Příprava územního plánu Města Opavy začala

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Územní plán, Vydáno dne: 10. 07. 2007

Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá příprava nového územního plánu města Opavy, jednoho z nejdůležitějších dokumentů ovlivňujících budoucí vývoj městské zástavby, rozhodli jsme se této problematice věnovat samostatné téma.

Proces přípravy začal počátkem června 2007. Do 4. 7. měli občané možnost vznášet připomínky k Návrhu územního plánu. (o.s. Za Opavu vzneslo připomínky v samostatném dokumentu zaslaném Odboru hlavního architekta viz tento článek...)
Dne 21. června 2007 od 16.00 hod. v aule Slezské univerzity v Opavě (ulice Na Rybníčku 1) proběhla veřejná prezentace Návrhu.

 Současný územní plán je možno stáhnout na internetových stránkách města Opavy - Územní plán města Opavy včetně změn č. 1, 2, 4 a 6   (tato verze neobsahuje nejaktuálnější změny, ale pro rámcovou představu postačí).

Některé další články související s přípravou nového územního plánu viz např.:
Příprava nového územního plánu se naplno rozjíždí    (informační portál Morava24.cz)
Prezentace strategického a územního plánu pro veřejnost   (internetová Opava - iopavsko.cz)