Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014

Autor: o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k <skalik(at)zaopavu.cz>, Tma: Cena J. M. Olbricha, Vydno dne: 08. 04. 2015

Spolek Za Opavu oznamuje, e na udlení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonický poin za novostavbu realizovanou na území Opavska v letech 2013-2014 obdrel celkem 18 návrh. Z tchto došlých návrh bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 15 realizací. 

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zveejnny formou tiskové zprávy dne 24. dubna 2014.
Nominované stavby si zájemci mohou prohlédnout od 14. do 28. dubna 2015 na výstav v Galerii CELLA na Matiní ul. v Opav 

Slavnostní pedání ocenní probhne v Galerii CELLA na Matiní ul. v Opav dne 28. dubna 2015 od 18 hodin.

Srden Vás zveme na vernisá této výstavy nominovaných staveb, která probhne v Galerii CELLA na Matiní ul. v Opav dne 14. dubna 2015 od 18 hodin.

Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udlena Cena hlasující veejnosti. Hlasovat je mono prostednictvím ankety na internetových stránkách www.zaopavu.cz, a to v termínu od 14. 4. - 25. 4. 2015.

leny odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umní a odborný pracovník památkové pée
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant asopisu o architektue ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrz, vedoucí ateliéru sochaství FaVU VUT v Brn
MgA. Vendula Šafáová, PhD., architektka 
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddlení památkové pée MMO
Ing. arch. Tomáš Pila, architekt

 

V následující ásti pedstavujeme všech 15 nominovaných staveb.
Anketu k hlasování veejnosti najdete pod lánkem úpln dole.
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013 - 2014
 
Cena Olbricha 201501 - Administrativní budova, Opava
Ing. arch. Jaromír Hanuška, Ing. arch. Antonín ehulka, IDEA, realizace 2013

 

 
Cena Olbricha 201502 - Rezidence Mendlova, Opava
Kamil Mrva Architects, AMG studio

 
 Cena Olbricha 201503 - Obecní úad, Dobroslavice
Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondej Kubesa, Ing. Pavla ernínová, STUDIO-D
 
 
Cena Olbricha 201504 - Kaple Panny Marie, Jakartovice
Dalibor Tesa, Jitka Škarohlídová
, Pavel Charousek
 
 
Cena Olbricha 201505 - Kašna Doubravka, Hradec nad Moravicí
Prof. ak. soch. Kurt Gebauer,

 
 
Cena Olbricha 201506 - Kašna, Velké Hoštice
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna, Mgr. Daniel Klose, WINRO s.r.o, 
 Cena Olbricha 201507 - Zahrada všem otevená, Hradec nad Moravicí
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,

 
 
Cena Olbricha 201508 - Pomník opavské synagogy, Opava
Ing. arch. Jan Ková, Kamil Ludwig, 
 
Cena Olbricha 201509 - Rodinný dm, Vítkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna, 
 
Cena Olbricha 201510 - Rodinný dm, Slavkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,

 
 
Cena Olbricha 201511 - Rodinný dm, Suché Lazce
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Ludk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar
 
 
Cena Olbricha 201512 - Rodinný dm, Podvihov
Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Ing. arch. Petr Stanjura, Studio ROAD2,

 
 
Cena Olbricha 201513 - Rodinný dm, Opava - Kylešovice
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects, spolupráce ing.arch. Jan Lefner,

 
 
Cena Olbricha 201514 - Rodinný dm, Polom
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtch Šimík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin bíz Lubomír Rychtar

 
 
Cena Olbricha 201515 - Rodinný dm, Radkov - Dubová
Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. arch.Martin Rosa, Kamil Mrva Architects