Příměstské tábory 2019

Spolek Za Opavu o letních prázdninách uskutečnil již 5. ročník zážitkových příměstských táborů, které se tentokrát věnovaly různým cílovým skupinám.

Pro mladší děti (3-6 let) jsme v Opavě tentokrát připravili tábor s názvem „Co se děje v trávě“ zaměřený na poznávání přírody regionu. Při badatelsky vedených dnech s tématy Mravenec, Komár a Včela, jsme se o životech těchto živočichů mnohé dozvěděli. Vyrazili jsme také na výlety do Raduně a Jilešovic. Zkoumali jsme vody i louky, pole i cesty. Lenošili jsme, hráli hry a při výtvarných činnostech zkoumali vlastní kreativitu a zručnost. Tábor byl podpořen dotací statutárního města Opavy.    

Pro starší dívky (9-14 let) jsme v Opavě zorganizovali tábor „Už vím, jak!“ zaměřený primárně na tvořivost a praktičnost, aktuální přístupové trendy, posílení sebedůvěry děvčat a seberozvojové dovednosti, objasnění a pochopení změn emočního, psychického a tělesného charakteru, změn typických pro dospívání. Na denním programu bylo tvoření všeho druhu – pletení a háčkování, šití, korálkování a kreslení, ale také práce s bylinkami, relaxační a pohybové aktivity, mezigenerační propojení žen. Tábor byl podpořen dotací statutárního města Opavy.    

Pro aktivní děti jsme organizovali tábor s názvem „S námi je to divočina! – za dobrodružstvím přírody a her I.“, jež byl realizován především ve venkovním prostředí. Základnou byla Základní škola Labyrint ve Lhotě u Opavy, ale denní činnosti byly pojaty jako outdoorové, včetně společného stravování. Základními pilíři celotýdenního programu byli: pohyb (v zahradě školy – rozcvičky, slalomové dráhy, silové a úponové hry, meditace a relax, zábavné pohybové aktivity), zručnost (práce s nástroji a nářadím, práce s různými materiály, kreativní a výtvarné techniky, výroba dřevěných holí, založení ohně, příprava jídla na ohni), příroda (poznávání přírody v bezprostředním kontaktu, úcta k přírodě a všemu živému, poznávání stromů a rostlin, stopování zvířat), objevné cesty (denní výpravy do terénu, orientace v terénu, questing, základy bezpečného pohybu v přírodním prostředí, opuštění komfortní zóny), osobnostní rozvoj (poznávání a překonání sebe sama, týmová spolupráce, rozvíjení komunikace, pozornost a trpělivost, respekt a tolerance, rozhodování).

Příměstský tábor ve Lhotě u Opavy byl podpořen projektem z  Operačního programu Zaměstnanost, který podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (r. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010369). 

Komentáře jsou vypnuty.