KOK - Zpráva o průběhu setkání u primátora města Opavy ze dne 30.11. 2010

Autor: o.s. Za Opavu - Martin Klimeďż˝ <klimes(at)zaopavu.cz>, Téma: Koncepce kultury města Opavy, Vydáno dne: 02. 12. 2010

KOK    Setkání se neslo v pozitivní a vstřícné atmosféře. I když je toto spojení známé klišé, v případě schůzky zástupců KOK a vedení města platilo beze zbytku a je vhodné tento charakter schůzky zdůraznit.
Členové neformální iniciativy KOK přišli na schůzku s vedením města po své již známé kritice absence jasně deklarované kulturní politiky města a po vyslovení zásadních výhrad k působení Opavské kulturní organizace. První schůzka KOK na půdě úřadu Statutárního města Opavy se uskutečnila v září t.r. s bývalým primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou. Jejím výsledkem bylo zjištění, že vedení města i představitelé KOK mají zcela odlišné názory na koncepci, financování a realizaci kultury v Opavě.


Na dnešním setkání náměstkyně Pavla Brady naopak zdůraznila, že rovněž v programu SOS je kritika absence koncepce kulturní politiky města a že má zájem na vytvoření této koncepce. Dále uvedla, že město musí mít jasnou představu jakou kulturu chce podporovat, jakou samo produkovat a komu má být určena. O to se má pokusit kulturní komise Rady města, která by měla opustit svou někdejší pasivní, formální roli a měla by se stát aktivním činitelem. K tomu může pomoci svými zkušenostmi a iniciativami i neformální sdružení KOK. Pan primátor a paní náměstkyně shodně konstatovali, že budou kulturní komisi instruovat o potřebě vyslechnutí zástupců KOK a konzultování jejich představ kulturního provozu města. Byla vyřčena i možnost, že v kulturní komisi bude zaveden institut „hostů“ a jedno místo bude nabídnuto zástupci KOKu.
Zástupci iniciativy KOK vyjádřili s průběhem schůzky spokojenost, především z reálné možnosti uplatnění svých názorů a představ prostřednictvím otevřeného dialogu s kulturní komisí Rady města, vedoucí ke zkvalitnění kulturního provozu v Opavě. Přes pozitivní očekávání budou podstatné jako vždy skutečné výsledky. Na ty si ještě chvíli počkejme.