Výstava Olbrich, Bauer, Gessner v Opavě - 14. 9. - 31. 12. 2008

Autor: o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek <dalibor.halatek(at)centrum.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 11. 09. 2008

V letošním roce si připomínáme výročí smrti hned tří významných architektů, kteří stavěli a pobývali v Opavě. Josef Maria Olbrich zemřel před sto lety, Leopold Bauer před sedmdesáti a Hubert Gessner před šedesáti pěti.
Výstava Olbrich, Bauer, Gessner v Opavě byla původně plánována do prostor oratoře Domu umění, který se architektuře a zvláště moderní opavské architektuře již několikrát svými výstavami věnoval. Bohužel nedostatek finančních prostředků, které má v letošním roce Bludný kámen na provoz Domu umění, neumožnil uskutečnění této výstavy v Opavě a v instituci, kde by se odehrát měla.
Díky vstřícnosti Galerie Albertovec a díky zřízení Kabinetu architektury GA, který si klade za úkol zprostředkovávat a popularizovat moderní a soudobou architekturu, se výstava uskutečňuje v jejím prostoru.