Opava a její okolí pohledem archeologie

V úterý 16. května proběhla v sídle spolku v Matičním domě přednáška, která, jak název napovídá, seznámila posluchače s tím, jak se na lokalitu města a okolí dívá odborný archeolog. Během cyklu kratších prezentací jsme měli možnost shlédnout jak fotografie z archeologických výkopů, tak i prodiskutovat nejrůznější souvislosti, které s prací na vykopávkách souvisejí. Michal Zezula, vedoucí archeologického oddělení Národního památkového ústavu v Ostravě a zároveň ředitel této pobočky uvedl v úvodu téma obecně. Poté se slova ujali Jindřich Hlas, Petra Kaniová, Ondřej Kolář, Marek Kiecoň a Barbara Marethová.

Na tomto přístupu, kdy jednotlivý přednášející prezentovali vždy jeden segment archeologické práce, bylo dobře vidět, jak je dnes obor specializovaný a i postupy práce odlišné například podle toho, v jaké kulturní vrstvě se archelogický výzkum provádí. Pro laického posluchače bylo překvapivé také například odhalení toho, jak i zdánlivě drobné nálezy, pokud jsou zkoumány ve správném kontextu, mohou přinést zásadní informace o historii místa. 

Přednáška, resp. pásmo několika přednášek o archeologii se stalo také podnětem závěrečné diskuze o vývoji Opavy a hodnotách kulturního dědictví obecně.

Komentáře jsou vypnuty.