Opavská ekomapa - co to je?

Autor: Veronika Frélichová <>, Téma: Ekomapa, Vydáno dne: 03. 10. 2013

Občanské sdružení Za Opavu získalo v roce 2013 dotaci od Statutárního města Opavy, grantový okruh Životní prostředí a EVVO, ve výši 66 000,- Kč na tvorbu Opavské ekomapy. O jaký projekt se vlastně jedná a co může Opavákům přinést?
Zpracovatelé projektu Zdeněk Frélich a Veronika Frélichová se v současné době zabývají vytvořením průvodce ekologicky šetrným životním stylem. Jedná se o jednoduchý online nástroj, který umí ukázat Opavanům praktické možnosti pro ekologické šetrné rozhodování. Kam vyhodit staré oblečení? Kde koupit recyklovaný papír? Kam vyrazit na výlet do zajímavé přírody? Tyto otázky si sami v každodenním životě klademe a nacházíme pro vás odpovědi. Společně s vámi tvoříme město pro udržitelný a příjemný život.

V Ekomapě najdete místa spojená s nakupováním - prodejny biopotravin, místa prodeje lokálních potravin, opravny a bazary, které dávají nový život starým věcem, cykloservisy, díky kterým můžete brázdit město na kole. Najdete zde také možnosti, jak se zbavit odpadů - od sběrných středisek až po kontejnery na obnošené oblečení. V neposlední řadě Ekomapa poradí, kam vyrazit za přírodními zajímavostmi, které organizace na Opavsku se zabývají ochranou přírody a ekologickou výchovou a kde hledat inspiraci pro vlastní přírodní dům či zahradu.

Ekomapa dnes patří k výbavě moderních měst a krajů, které podporují u svých občanů zájem o ekologicky šetrný životní styl. Ve světě jsou ekomapy sdruženy ve webové platformě Green maps, kde zveřejňuje své mapy přes 800 místních komunit v 65 zemích. Např. na Slovensku existují online ekomapy pro 6 krajů, které vytvořilo o.s. Živica ve spolupráci se základními školami. U nás Pražané využívají služeb Zelené mapy v režii sdružení Automat (www.zelenamapa.cz), a Brňané hledají na Ekomapě Ekologického institutu Veronica (www.veronica.cz/ekomapa).

Od října 2013 bude opavská Ekomapa dostupná vám všem na: www.opavska-ekomapa.cz.

    

Veřejnost se s projektem Ekomapy mohla poprvé seznámit na akci Den Země v dubnu tohoto roku.

Více zde: 

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/ekomapa01102013.html 

http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=64162

http://opava.5plus2.cz/41255/ekomapa-poradi-jak-v-opave-setrit-prirodu