7. OPAVSKÉ NOČNÍ KU-PÉ 21. 11. 2019

TÉMA: NIC NENÍ NÁHODA

Koncem listopadu loňského roku se uskutečnil již 7. ročník kulturního večera Opavské Noční ku-pé, tentokrát s názvem „Nic není náhoda“. Večera se již tradičně účastnilo 10 přednášejících, kteří se zhostili společného tématu vlastním originálním způsobem.

 

LENKA STILLEROVÁ

Jak profesor k titulu přišel aneb student má také srdce

„Můj život nebyl vždy jeden velký karneval, ale  jsem nezdolný optimista. Od maturity na stavebce v Opavě pracuji a 27 let žiji se super mužským, se kterým mám dvě báječné dcery. Jsem obklopena několika přáteli.  A šestnáct let  se bavím v divadelním souboru Siesta. Můj život bych shrnula do dvou slov: jsem šťastná.“

JIŘÍ HALFAR

Vše se děje, jak má

Architekt, který nenechává nic náhodě. Žije na okraji vesnice, pracuje v centru města. A všude je Místní. Vše se děje, jak má, učí ho čas.

VÍT SKALIČKA 

Když ne náhoda, tak co to vlastně je?

Narodil se v roce 1975 v Praze, kde prožil celé dětství. Splnil se mu sen stát se praktickým lékařem a s manželkou se brzy po promoci přestěhovali do Opavy. Jeho celoživotní zálibou je jazykověda a dialektologie; je autorem publikací Opavština pro samouky a podrobného Slovníku nářečí Opavského Slezska. Kromě toho miluje cestování po železnici, poznávání přírody – zvláště Sudet a Karpat a památek Evropy. Veřejně se angažuje pro životní prostředí a ochranu krajiny a je aktivním členem Matice slezské. Ve chvílích, kdy chce být sám, nejraději relaxuje sběrem hub, borůvek či fotografováním kaluží.

RENATA VESELSKÁ

Cestu ukazuje náhoda …

Žena, fotografka, uživatelka života, lovkyně oka mžiků –  stále hledající vhodný úhel pohledu na život, na svět, na každodenní situace, na hudbu,  na lidi, na stromy, na zvířata, na slova … „ a na vše ve mně, co mi zrcadlí Země“.   

VÁCLAV KVAPIL

Rozvoj pišlické civilizace

Designer, výrobce dřevěných hraček, „pišliků“, autor knih pro děti Pišlické příběhy. Hračky jsou oceněny několika prestižními cenami za design a vyváží se do Evropy, Ameriky a do Austrálie. Žije ve Staré Červené Vodě na Jesenicku.

PAVEL JANOŠÍK

Život není náhoda, ale zázrak a dar – aneb jak o tom přemýšlím a s čím zápasím …

Od roku 2016 evangelický farář a vězeňský kaplan v Opavě, Mgr., 49 roků, ženatý, otec tří dětí, turista a čtenář.

RADIM VĚNTUS

Skryté souvislosti

„Miluji umění, design a architekturu. Mám za sebou výchovu tří dětí (dnes už dospělých), 23 let podnikání a 10 let poradenství v byznysu, osobním rozvoji a rodinných konstelacích. Mou silnou stránkou je vnímání souvislostí a vizuální komunikace. Koučuji, moderuji workshopy a nyní působím i jako strategický poradce Moravskoslezského inovačního centra. Pomáhám startupům s přípravou byznys plánu a volbou správného byznys modelu, dalším firmám pak i s marketingem a týmovou komunikací. Svůj život rád naplňuji tím, co má smysl a hodnotu a v co věřím.“

MICHAELA ONDROUŠKOVÁ

Hranice není ostrá

Pochází z Karviné, žije v Ostravě. Vystudovala ateliér Prostorové tvorby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se grafickému designu, navrhuje interiéry i venkovní prostory. Jako designérka působila v televizním pořadu Bydlení je hra. Pracuje v galerii PLATO Ostrava, kde mimo jiné připravuje mineralogické seznamky a výpravy pro veřejnost. Žije s mnoha koníčky a s trvalým zájmem o kameny.

ZUZANA TÁZLAROVÁ

Kresba s handicapem

„Jsem učitelka výtvarného oboru Základní umělecké školy v Opavě, učím od roku 1983 a práce mě moc baví. V roce 1990 jsem začala připravovat studenty. Během let jsem se setkala s mnoha zajímavými mladými lidmi, které jsem připravovala k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké školy a je pro mne dar, že jsem s některými v blízkém kontaktu dodnes.  Patří mezi ně např. sochař Matěj Frank, kurátor Jakub Frank, malíř Aleš Zapletal, architekti Zuzana Stanjurová, Michal Poláš, Filip Kinnert a letošní finalistka soutěže O cenu Jindřicha Chalupeckého Maruška Lukáčová.“ Projekt Kresba s handicapem získal v roce 2019 několik ocenění.

PETR ŠNEJDAR

AKCIDENTALISMUS – tajemství dvou záporů

Narozen v Mostě, dobrovolně umístěn do Opavy a následně do Ostravy, kde je dnes již spokojenou součástí průmyslového dědictví. Milovník své rodiny a své práce, vědom si, že to občas nejde dohromady. Filozof amatér.

 

Pořadem provázela: Venuše Drochytková

Klavírní improvizace: Veronika Frélichová 

Za finanční podporu večera děkujeme statutárnímu městu Opava.

Komentáře jsou vypnuty.