Přednáška Petra Havrlanta poučila i pobavila

Petr Havrlant z Národního památkového ústavu a lektor edukačního centra zámku v Hradci nad Moravicí přišel své posluchače seznámit s historií zámeckého parku (tamtéž) a novou knihou, která k němu před nedávnem vyšla.
O zámeckém parku v Hradci nad Moravicí nebyla dosud vydána žádná kniha, která by se jím podrobněji zabývala. Roku 1956 vznikly pouze některé drobnější publikace, které se primárně věnovaly druhové skladbě dřevin. Nicméně nová kniha vycházela i z těchto důležitých pramenů, obdobně jako z dobového obrazového a fotografického materiálu z veřejných archívů i soukromých sbírek.
Kniha „Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778 – 1945“ (Petr Havrlant, Jiří Jung, Romana Rosová) má celkem 11 kapitol. Začíná historií rodu Lichnovských, provází nás historií parku (který začíná vznikat po demolici opevnění a přestavbě zámku v empírovém stylu v letech 1796 – 1804), loveckou kulturou, popisem drobné architektury (zahrnující např. pamětní a směrové kameny, obelisky, lavice, koryta, busty, odpočívadla, vyhlídky), zaniklou zámeckou oranžerii, konírny, lesní hospodaření, vyhlášený chov ovcí, pěstování květin a zeleniny, ovocnářství.
Za představení zajímavé knihy i přednášku naplněnou příběhy děkujeme!

Komentáře jsou vypnuty.