V roce 2021 jsme realizovali další příměstské tábory pro děti a mládež

Spolek Za Opavu o letních prázdninách uskutečnil již 7. ročník zážitkových příměstských táborů, které se i tentokrát věnovaly různým věkovým skupinám dětí a mládeže.

Pro nejmladší děti ve věku 4-7 let jsme realizovali tábor s názvem „Od semínka k jabloni“ zaměřený na růst a vývoj nejen v přírodě. Táborovou základnou nám byl opět matiční dům a přilehlá Alžbětina zahrada. Celý týden jsme strávili objevováním, zkoumáním, pohybem a hrami. Navštívili jsme městské parky, zahradu u kostela sv. Janů a kostel samotný, vypravili jsme se na výlet na louku, do lesa a do zahrady včelaře (Mikolajice a Lipina). Uvařili jsme si oběd v přírodě a nakrmili se přímo ze stromů a keřů při samosběru v sadu na Olomoucké ulici.

Pro starší zvídavé děti ve věku 8-12 let jsme realizovali tábor s názvem „Živelná fyzika“. Naší základnou byl opět Matiční dům a Alžbětina zahrada, kde jsme realizovali program s desítkami pokusů a badatelských aktivit. Navštívili jsme také opavský klub Brain Fitness, transfuzní stanici a Unisféru Slezské univerzity. Tábor jsme zakončili bojovkou ve Slavkově a u otické sopky a vařením v přírodě.

Pro starší dívky ve věku 9-14 let jsme v Opavě opět zorganizovali tábor „Už vím, jak!“ zaměřený primárně na tvořivost a praktičnost, aktuální přístupové trendy, posílení sebedůvěry děvčat a seberozvojové dovednosti, objasnění a pochopení změn emočního, psychického a tělesného charakteru, změn typických pro dospívání. Na denním programu bylo tvoření všeho druhu – pletení a háčkování, šití, korálkování a kreslení, ale také kouzlení s bylinkami, relaxační a pohybové aktivity, mezigenerační propojení žen. Ke společnému sdílení jsme tentokrát přizvali Alenu Dimitriu, se kterou jsme relaxovaly a sdílely a v rámci tvůrčí dílny jsme si vyrobily sandály. S další inspirativní ženou Lenkou Bednaříkovou jsme se pohybově vydováděly v rámci intuitivní taneční dílny. Skvělé zázemí nám opět poskytlo Centrum sakura na ulici Sadová.

Komentáře jsou vypnuty.