Příměstské tábory 2018

Spolek Za Opavu o letních prázdninách uskutečnil již 4. ročník zážitkových příměstských táborů, které se tentokrát věnovaly přírodovědným tématům.

Pro mladší děti (3-6 let) jsme připravili Smyslový tábor s programem zaměřeným na poznávání přírody všemi smysly. Jednotlivé dny se postupně zaměřovaly na poznávání sluchem, zrakem, hmatem, čichem a chutí. Byli jsme na výletě v Raduni a ve Lhotě, na Sádráku a v Žimrovicích. Pracovali jsme s badatelskými pytlíky, stavěli jsme s legem, zkoumali jsme vodu, lenošili jsme, hráli hry a zkoumali vlastní zručnost. Dokázali jsme si uvařit vlastní oběd a zjistili jsme, jaké je vaření umění J   

Pro starší děti (7-12 let) jsme zorganizovali Alchymistický tábor zaměřený na bádání ve fyzice a chemii. Čemu jsme se společně věnovali? Pozornost jsme zaměřili např. na geometrii, fyzikální a chemické pokusy, stavění lega, luštění šifer a šipkovanou. Navštívili jsme měnírnu elektrického proudu a Slezskou univerzitu v Opavě, která nám nejen zapůjčila soubor hlavolamů, ale také představila blíže robotiku. Na exkurzi jsme také byli v opavské transfuzní stanici a v ostravské hvězdárně.    

Oba červencové tábory jsme si náramně užili. Spokojené byly nejen děti, ale také rodiče a pedagogové. Děkujeme všem, kteří nám s organizací akcí pomáhali a všem těm, kteří se nezdráhali do našeho programu zapojit. Zvláštní poděkování pak patří Slezské univerzitě v Opavě, Transfuzní stanici v Opavě, mlýnu U vodníka Slámy a Areálu dobré pohody v Žimrovicích. Za finanční podporu děkujeme Statutárnímu městu Opavě.  

Komentáře jsou vypnuty.