Přeměna železniční vodárny na kulturní zařízení

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 04. 01. 2014

Vodárenská věž u Východního nádraží v Opavě změnila před několika lety vlastníka. Stala se jím společnost UNICONT Opava, která zchátralou budovu odkoupila od Českých drah.

Předpokládá se, že významná technická památka z roku 1892 s unikátním movitým zařízením získá nové využití. Po celkové obnově by se měla proměnit v kulturní zařízení čítající především kavárnu a galerii.


  
Za tímto účelem vznikla v roce 2012 obecně prospěšná společnost Vodárenská věž, jejímž úkolem je zajištění finančních prostředků, obnovy objektu a zřízení nového opavského kulturního zařízení. Pokud by se záměr podařilo naplnit, je zde počítáno s umístěním stálé expozice soch a kreseb výtvarníka Kurta Gebauera, prostor pro potřeby Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity a výstavy o historii vodárenské věže.

V prosinci roku 2013 jsme oslovili zástupce VOVO o.p.s. pana Ing. Vladimíra Peringera s otázkou, jaké jsou aktuální zprávy k plánované obnově památky. Ředitel společnosti nám sdělil, že k záměru bylo již vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a v současné době jsou hledány finanční prostředky, které by nákladnou rekonstrukci pokryly.

Obecně prospěšná společnost Vodárenská věž má uveden tento druh služeb:

1.  Organizace a zabezpečení opravy a další údržby památkově chráněného objektu vodárenské věže dle specifikace Národního památkového ústavu.

2.   Organizace a zabezpečení konverze objektu dle schváleného postupu s Národním památkovým ústavem.

3.     Organizace a zabezpečení galerijní činnosti v upraveném objektu vodárenské věže a přístaveb.

4.     Organizace a zabezpečení přednáškové a školící činnosti a dalších typů setkávání za účelem sdílení, rozšiřování a popularizace galerijních prostor.

5.  Konzultační a poradenská činnost v disciplínách příbuzných v obsahu provozu vodárenské věže.

Předsedou správní rady je Ak. soch. prof. Kurt Gebauer a členové správní rady Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. a Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.

První studie zabývající se celkovou obnovou památky vznikla v roce 2012. Vypravovali ji Ing. arch. Andrea Jašková a Ing. arch. Ondřej Lipenský z architektonické kanceláře ATELIER MU:N. Studie je ke shlédnutí zde: 

http://www.kubna.cz/cz/1/projekty/37/


Druhá projektová dokumentace vznikla na počátku roku 2013. Autorem je architektonické studio CASUA Praha, které má na svých stránkách uvedeno: „Základem pro zpracování studie je vize revitalizace této technické památky. Vize byla zpracována novým vlastníkem VOVO o.p.s. a spočívá na straně jedné v opravě všech historických prvků spjatých s fungováním vodárenské věže a posléze s fungováním parní kotelny. Na straně druhé počítá vize s umístěním níže uvedených kulturních a společenských funkcí do objektu vlastní vodárenské věže a na místě původní kotelny včetně dnes již asanované části hygienického zázemí: expozice Institutu tvůrčí fotografie, expozice soch a kreseb prof. Kurta Gebauera, expozice historie vodárenské věže, vybudování odpočinkového místa na cyklostezce – občerstvení pro cyklisty.“ Zde jsou rovněž zveřejněny náhledy na jednotlivé části projektu:

http://www.casua.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=350%3Avodarenska-v-v-opav&catid=14%3Arekonstrukce&Itemid=60&lang=cs
 

     


Více zde:

 

 

http://www.unicont.cz/c/zachrana-vodarenske-veze/zachrana-vodarenske-veze-v-opave-na-vychodnim-nadrazi.htm

http://bydleni.idnes.cz/kupte-si-unikatni-vodarenskou-vez-vyzyvaji-ceske-drahy-v-opave-psv-/architektura.aspx?c=A110321_1552624_ostrava-zpravy_jog

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/vodarenskou-vez-na-nadrazi-kupuje-opavska-spolecno.html

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/943460