Vyhlášení ceny J. M. Olbricha

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 16. 11. 2007

Sdružení Za Opavu vyhlašuje Opavskou cenu J.M. Olbricha. Cena bude udělována každoročně za kvalitní architekturu, rekonstrukci nebo urbanistické řešení na území Opavska vždy k 22.12., kdy se tento světový architekt v Opavě narodil. V porotě zasednou sochař Kurt Gebauer, historik architektury Rostislav Švácha, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Ivette Vašourková  z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, za občanské sdružení Za Opavu Dalibor Halátek a Tomáš Skalík a Martin Klimeš za občanské sdružení Bludný kámen. Porota bude vyhlašovat cenu z návrhů, které zašlou odborníci i nejširší veřejnost. Tímto vyzýváme všechny, kteří by se s námi chtěli podělit o svou představu nejlepší stavby na Opavsku, která byla uskutečněna (kolaudace) během roku 2007. Návrhy podávejte do sedmého prosince t.r. písemně nebo emailem na adresu sdružení: o.s. Za Opavu, Hobzíkova 3, 74601 Opava nebo kontakt@zaopavu.cz. Poté budou návrhy vyhodnoceny zvolenou komisí. 

Složení poroty:
Prof. akad. soch. Gurt Gebauer, VŠUP Praha
Mgr. Dalibor Halátek, o.s. Za Opavu, Opava
Dr. Martin Klimeš, Bludný kámen o.s., Opava
MgA Tomáš Skalík, o.s. Za Opavau, Opava
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, AVU a AVČR, Praha
Ing. arch. Radim Václavík, Centrum nové architektury, Ostrava
Ing. arch. Ivette Vašourková, Centrum pro středoevropskou architekturu, Praha