Kované zábradlí v interiérech Domu umění v Opavě

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: OKO a Dům umění, Vydáno dne: 02. 07. 2011

V současnosti probíhající rekonstrukce budovy Domu umění v Opavě je svým rozsahem pravděpodobně na  dlouhou dobu poslední zásadní možností, kdy se dá tento prestižní galerijní prostor architektonicky zkvalitnit a zmodernizovat tak, aby odpovídal náročným potřebám, které jsou na tato zařízení kladena.
Jestli se to podaří, a investované prostředky přinesou s napětím očekávané výsledky, zatím nevíme a budeme si na to muset ještě několik měsíců počkat.
Napjaté očekávání je zcela důvodné, zvláště u projektů podobného typu. Za příznivých okolností, s kvalitní přípravou, osvícenými architekty a investorem a zkušenou stavební firmou za zády mohou takové rekonstrukce změnit komplikovaný historický objekt, poznamenaný řadou kvalitních i špatných starších stavebních zásahů na unikátní nadčasový prostor a architektonický skvost.
Stačí ale málo a můžeme se shledat i s výsledkem zcela opačným, kdy lze jen konstatovat, že "před rekonstrukcí to bylo lepší", což snad nebude, jak chceme doufat, opavský případ.
Vzhledem k tomu se i naše sdružení snaží od počátku přispět alespoň skromnými příspěvky a podněty k tomu, aby výsledek byl pokud možno co nejlepší. Nabídli jsme opakovaně vedení města pomoc  ve formě konzultací (nevyužitou) a předali řadu podnětů ke zvážení.
Jedním z těchto podnětů byla také žádost o přehodnocení otázky ponechání problematického interiérového architektonického detailu ze 70. let 20. stol. - kovaného zábradlí (podrobně také viz článek Krvavá tlačenka, zábradlí a květiny).
V této věci jsme vedení města oslovili na konci února letošního roku. Znění našeho dopisu přinášíme níže v tomto článku. Dopis byl podpořen také písemnými stanovisky několika osobností z oblasti umění, svůj souhlasný podnět připsal např. Doc. Mgr. Jindřich Štreit, prof. ak. soch. Kurt Gebauer, aj.
Žádnou oficiální odpověď jsme od vedení města neobdrželi, ale z informací, které máme vyplývá, že ani tento podnět nebude, z našeho pohledu bohužel, vyslyšen.

Rada města Opavy

Horní nám. 69
Opava 746 01

9/2011
Vyřizuje: Klimeš
V Opavě dne 28.2. 2011

Věc:    Kované zábradlí v interiérech Domu umění v Opavě


Obracíme se na Vás ve věci rekonstrukce Domu umění. Konkrétně se nám jedná o zábradlí a mříže uměleckého kováře Alfreda Habermanna. Doslechli jsme se, že kované železné zábradlí má v podstatě sloužit v celém prostoru Domu umění i po proběhlé rekonstrukci.

       „Umělecky“ pojaté zábradlí společně s mramorovou podlahou a  skleněnými osvětlovacími tělesy Oldřicha Víznera tvořily jednotný postbruselský styl výzdoby interiéru Domu umění, který tak byl koncipován jako výkladní skříň socialistického přístupu ke kultuře a umění. Ale už i v té době, tj. v 70. a 80. letech 20. století, se projevoval výrazný rozpor mezi funkcí a jejich dekorativním účinkem. Osvětlovací tělesa neosvětlovala exponáty, naopak svítila návštěvníkovi do očí, zábradlí a mříže působily v prostoru dominantně až agresivně a  mramorová naleštěná podlaha zdaleka netvořila vhodný neutrální podklad pro optimální vyznění exponátů. Celý architektonický prostor bylo možno chápat jako, když ne povedený, tak alespoň svérázný gesamtkunstwerk.

       Osvětlovací tělesa i mramorová podlaha byly podle našich informací již zrušeny. Z někdejších architektonických interiérových prvků zůstaly jen kované mříže a zábradlí. Po celých 10 let, kdy sdružení Bludný kámen provozovalo DU, se nenašla ani jedna  návštěva, která by zábradlí chválila. Zcela naopak, hudebníci a zvláště výtvarníci, kteří v DU vystavovali, byli neustále konfrontováni s dominancí tmavého zábradlí, s jeho naprostou nepatřičností do výstavních prostor. Autor zábradlí a mříží se některými svými realizacemi jeví jako tvůrce kontroverzní. Například jeho doslova kýčovitá realizace na nádvoří pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dočkala mohutného protestu z řad odborných a uměleckých kruhů. Ponechání zábradlí a mříží v Domě umění v Opavě pokládáme v současnosti za nepřirozené a Domu umění, galerii města, škodící. Jejich další existence nemá vzhledem k torzovitosti původního architektonického konceptu a zvláště vzhledem k nevhodnosti jejich uplatnění ve výstavních prostorách a spornosti jejich umělecko-řemeslné kvality žádné opodstatnění.

Z těchto důvodů vás žádáme o přehodnocení současného názoru na ponechání kovaného zábradlí a mříží v Domě umění v Opavě.