Žít změnu

Autor: Veronika Frélichová <>, Téma: Ekomapa, Vydáno dne: 25. 11. 2014

Ve čtvrtek 6. listopadu proběhlo v Opavě v čajovně Harmonie promítání filmu "Žít změnu". Jedná se o zajímavý a velmi inspirativní film, který je v podstatě dokumentem složeným z rozhovorů s řadou lidí, kteří se rozhodli něco dělat – ne však pro sebe, nýbrž veřejně.

Film je o lidech žijících v České republice, kteří svým komplexním pohledem a občanskou tvořivostí dokazují zázraky v oblasti vzdělávání, kultury, životního prostředí, zdraví, soběstačnosti, komunitní i sociální práce. Hledají recept na to, jak se k naší zemi chovat jako dobrý hospodář - s láskou, s nápady, zodpovědně, eticky a udržitelně. Mezi hlavní hodnoty těchto lidí patří respekt k lokální kultuře, příslušnost k místu a krajinnému rázu, biologické i kulturní diverzitě, zachování vesnického osídlení, volné životní tempo se zachováním možnosti reflexe vlastního jednání a jeho smyslu, snaha o napojení se na přírodu a přirozené rytmy, vysoká kvalita života v jeho spirituálním a seberozvojovém rozměru, oceňování klidu, času, prostoru a možnosti vyjádřit vlastní kreativitu. Vítejte ve (staro)nových časech

Po filmu proběhla také zajímavá debata. Akce byla uspořádána jako součást projektu Ekomapa města Opavy, který podpořilo Statutární město Opava.

Více informací najdete na www.opavska-ekomapa.cz.