, jež by prověřila nejvhodnější řešení. Výsledkem je dobrá stavba s kvalitním vnějším výrazem, ale také místy problematickými provozními a funkčními detaily.

8) Rodinný dům U pevnůstky, Jaktař
Projekt – Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Lucie Mohylová, stavební část: Ing. Tomáš Mička, Atelier 38 s.r.o. Realizace – 2015–2016.

Porota se rozhodla nezařadit tuto stavbu do užšího výběru.

9) Pavilon “N” Slezské nemocnice v Opavě
Projekt – Ing. arch. Martin Chválek, MBA, Ing.arch. Tomáš Janča, Ing. Pavel Pietak, 2008–2015. Stavebník – Slezská nemocnice v Opavě p.o. Realizace – Metrostav a.s., 2013–2015.

Průměrná stavba, která nerespektuje cenný urbanizmus a měřítko areálu opavské nemocnice.

10) Rodinný dům, Kravaře
Projekt – WMA architects, Ing. arch. Adam Weczerek, Ing. arch. Martin Materna, 2013. Realizace – 2014–2016.

Nadstandardně a velkoryse řešený dům s kvalitními detaily, posazený do rozlehlé zahrady.

11) Interiér optiky Skryjová
Projekt – Jarmila Skryjová, výtvarnice Jitka Škarohlídová, 2016.
Stavebník – Optika Jarmila Skryjová. Realizace – ŠINDLER LUDĚK s.r.o., 2016.

Čestné uznání.
Osobitý a vtipný interiér, který očišťuje vnitřní prostor a obsahuje řadu nápaditých detailů.

12) Rodinný dům, Slavkov
Projekt – Ing. arch. Petr Mlýnek, 2014. Stavebník – manželé Novobilští. Realizace – 2015.

Porota se rozhodla nezařadit tuto stavbu do užšího výběru.

13) Rodinný dům, Slavkov
Projekt – Ateliér 4G – Ing. arch. D. Grygar, 2012. Stavebník – manželé Fréharovi. Realizace – Grigar s.r.o., 2012–2016.

Porota se rozhodla nezařadit tuto stavbu do užšího výběru.

14) Zázemí hřiště v Raduni
Projekt – Ing. Adam Kaštovský, 2014. Stavebník – Obec Raduň. Realizace – NOSTA. s.r.o., 2015.

Čestné uznání.
Kultivované, ale přitom jednoduché řešení s poetickým nábojem, dobře zapadající do daného prostředí.

15) Rodinný dům, Opava–Kylešovice
Projekt – Ing. arch. Petr Mlýnek, 2014. Stavebník – manželé Hudečkovi. Realizace – Vítězslav Rozmanit, 2015–2016.

Porota se rozhodla nezařadit tuto stavbu do užšího výběru.

16) Zahradní altán, Bohučovice
Projekt – Ing. arch. Vilém Čech, statika – Igor Kropš. Stavebník – manželé Satkovi. Realizace – betonové patky: Radomír Vatrt, ocelová konstrukce: Presshydraulika s.r.o., dřevěné opláštění (modřín): Stanislav Vaněk, zábradlí: Jan Světlík – kovářství, klempířské práce: Mlýnek s.r.o., 2016.

Zajímavý příklad osobitého přístupu stavebníka k organickému designu zahradního altánu.

17) Hala SFC Opava
Projekt – Ing. arch. Petr Mlýnek, 2015. Stavebník – Statutární město Opava. Realizace – FEMONT OPAVA s.r.o., 2015.

Porota se rozhodla nezařadit tuto stavbu do užšího výběru.

Mimo hodnocení odborné poroty Cenu hlasující veřejnosti v on-line anketě získal Zahradní altán, Bohučovice.

Status Ceny J. M. Olbricha
• Cena je udělována za kvalitní architektonický počin nebo za kvalitní rekonstrukci nebo za kvalitní urbanistické řešení, uskutečněné na území Opavska v daném hodnoceném období.
• Cena za rekonstrukci se střídá s cenou za novostavbu vždy jednou za rok.
• Cena je udělována jednou za rok s tím, že nemusí být udělena, nebo může být uděleno cen více.
• Cenu uděluje Za Opavu, z. s.
• O Ceně rozhoduje výbor Za Opavu na základě návrhu poroty, která hlasuje o nominacích.
• Podávat návrhy na nominace na udělení Ceny můžou členové Za Opavu, architekti, investoři a veřejnost.
• Z návrhů jsou nominovány všechny, které splňují formální požadavky na udělení Ceny.
• Odborná porota je jmenována výborem spolku Za Opavu.
• Členy poroty Ceny J. M. Olbricha jsou jmenováni odborníci z oblasti architektury, ochrany památek a vizuálního umění.
• Porota je 7 členná, minimálně 2 členové poroty jsou svým dlouhodobým působením mimoopavští.
• Porota je usnášeníschopná v minimálním počtu 4 členů osobně přítomných.
• Porota je jmenována vždy na tři období, tj. porota ve stejném složení bude o Ceně rozhodovat třikrát.
• Při odchodu člena(ů) poroty v době jejího působení, bude(ou) zvolen(i) náhradní člen(ové).
• Při volbě tří a více náhradních členů se bude jednat o porotu nově jmenovanou.
• Nově jmenovaná porota musí mít minimálně tři členy nové oproti složení předchozí poroty.
• Statut Ceny může být změněn výborem Za Opavu minimálně 75 procenty hlasů a maximálně jednou za 5 let.
• Cena J. M. Olbricha je postavena na etické a morální úrovni.

 

Komentář

  1. Zpětné uporoznění:Cena J. M. Olbricha za novostavbu - OPAVA - ostatní

Komentáře jsou vypnuty.