Spolek Za Opavu

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: O nás, Vydáno dne: 07. 12. 2011

  1 Úvod
Výroční zprávy Občasný zpravodaj Poděkování

Zapsaný spolek "Za Opavu, z.s." je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, jehož základním cílem je přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí, a s ním spojená informační, poradenská a publikační činnost. Spolek má k dnešnímu dni celkem 25 členů. Vznik spolku (původně občanského sdružení) byl podnícen iniciativou několika jedinců, kteří cítili potřebu vyjádřit svou nespokojenost se stávající úrovní zásahů do veřejných prostor města Opavy. V listopadu 2006 byly zakládajícími členy vytvořeny stanovy, které byly následně v lednu 2007 zaregistrovány Ministerstvem vnitra České republiky.
Za Opavu je otevřenou společností vítající jakékoliv podněty a podporu. Výstupy spolkuu, především články a veřejná prohlášení, jsou publikovány na základě shody jednacího výboru a vyjadřují oficiální stanoviska a názory spolku a jeho členů. Důležité dokumenty sdružení:
Stanovy spolku
Etický kodex fundraisingu
Etický kodex ekologických organizací

 
 


 

 
Další videa o nás v médiích:

Rozhovor se Zdeňkem Frélichem (4. 6. 2011 - Kultura cz - ČT2) /catalog/postelnoe-bele/

 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183619616-kultura-cz/412234100152020/obsah/232739-obcanske-sdruzeni-za-opavu-pamatkam-pomaha/