Opavská cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 21. 12. 2009

Stanovisko poroty

V letošním roce porota Opavské ceny J. M. Olbricha, jejíž členové jsou odborníci z řad památkářů, architektů, teoretiků a výtvarníků z Opavy, Ostravy, Brna a Prahy, posuzovala celkem jedenáct nominovaných realizací v oblasti rekonstrukce za roky
2008 a 2009

 Porota se rozhodla Opavskou cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2008 a 2009 neudělit. Porota posoudila všech jedenáct návrhů a konstatovala, že ve všech případech lze ocenit investory za snahu o povýšení stávajícího stavu objektů a veřejných prostorů. Řada nominovaných rekonstrukcí je ve výsledku poměrně zdařilá, vysoké kvalitativní požadavky nutné pro udělení této ceny však nenaplňují.

Přestože porota žádné nominované realizaci cenu neudělila, vyslovuje čestné uznání Opavské ceny J.M. Olbricha, a to rekonstrukci poutní kapličky ve Starých Těchanovicích na Opavsku. Autorem projektu je Ing. Arch. Lubomír Dehner a Ing. Ondřej Kubesa z opavského Studia-D, investorem a iniciátorem přestavby jsou Lesy České republiky s.p. Porota hodnotí rekonstrukci jako příkladný postup záchrany a obnovy drobné architektury v krajině jako kulturní nadstavby nad rámec prosté užitkovosti v poměrně odlehlém místě bývalých Sudet. Projektant  na základě stavebního torza kapličky s některými dochovanými detaily a starých fotografií provedl pečlivou a precizní přípravu prací vedoucích ke zdařilé realizaci. Porota pokládá za důležité i další možné využití kapličky, jejího vtáhnutí do života okolní krajiny a lidí v ní pobývajících.

Čestné uznání bude autorům rekonstrukce předáno v úterý 22.12., v den narození J.M. Olbricha ve 12 hodin na místě jediné opavské, dnes již zaniklé realizace tohoto slavného architekta na Ratibořské ulici /Ratibořská 15/.


Pozitivně byla hodnocena také rekonstrukce ulice Hauerova opět od autorů Ing. Arch. Lubomíra Dehnera a Ing. Ondřej Kubesy ze Studia-D s investorem Statutárním městem Opava. Porota uznala tuto realizaci jako kvalitně zkultivovaný veřejný prostor zahrnující chodníky, integrovaná parkovací stání, výsadbu stromů, veřejné osvětlení; zhodnotila dobře provedené detaily, vhodně umístění lamp a košů a nenápadné ale přiměřené působení použitých materiálů, byť náležejících k těm méně nákladným. Porota konstatovala, že takový výsledek by měl být běžným standardem přestavby veřejného městského prostoru.

Záporně byla porotou přijata rekonstrukce interiéru Obecního Domu v Opavě, především bezradnou a nekoncepční aplikaci různorodých dekorativních i funkčních prvků, které  nekorespondují s architekturou stavby  a nedosahují předpokládané úrovně. Negativně bylo shledáno rovněž provedení celé řady detailů, které se ve svém úhrnu významně podílí na atmosféře prostoru. Porotou bylo konstatováno, že v případě rekonstrukce Obecního domu došlo k promarnění velké příležitosti vzhledem k disponibilním finančním prostředkům, očekáváním a  prioritám, jaké přestavba a následné využití objektu pro investora má. Autorem interiéru je Jitka Vrbková ze studia RAP s.r.o. v Mikulově, investorem Statutární město Opava, realizace - Metrostav a.s..

Koncem roku 2010 bude porota zasedat nad cenou za novostavbu kolaudovanou v letech 2009-2010. Nominace novostaveb za rok 2008, kdy cena udělena nebyla, zůstávají v platnosti..

Porota Opavské ceny J.M. Olbricha:


Prof. akad. soch. Kurt Gebauer, VŠUP Praha
Ing. arch. Radim Václavík, Centrum nové architektury, Ostrava
Ing. arch. Yvette Vašourková, Centrum pro středoevropskou architekturu, Praha

Ing. arch. MgA Osamu Okamura, šéfredaktor časopisu  Era 21, Brno

Mgr. Dalibor Halátek, o.s. Za Opavu, Opava
Dr. Martin Klimeš, o.s. Za Opavu, Opava
MgA Tomáš Skalík, o.s. Za Opavu, Opava