Boží muka v Deštném

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 14. 08. 2010

Lokalita: obec Deštné u Jakartovic
Objekt: boží muka
Autor: neznámý
Datace: konec 19. století
Materiál: zděná stavba
Rejstříkové číslo kulturní památky: nemá
Datum vložení: 14.8. 2010
 

Obec Deštné je částí obce Jakartovice. Ves, už v nejstarších písemných zprávách uváděná jako majetek olomouckého biskupství, byla od prvé poloviny 14. století do roku 1926 biskupským lénem.


 Na severu obce se při polní cestě nacházejí drobná boží muka krytá mohutnou lípou. Památka byla vystavěna do jednoduchého pilíře stojícího na téměř čtvercovém půdoryse. Spodní část byla vyskládána z kamene a vrchní část objektu z pálených cihel. V horní části byly vyvedeny segmentové mělké niky, a to na přední i zadní straně. V těchto nikách byly patrně umístěny obrázky svatých. Zdivo je v současné době bez omítek, pouze lokálně se dochovaly zbytky vápenných nátěrů. V současné době nejsou boží muka zastřešena a není známo, jakým způsobem a jakou střešní krytinou byla opatřena. Buď v důsledku hospodaření na okolních polích nebo působením kořenového systému stromu došlo k narušení základových vrstev a následnému výraznému naklonění stavby.S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutné považovat stav této drobné památky umístěné ve volné krajině za havarijní. Stavba byla zaznamenána v seznamu nejohroženějších památek ČR (http://www.kostely.tnet.cz/).