Klub opavské kultury

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Koncepce kultury města Opavy, Vydáno dne: 22. 09. 2010

KOK     Klub opavské kultury je nezávislá kulturní iniciativa, která se začala v Opavě formovat zhruba v dubnu letošního roku a má nové internetové stránky - http://www.klubopavskekultury.ic.cz.

Klub opavské kultury - jde o volné seskupení opavských pořadatelů, dramaturgů, provozovatelů klubů či běžných návštěvníků kulturních akcí. Formou otevřeného dopisu vyzvala necelá dvacítka signatářů v polovině září vedení města k diskusi o kulturní politice Opavy, která městu podle jejich názoru chybí.

Související články jinde:
Pořadatelé kulturních akcí v Opavě kritizují město (15. 9. 2010 - opavsky.denik.cz)

 


Otevřený dopis Klubu opavské kultury zaslaný vedení města:

Dobrý den,

jsme početná skupina pořadatelů kulturních akcí, návštěvníků a nadšenců, jednotlivců, členů různých kulturních a společenských sdružení, neformálních part a seskupení studentů, hudebníků, výtvarníků atd. Zajímáme se o kulturu, pořádáme ji, provozujeme a navštěvujeme. Všichni kromě jiného působíme v Opavě, kterou máme rádi a chceme v ní žít a pracovat. Naše iniciativa se jmenuje Klub opavské kultury. Dovolujeme si oslovit Vás formou tohoto otevřeného dopisu, protože si myslíme, že skutečnosti, o kterých píšeme se týkají nás všech. Pokusíme se formulovat náš pocit z části kulturního dění v našem městě. Zajímá nás především kultura živá, aktuální, která dokáže inspirovat, nutí k přemyšlení a klade jisté nároky na vnímatele.

 

Úvodem nám dovolte vyjádřit náš dobrý pocit ze skutečnosti, že v posledních letech se město viditelně stará o kulturní záležitosti. Finanční a morální podpora festivalů Další břehy a Bezručova Opava, zájem vedení města o postavení koncertní haly, rekonstrukce Domu umění, vznik nového kulturního stánku – Obecního domu a v něm – Klubu Art. Ale současně s pocitem, že vedení města zviditelňuje a naplňuje svůj vztah ke kultuře konkrétními činy, jsme si vědomi, že některé konkrétní kroky nejsou příliš šťastné. V následujícím textu si budeme všímat záležitostí, se kterými nesouhlasíme, jeho vyznění bude proto kritické. To, co se povedlo a jistě toho není málo, ať chválí návštěvníci a myslíme si, že to taky dělají.

Abychom dokázali vysvětlit některé souvislosti, dovolte nám malý historický exkurz.

Počátkem devadesátých let opustilo někdejší vedení města paternalistický přístup ke kultuře. Byl rozpuštěný Městský dům kultury Petra Bezruče, městem přestal být podporován někdejší Klub mladých MDKPB, který od poloviny 70. let prezentoval progresivní umění tzv. šedé zóny, zanikl prostor Studia na Dolním náměstí, kde se odehrávaly (v 80. letech!) výstavy nekonformního vizuálního umění a četné pořady menšinových žánrů, které v něm organizoval právě Klub mladých. Loutkové divadlo, Dům umění, kino Mír, tedy městské prostory, byly pronajaty cizím subjektům. Postupně tak docházelo k přestrukturalizování aktuálního kulturního dění, do něhož se zapojily četné nezávislé neziskové organizace, živnostníci, noví provozovatelé klubů atd. Významná část opavských kulturních aktivit se tak odehrávala bez městské pomoci a jeho dohledu. Vznikaly různé kulturní iniciativy, kluby, prostory (Zóna, Mrkev, Filmový klub, Univerzitní klub-čajovna Bludný kámen, Jazzový klub Matice slezské, Bludný kámen, Věžička, Asociace studentů a přátel SU, Jam, 13, Evžen a druhý Evžen…), které se staly nositeli živé tvorby s bezprostřední odezvou návštěvníků. Každý klub si budoval svou specifickou dramaturgii a „vychovával“ si své návštěvníky a příznivce. Vždy se tak dělo díky osobnímu nasazení jednotlivců, za nelehkých finančních i jiných podmínek. Mezi kulturními pracovníky, majiteli a provozovateli klubů panovala přátelská atmosféra i zdravé soutěžení. Zřetelná privilegia v porovnání s nestátními a neměstskými organizacemi měl pořadatel festivalů Bezručova Opava a Další břehy, jehož záběr se v některých případech křížil s aktivitou jiných subjektů. Ale pořadatelův kolegiální přístup, zainteresovaní četných jiných organizací do programu a využívání neměstských prostor bylo shledáváno přínosným. Dá se říci, že v průběhu posledních deseti let se situace na poli kulturního dění v Opavě rovnoměrně rozvrstvila a vyjasnila.

