Jan Ambrůz - Světlo; Štěrbina-stěna

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Umění ve veřejném prostoru, Vydáno dne: 02. 08. 2007

Světlo
umístění: Rybí trh
materiál: světlo, pochuzí sklo

Štěrbina - stěna
umístění: Dvořákovy sady, před budovou Komerční banky
materiál: světlo, pochuzí sklo

Jan Ambrůz
* 1956
Docent na fakultě výtvarných  umění VZT v  Brně.

"Jan Ambrůz celým svým dílem vždy reaguje na konkrétní prostředí, které vnímá jako výzvu k tvůrčí práci. Pro Ambrůzovy práce je charakteris­tické užití jazyka geometrie, který nezobrazuje, neilustruje, neodkazuje nikam mimo sebe. Projekt "Štěrbina-Stěna" před budovou Komerční banky v Dvořákových sadech je odmaterializovanou světelnou instalací vytvářející účinný kontrast k těžké rytmizované stěně budovy. Čisté, jednoduché a silné. Dalším zajímavým Ambrůzovým projektem je "Světlo" v kamenné dlažbě na Rybím trhu. Přes den uvidíme jen přitónované hlad­ké silnostěnné skleněné kruhy, které budou večer vyzařovat světlo do korun stromů. Instalace reaguje na duchovní atmosféru tohoto místa, na jeho genius loci."

Martin Klimeš


SvětloŠtěrbina-stěna