Kaple v Hořejších Kunčicích

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 12. 01. 2011

Lokalita:   Jakartovice - Hořejší Kunčice
Objekt:   kaple
Rejstříkové číslo kulturní památky:  nemá
Datum vložení: 12.1. 2011
Obec Hořejší Kunčice leží cca 12 km západním směrem od města Opavy a je součástí obce Jakartovice. V roce 1960 k nim byly připojeny Kerhartice a Medlice s osadou Moravská Harta. Obce Kerhartice a Medlice však zanikly při výstavbě kružberské přehrady. V roce 1974 byly k Jakartovicím připojeny obce Bohdanovice, Deštné, Hořejší Kunčice a území zaniklých obcí Kerhartice a Medlice.

První zmínka o obci pochází z roku 1403. Ve středu obce na vyvýšeném místě stával kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1769, který však vyhořel. Více k historii kostela píše Pavel Šopák ve svém článku "Zaniklé kostely v Hořejších Kunčicích, Medlicích a Kerharticích": „Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hořejších Kunčicích pocházel z roku 1769. Tvořila jej mohutná jednolodní stavba, posazená na návrší nad vsí. Vedle kostela se nacházela nízká hranolová zvonice zjevně staršího data, zbořená v 80. letech 20. století. Vzdor jejím hladkým bezozdobným fasádám nelze vyloučit její souvislost s kostelem, který je v Hořejších Kunčicích připomínán již v roce 1393. Kostel měl diskrétně členěná průčelí jednoduchými špaletami vytaženými v omítce a lizénami, kompaktní hmotu narušovala přístavba sakristie na evangelijní straně. V chrámu bylo pět zvonů, největší, zasvěcený P.Marii, pocházel z roku 1568. K roku 1771 jsou v interiéru připomínány tři oltáře, hlavní a dva boční, z nichž jeden byl zasvěcen sv.Janu Nepomuckému, a také chór s pozitivem.“ 9. srpna roku 1961 kostel zcela vyhořel při velké bouři. V březnu roku 1965 byly zbytky kostela odstřeleny.

Z historických pramenů dále víme, že kromě kostela s mohutnou a samostatně stojící zvonicí stávaly v obci celkem tři kaple situované jižně, jihovýchodně a západně od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dvě z těchto kaplí již byly zbořeny a třetí chátrá. Byť se jedná o poslední doklad dříve silně nábožensky zaměřené oblasti, tak stav i této kaple je možné označit za havarijní. Interiér je zpustošený, dveře otevřené, omítky opadané a střechou zatéká.


Foto: 1/2011.