Opavská cena JMO za rekonstrukce v letech 2014-2015

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 10. 02. 2016

Vyzýváme tímto veřejnost a všechny, kteří se zajímají o architekturu, výtvarné umění a příbuzné obory, aby se s námi podělili o svou představu nejlepší rekonstrukce na Opavsku, která byla uskutečněna v letech 2014 a 2015 (rozhodující je datum kolaudace).

 

Své návrhy můžete zasílat do 29. 2. 2016 poštou na adresu: Spolek Za Opavu, Matiční 7, 746 01 Opava, anebo také emailem: kontakt@zaopavu.cz.

O zaslaných návrzích bude následně rozhodovat odborná porota a z navržených realizací bude na jaře 2016 uspořádána výstava, na jejímž zahájení bude příslušným architektům předáno ocenění za vítěznou stavbu.Udílení Ceny J. M. Olbricha má za úkol propagovat kvalitní architekturu, informovat a angažovat veřejnost, iniciovat diskuzi a zájem o architekturu a prostředí, které nás obklopuje. Cena je vyhlašována pravidelně již od roku 2007 za kvalitní architekturu, rekonstrukci nebo urbanistické řešení na území Opavska. Střídají se ceny za novostavbu a rekonstrukci.

Děkujeme, že se o veřejný prostor zajímáte s námi!