Výrazně novou situaci v opavském kulturním dění vytvořily události posledních dvou let, kdy vznikla Opavská kulturní organizace (dále jen OKO). Skutečnost, že ředitelem OKO se nestal člověk mající dlouhodobé zkušenosti s manažerováním významnější kulturní organizace, člověk oplývající znalostmi kulturní politiky a kulturním přehledem, nepřinesla dobrou náladu a pozitivní očekávání. Následné přerušení kulturní činnosti Bludného kamene v Domě umění hodnotíme jako nešťastné.
Po dvaceti letech poprvé a bez veřejné a odborné diskuze si město vytváří svůj vlastní nástroj na produkci kultury. V 90. letech jsme byli svědky omezování přímé odpovědnosti, nyní nastává děj opačný. Vedení města si zřízením OKO prakticky dotvořilo monopol téměř na všechny podstatné kulturní aktivity. Nerozumíme, proč tak závažná politická proměna postoje k organizaci kulturního života ve městě nebyla s veřejností jasně a otevřeně předem projednávána a nebyla ani součástí žádného volebního programu stran, které jsou ve vedení města. Na základě pozorování činnosti OKO máme pocit, že jeho aktivita se neodvíjí na půdoryse předem zvolené koncepce, ale uplatňovaná pravidla se odvíjí od subjektivních postojů jeho představitelů. Podle našeho názoru by mantinely kulturní politiky města či jakékoli jeho organizace měly být dány politickým rozhodnutím na základě závěrů kolektivní diskuse odborníků, odborné veřejnosti a politiků. A v takto nastaveném rámci by se měl potom manažer, organizátor a úředník kulturní městské (či státní) instituce pohybovat.

Vznikem klubu Art došlo nepřirozeným způsobem k nabourání vytvořené rovnováhy. Mezi jinými nevládními neměstskými kulturními prostory vznikl nový, ze velké peníze vybavený klub, mající finanční a morální podporu města, o jaké se jiným pořadatelům ani nezdá. Dramaturgie tohoto klubu nepřináší žádný nový žánr ani jedinečnou osobitou kvalitu, v podstatě kopíruje vše, co je či bylo náplní jiných kulturních prostor, přesto má obrovskou výhodu – má vše jisté, nemusí myslet na peníze, alespoň určitě ani zdaleka takovým způsobem jako všichni ostatní. Klub Art přišel do zorganizovaného prostoru, vyzobal z něj to nejlepší a bez námahy boduje. Zajímají nás pravidla, koncepce kulturní politiky města. Uvědomovalo si vedení města důsledky aktivit Klubu Art pro ostatní kulturní prostory a morální klima v Opavě? Vytvořilo město pravidla, prostor, v jakém se má aktivita klubu utvářet, nebo volený obecný programový záměr záleží jen na konkrétním pracovníkovi klubu, jak se nám jeví? Například pravidelné komerční taneční aktivity jsou podporovány z městských peněz, když stejně tak dobře se uskutečňovaly a uskutečňují i jinde bez nich. Je to zájem vedení města? Stejně tak jazzové koncerty, filmová představení, literární večery atd., atd. Naopak nám chybí řada důležitých témat a žánrů, které by městskému klubu příslušely. Abychom byli spravedliví, oceňujeme v Klubu Art občasná představení malých divadelních forem, kterým se v Opavě pravidelně nikdo jiný v současné době nevěnuje…
To, co reprezentuje klub Art, není ve své podstatě potřebná konkurence, vedoucí k zlepšení úrovně kulturního vyžití, ale převažuje pocit z nekorektního způsobu práce vytvářející nepříznivou a nekolegiální atmosféru. Pokud město kulturu pro mladé lidi podporuje, chtěli bychom, aby náš názor byl rovněž slyšet. Nevidíme žádný důvod, proč by naše aktivity nemohly být podporovány na úrovni alespoň částečně srovnatelné s podporou aktivit jiných institucí, které jsou v majetku a správě města. Svou práci v žádném případě neděláme hůře a méně kvalitně, význam naší činnosti pro občana Opavy je přiměřený významu práce městských kulturních institucí.

Chtěli bychom vás informovat, že náš pohled na způsob kulturní práce a na samotný její obsah je odlišný od toho, co a jak prezentuje město a městské kulturní organizace. Tím samozřejmě ani v nejmenším nepopíráme smysl těchto aktivit. Máme jen jiný přístup. Klub opavské kultury má zájem o umění myšlenkově nezávislé, více svobodné, radikální, ale i kriticky sociálně a politicky zaměřené a o takové umění, které je podáváno jiným způsobem – hravějším, kamarádštějším a neformálnějším. Kromě zaužívaných forem a obsahů chceme hledat nové přístupy, zprostředkovávat nové obsahy. Máme zkušenost, že takový přístup k umění a kultuře je blízký velkému počtu návštevníků, opavských kulturních příznivců. Pokud budete mít jen trochu zájem se s námi sejít, rádi vám svou práci představíme. 

Jsme si vědomi, že popisované skutečnosti nejsou jednoduché a dají se mnohdy i obtížně popsat. Je spousta okolností a problémů, které jsme nevyslovili. Myslíme si proto, že otevřená diskuse nad kulturní politikou města a Opavské kulturní organizace a nad všemi okolnostmi, které problém provází, by byla pro obě strany užitečná. Základní motivací našeho přemýšlení je zlepšení společenských a kulturních poměrů v Opavě. Věříme proto, že naše kritika nepovede k vytváření bariér, ale naopak bude pochopena jako téma k dialogu a zamyšlení.

Děkujeme za vaši vstřícnost a těšíme se na brzkou odpověď,

s pozdravem

Klub opavské kultury