4. Jak si zpříjemnit život se sousedy?

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Město jako na talíři, Vydáno dne: 08. 07. 2013

Dne 22. května jsme se společně sešli, abychom diskutovali sousedské vztahy a domluvili se na konání Svátku sousedů a naší úloze při jeho organizaci a realizaci.    

Svátek sousedů je dnem, který si prosadil roku 1999 Atanase Périfan a Den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001. 

 Krásná akce Svátek sousedů se uskutečnila u jednoho rodinného domku ve Slavkově ve 2. polovině června. Hostitelka chtěla již delší dobu zorganizovat něco podobného, především za účelem seznámení, navázání bližších kontaktů a upevnění stávajících vztahů se svými sousedy. Výsledkem byla příjemná zahradní party, při které nechybělo divadelní představení, hudební představení, výtvarná dílnička pro děti a stoly prostřené samými dobrotami.   

Více k svátku zde:
http://www.svateksousedu.cz/