Areál opavské Karnoly

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 26. 08. 2012


Lokalita:
Zámecký okruh, řeka Opava
Objekt:
bývalá textilní továrna  
Autor: /
Datace: /
Materiál: zděná stavba
Rejstříkové číslo kulturní památky: není zapsána
Datum vložení: 23.8. 2012
Areál bývalé textilní továrny Karnoly se nachází východně od centra města. Na severovýchodní straně je lemován řekou Opavou a na straně jihozápadní Zámeckým okruhem. Bohatě pohledově exponovaný průmyslový areál můžeme rozhodně zařadit mezi nejvýznamnější stavby města a zároveň mezi jeho nejohroženější.Vlastníkem areálu Karnoly je kobeřická společnost GYPSTREND, která je od roku 1995 nástupcem bývalého s.p. Sádrovcové doly Kobeřice. Na svých webových stránkách hrdě hlásí, že je jediným těžitelem a zpracovatelem přírodního sádrovce z jediné známé lokality v České republice (http://www.gypstrend.cz/?clanek=1).

Vlastník měl původně s areálem velkolepé plány. Byla vypracována architektonická studie, která zde řešila administrativní a obchodní centrum Riverside včetně hotelového vybavení a konferenčního zázemí. Návrh vypracovalo projekční a inženýrské STUDIO 58, na jehož internetových stránkách je uvedeno: „Pro vlastníka areálu bývalé továrny Karnola jsme zpracovali a odsouhlasili s Městem Opavou projekt využití území zbudováním komerčního, administrativního a bytového komplexu. Práci na dalších stupních dokumentace zahájíme ihned poté, co investor dokončí jednání o budoucím využití.“ Ke shlédnutí je přiložena celá studie území, která představuje řešení ve dvou variantách – 1) zachování objektů s realizací přístaveb a vytvoření administrativního centra nebo 2) výstavba nového komplexu na místě stávající budovy továrny. Je tedy vidět, že je zvažována varianta jak se zachováním objektu, tak s jeho demolicí a náhradou. Výše investice je odhadována na 750 mil. korun. (http://www.58.cz/58/proj/karnola.htm).

  

Jiné dostupné články k tématu:

http://opavsky.denik.cz/podnikani/co-bude-z-nemocnice-u-rytiru-byty20100326.html

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/prekryje-osklivou-karnolu-reklama20080401.html

Poznámka:

V nedalekém Krnově, historicky proslulém textilním průmyslem a množstvím do dnešní doby zachovalých významných objektů určujících tehdejší vývoj, jsou v současné době realizovány komplexní stavební práce na záchraně areálu bývalé Karnoly v centru města. Brownfields tak znovu ožívá a mění se na regionální muzeum textilnictví a archív. Tato bývalá textilka skrývá v objektu přádelny unikátní vzorkovnu dezinaturu a také kompletní archív látek, které byly v Krnově vyráběny v průběhu 150 let. Budova přádelny s dílnou na vývoj nových vzorů látek – dezinaturou byla dokonce v roce 2010 prohlášena za Národní kulturní památku. Vlastníkem areálu je Město Krnov, které také získalo na velkou část nákladů spojených s komplexní rehabilitací areálu dotace.