Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 10. 01. 2009

Na základě usnesení odborné poroty nebyla Cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 udělena. Důvodem neudělení ceny byl malý počet navržených realizací. Udělení ceny za novostavbu se proto přesouvá na rok 2010. Všechny nominované realizace na udělení ceny za rok 2008 budou rovněž zahrnuty k nominacím pro udělení ceny za rok 2010 (22.12.). V roce 2009 bude udělena cena J. M. Olbricha za rekonstrukci.