Zahajujeme projekt „Město jako na talíři“

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Město jako na talíři, Vydáno dne: 25. 03. 2013

Plánovaná přednáška, jež měla být úvodem k projektu „Město jako na talíři“, byla nakonec milým setkáním skupiny lidí umocněným příjemným prostředím čajovny Harmonie na Krnovské ulici. Setkání uvedl vedoucí projektu ing. arch. Petr Ondruška, který také přítomným v hlavních obrysech představil smysl a cíl kurzu.Jedná se o projekt, který si klade za cíl ukázat spojitost mezi naším životním stylem, utvářením místa, kde žijeme, a udržitelností života ve městě, a to po stránce teoretické i praktické - v diskusi s ostatními pochopit a osobně si vyzkoušet techniky i principy ekologicky příznivého jednání a chování ve městě Opavě, naučit účastníky vnímat a využívat město pro pestrobarevný a ekologicky příznivý život.

Veronika a Zdeněk Frélichovi se následně s ostatními podělili o své zkušenosti získané několikaměsíčním pobytem v Anglii, kde se zúčastnili zajímavých komunitních programů. Hlavním tématem byla přitom tzv. transition towns, neboli města změny.     

Gastronomickým zpestřením akce byly připravené talíře s pamlsky představujícími domy a stromy, veřejný prostor města. Přítomní v průběhu diskuse své město nakonec opravdu snědli :-).