Obnova Božích muk při staré cestě mezi obcemi Melč a Mikolajice

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Obnova památek - Boží muka Melč, Vydáno dne: 07. 12. 2009

Boží muka pochází patrně z 19. století. Jejich původ je nejasný, nepodložené prameny uvádějí souvislost s tažením generála Laudona ze slavné bitvy s Prusy v nedalekých Guntramovicích. Bitva u Guntramovic spadá do období sedmileté války (1756-1762). Armáda se měla vracet směrem na Opavu právě touto cestou a dochovaná památka pak měla být postavena na počest jejich vítězství.
Samotný objekt je svým atypickým tvarem v rámci regionu poměrně unikátní záležitostí. Válcová stavba o celkové výšce cca 3,2m byla vyzděna z cihel a z lomového kamene. Sloup je osazený na čtvercové patce, přičemž těleso sloupu – dřík, se mírně kónicky zužuje směrem vzhůru. Lucernu, nebo-li kaplici, vytváří předsazený osmihranný prstenec, na jehož horní část nasedá čtveřice mělkých čtvercových nik rámovaných předsazenou špaletou ústící
v horní části do půlkruhového oblouku. Vrchol kaplice je vejčitě zaoblen a dotváří jej kovaný kříž s rozšiřujícími břevny.
Památka je příkladem drobné venkovské architektury a také významným krajinotvorným prvkem. Do dnešních dnů se zčásti dochovaly také původní omítky, které jsou svým složením a hrubozrnnou strukturou rovněž zajímavým dokladem tehdejšího stavitelství. Omítky jsou vápenné, přesto stále velmi kompaktní. Jsou nahozeny v jedné vrstvě, místy
v síle až 8 cm.Při opravách bylo, s ohledem na výjimečnost stavby, preferováno pokud možno v maximální možné míře konzervační ošetření objektu. Původní omítky byly očištěny, zainjektovány a zpevněny. Nové  omítky z uleželého vápna byly doplněny
v místech, kde stávající zcela chyběly.Hlavice památky, opravovaná již počátkem 20. stol., se bohužel nacházela v havarijním stavu a musela být  rozebrána. Avšak nejzachovalejší čelo výklenků bylo před rozebráním domodelováno a byla z něj sejmuta forma. Následovně byly zhotoveny odlitky z umělého kamene, které byly osazeny na místo destruovaných výklenků. Zbytek hlavice byl dozděn cihlami a umělým kamenem ve stávajícím tvaru.
Při zahájení obnovy památky kovový kříž zcela chyběl. Bylo v plánu vyrobit jeho kopii podle fotografií z roku 1987. Díky tomu, že v květnu 2009 byli osloveni také občané Melče a Mikolajic ke spolupráci na plánované obnově památky, se podařilo dohledat původní kříž, který je nyní opraven a navrácen zpět na své místo.
Během práce na opravách vznikl také nápad obohatit památku doplněním o nové reliéfy, které jsou nyní umístěny v nikách hlavice. Po konzultaci
s památkovými orgány byl realizován záměr s vyobrazením čtyř svatých, odkazujících k okolním obcím: sv. Vendelín k osadě Vendelín, sv. Florián k obci Mikolajice (autorem obou reliéfů je Matěj Němeček),
sv. Kryštof  k obci Dolní Životice (autorem je Dalibor Halátek) a sv. Antonín Paduánský k obci Melč (autorem je Magdalena Nováková).
V těchto obcích se nacházejí církevní památky zasvěcené právě uvedeným světcům. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na obnově této památky a děkujeme všem, kteří přiložili pomocnou ruku k dílu. Věříme, že jsme tak společně pomohli prodloužit její život a že se podařilo znovuoživit jedno zajímavé místo, kde se na staré cestě nad jedinečným výhledem  může setkávat naše přítomnost s dávnou historií.

 

Oprava byla realizována za podpory Nadace Via, obce Melč a kovářství Světlík