Zamyšlení nad vyjádřením ředitelky OKO ke korektnosti

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: OKO a Dům umění, Vydáno dne: 21. 06. 2009

Opavská kulturní organizace vznikla podpisem zřizovací listiny dne 18. 10. 2007. Podle uvedeného dokumentu je účelem této příspěvková organizace zabezpečování činností a služeb sloužících k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje města Opavy. Zřizovací listina dále vyjmenovává dvanáct hlavních bodů, které jsou předmětem hlavní činnosti OKO. Důvod, proč zde tyto body zmiňuji je prostý a kořeny má v současné kauze charitativní výstavy pořádané firmou Model Obaly v prostorách bývalého kostela sv. Václava.
V předchozích dnech jsme v tisku opakovaně četli o problémech firmy Model, která je roztrpčena ze spolupráce s opavským magistrátem a přímo hovoří o nekorektním jednání zaměstnanců OKO. Četli jsme také reakci Ireny Šindlerové, která mimo jiné uvedla, že naopak OKO je v jednání velmi korektní.
Celou věc bychom mohli pokládát za drobný komunikační problém nebo marginální nedorozumění při pořádání jedné akce a v tichosti ji zapomenout, ale zamyslíme-li se nad tímto případem hlouběji, dojdeme k velmi zásadním otázkám, které se nedají nechat jen tak bez odpovědí. Podívejme se na celý případ podrobněji.


Firma Model Obaly v průběhu června pořádala již třetím rokem v prostorách bývalého kostela sv. Václava výstavu spojenou s charitativní akcí, jejíž výtěžek ve výši 150 000 korun následně předala Základní škole pro tělesně postižené děti na Dostojevského ulici v Opavě. Jednalo se o nekomerční akci, vstup na výstavu byl zdarma. Veškeré náklady na realizaci na svých bedrech nesla pořádající firma.
Následná roztrpčenost šéfa marketingu Modelu Obaly Radovana Wichy pramení mimo jiné z toho, že výstava byla OKO označena jako komerční, v čehož důsledku OKO požadovalo po firmě zaplacení nájmu, který po slevě činil 30 tis. Kč. Přitom ale z předchozí ústní dohody vyplývalo, že Model Obaly uhradí nájem ve výši 17 tis. Sám Radovan Wicha uvedl, že Modelu o peníze nejde. Jedná se především o porušení principu a dříve uzavřené dohody, což pokládá za nekorektní ze strany OKO. Radovan Wicha si dále stěžoval na celkově slabou podporu těchto charitativních aktivit ze strany opavského magistrátu. Ačkoliv dále uvádí, že si s primátorem Zbyňkem Stanjurou celou věc vyjasnili, zůstává toto obvinění poměrně vážným signálem, a to bohužel signálem negativním.
Je to signál, který říká všem, kdo chtějí vyvíjet občanské a veřejné aktivity nekomerčního charakteru, ať nepočítají s nějakou výraznější podporou města. Naopak ať se připraví na to, že s nimi bude zacházeno jako s jakýmkoliv jiným subjektem, který bude mít ryze ziskové účely. Jinými slovy se dá říct, že podobné aktivity jsou v Opavě v podstatě nechtěné a nevítané, ale najde-li se přesto zatvrzelá soukromá firma, která bude chtít dělat pro Opavany něco více, než jen využívat jejich pracovní síly, ať si to řádně zaplatí.
Když jsem si zmiňované články v tisku četl, kroutil jsem nevěřícně hlavou. Z článku Zuzany Urbánkové (Firma Model:OKO není korektní, opavský a hlučínský Region 16. června 2009) je zcela evidentní, že zde došlo k selhání a pochybení ze strany OKO. Říkal jsem si, jak může paní ředitelka OKO tak sebejistě tvrdit, že jednání OKO bylo v této věci velmi korektní, přičemž si na korektním a nezaujatém chování ke všem zakládá?
V tuto chvíli jsem se vrátil až na počátek OKO, ke zřizovací listině a po jejím bedlivém přečtení jsem pochopil, že tvrzení o korektnosti v jednání má svou logiku a je založeno na pravidlech, které vycházejí právě z této listiny. Listina hovoří o tom, že bude zabezpečovat, zajišťovat či organizovat kulturní a jiné akce ve městě Opavě včetně technického provozu všech souvisejících nemovitostí a vybavení. Nikde není ani náznakem uvedeno, že by měla podporovat neziskové nebo charitativní aktivity. V  listině není uvedeno, že by ve svém konání měla rozlišovat mezi tím, jedná li se o komerční nebo nekomerční akce. Technicky vzato z toho vyplývá, že je zcela korektní, chovat se ve všech případech stejně a nájemné z užívání prostoru vybírat u všech akcí stejně podle stanoveného platného ceníku. Potud by bylo vše "v pořádku", pokud vynecháme to, že předem uzavřené dohody by se měly dodržovat.
Stále ale nemohu přijít na to, jak mohla na otázku, zda výstava byla podle ní komerční či charitativní paní ředitelka Šindlerová odpovědět: "Nemám o té akci podrobné informace. Je to akce privátní firmy. Neděláme rozdíly v tom, jaký je záměr nositele projektu, neposuzujeme to." Neumím si představit situaci, kdy by ředitelka organizace zaměstnávající odborný personál o třech lidech neměla informace o akci takového rozsahu ve městě velikosti Opavy.
Pro mě mnohem zásadnější je ale to, že si neumím představit jak může smysluplně v oblasti kultury fungovat organizace mající ambice zastřešovat veškeré městské kulturní aktivity, která nerozlišuje mezi komerčními a nekomerčními aktivitami.

A tak mě napadají otázky, jejichž odpovědi budu pro sebe hledat. Budu se ptát také svých známých a budu rád, když mi k těmto otázkám pomůže najít odpovědi kdokoli z vás. Předem děkuji za pomoc v mém hledání.

Otázky kterými se v těchto dnech zabývám:
Byla výstava firmy Model komerční, nekomerční nebo charitativní?
Bylo jednání OKO v této věci korektní?
Mohlo být jiné?
Mohla Irena Šindlerová nemít informace k této akci?
Je všechno v koncepčním nastavení cílů a způsobů práce OKO v pořádku nebo je zde již v systému zakotvena nějaká chyba?
Bylo by na místě, kdyby zisk z nájmu charitativních akcí město zpětně věnovalo také na charitu?
Má město Opava a my jako občané zájem na tom, aby zde byly podporovány nekomerční a charitativní aktivity?
Nebo je nám to jedno?
Měl bych v této věci jako občan vyslovit nahlas svůj souhlas, případně nesouhlas se správným a korektním, případně nesprávným  a nekorektním jednáním organizace, která pro mne zajišťuje v Opavě kulturu a tím ji dát najevo, že za ní stojím, souhlasím s ní a podporuji ji a nebo naopak?
Mohl jsem ve svých úvahách dojít k chybným otázkám, které mě povedou k chybným závěrům?
Je celá věc úplně jinak?

Související články jinde:
Šéf Model Obaly: OKO není korektní (16. 6. 2009 - www.opavsky.denik.cz)

Související diskuze:
Jít do diskuze o OKO