Obnova raduňské vošárny

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 05. 06. 2009

V lednu roku 2008 byl zařazen do ohrožených památek Opavska na našem webu objekt vošárny v Raduni. Jsme rádi, že ohrožení této památky již nehrozí a že vám ji nyní můžeme představit po částečné obnově, o kterou se postaralo Občanské sdružení Vošárna.Dům s číslem popisným 50 stojí ve středu obce u silnice v blízkosti místního kostela a areálu zámku. Jedná se o barokní stavbu, přesné datum výstavby se bohužel zatím nepodařilo zjistit. Poprvé se objevuje ve zprávě o stavbě zámku a dvora ze 14. září 1823, kde se uvádí, že zedníci vydláždili pustou prádelnu (vošárnu) a zazdili podle požadavku stavebního mistra kotel. Při adaptaci raduňského zámku a celého areálu v letech 1823-1826 byla opravena a přestavěna také vošárna. Byla vsazena nová okna opatřená mřížemi, a dveře, okna dostala nové parapetní desky z dubového dřeva. Uvnitř byly vybudovány nové příčky, prodlužoval se komín, stavěla se nová kamna a část interiéru (sušárna) byl nově zaklenut. Vošárna byla vydlážděna cihlovou dlažbou, v části byly položeny dřevěné podlahy. Byla zvenku i zevnitř omítnuta a byla zhotovena nová římsa. Místnosti byly uvnitř vybílené. Střecha byla nově pokryta šindelem (v r. 1933 byla střecha pokryta lepenkou, později břidlicí).
Dům je již více než 30 let zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Od roku 1983 je orgány památkové péče konstatován nevyhovující stav objektu a od roku 1985 až do roku 2007 do stavby průběžně zatékalo. Následkem toho došlo k částečnému zřícení kleneb nad 1.NP a vážnému narušení unikátního krovu., stavěného převážně z jilmového dřeva. Přesto, že se ve 2. polovině 90. let podařilo provést alespoň statické zajištění objektu, tak se v roce 2006 zřítila část střechy a padající břidlicové šablony a cihly začaly ohrožovat kolemjdoucí chodce.

Ještě v té době však vlastnila památku společnost, v jejímž zájmu nebylo zajištění jejího havarijního stavu, ani její využití. Po urgencích na existující úřady a dlouhodobých jednáních se nakonec objekt dostal v říjnu roku 2007 do dražby, ve které jej odkoupilo nově vzniklé raduňské sdružení. Jediným cílem, který byl i důvodem vzniku občanského sdružení, je významný objekt zachránit, obnovit a využívat k veřejným společenským účelům.

V březnu až říjnu následujícího roku 2008 došlo k zabránění dalších škod tím, že byla zcela nově provedena střecha. Přesto, že se původně počítalo se sanací stávajícího krovu, bylo po odkrytí střechy zjištěno, že se nachází ve zcela havarijním stavu. Proto byla realizována nová konstrukce krovu, včetně nového betonového věnce, bednění a lepenky.

Tyto práce byly částečně zajišťovány svépomocí a částečně za účasti odborných firem. Bylo plánováno, že se bude v roce 2009 na stavbě pokračovat položením nové břidlicové střešní krytiny. V roce 2009 se sdružení podařilo získat dotaci na novou střešní krytinu z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR. Obnova budovy, která se dochovala v tak špatném stavebně technickém stavu, si však vyžádá náklady daleko vyšší.
V současné době zpracovává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, stavebně historický průzkum, jež bude podkladem pro další kroky vedoucí k celkové obnově památky a jejímu dalšímu využití.

Za vstřícnost při návštěvě této významné památky, poskytnuté informace i fotografie, děkujeme panu Rostislavu Müllerovi z Občanského sdružení Vošárna. Skupině nadšenců současně přejeme dostatek sil a výdrže při náročné obnově objektu i jeho uvedení zpět do aktivního života obce!

http://vosarna.webnode.cz/