Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009

Autor: o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k <skalik(at)zaopavu.cz>, Tma: Cena J. M. Olbricha, Vydno dne: 11. 12. 2009

Obanské sdruení Za Opavu obdrelo návrhy na udlení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonickou rekonstrukci, které byly uskutenny na území Opavska v letech 2008 - 2009. Tyto došlé návrhy jsou na cenu J. M. Olbricha nominovány, o výsledku rozhodne odborná porota v nejbliších dnech.Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2008-2009
(ve vylosovaném poadí)

01 - Otická 37, Opava
Studio-D, Ing. Arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondej Kubesa


02 - Hauerova ulice, Opava
Studio-D, Ing. Arch. Lubomír Dehner, Ing. Arch. Radomír Mašek


03 - Státní úad inspekce práce, Zukalova 3, Opava
Architektonické studio ARCHE’S, Ing. Arch. Jií Horák


04 - Kaple Panny Marie Lurdské, Malé Hoštice
Ing. Arch. Petr Mlýnek


05 - Objekt 1, TEVA, Opava - Komárov
Ing. Karel Grygera, Ing. Jií Vyhnálek, PhD.


06 - Poutní kaplika, Staré Tchanovice
Studio-D, Ing. Arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondej Kubesa


07 - Kaplika, Staré Oldvky
Msto Budišov nad Budišovkou


08 - Mstský hbitov, Opava
Studio-D, Ing. Arch. Lubomír Dehner, Ing. Arch. Radomír Mašek


09 - Obecní dm, Opava
stavební projekt - Doc. Ing. arch. Ivo Klimeš, ateliér Simona, Ostrava
interiér - Jitka Vrbková, RAP s.r.o., Mikulov


10 - Kulturní dm, Radkov
JK-ATELIÉR, Ing. Arch. Jan Ková, Petr Košárek


11 - Mateská škola, Holasovice
Studio-D, Ing. Arch. Lubomír Dehner, Ing. Pavel Stoklasa