Nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 21. 04. 2016

Spolek Za Opavu oznamuje, že na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonickou rekonstrukci realizovanou na území Opavska v letech 2014-2015 obdržel celkem 17 návrhů. Z těchto došlých návrhů splnilo formální požadavky a bylo nominováno celkem 13 realizací. 

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zveřejněny formou tiskové zprávy dne 2. května 2016.
Nominované stavby si zájemci mohou prohlédnout od 8. dubna do 3. května 2016 na výstavě v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě.

Slavnostní předání ocenění proběhne v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě při derniéře výstavy dne 3. dubna 2016 od 18 hodin.

Členy odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt, programový ředitel reSITE, pedagog ARCHIP a bývalý šéfredaktor ERA21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
Ing. arch. Tomáš Pilař, architekt
Ing. arch. Martin Rosa, architekt
Status opavské ceny J. M. Olbricha

Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udělena Cena hlasující veřejnosti.

Cena hlasující veřejnosti - Pravidla hlasování
  • Hlasovat je možno do 30. dubna 2016 - hlasování bylo ukončeno.
  • Každý může hlasovat pouze jednou.
  • Každý hlasující může vybrat pouze jednu nominovanou stavbu.
  • Hlasovat je možno pouze prostřednictvím mailu.
  • Svůj hlas zašlete na mailovou adresu kontakt@zaopavu.cz, společně s povinnými údaji - celé jméno a telefonní číslo.
  • Během následujících 24 hodin po vašem hlasování budete kontaktování pro ověření vašeho hlasování.
  • Po ověření bude váš hlas započítán do ankety o Cenu hlasující veřejnosti.
V celém článku představujeme všech 13 nominovaných staveb.
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014 - 2015
 
Cena Olbricha 201501 - Sídlo firmy AVHB, Opava - Komárov
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek , 2011.
Realizace 2014.
Investor -  AVHB - Hydraulika s. r. o.

Sídlo společnosti AVHB - hydraulika s. r. o. prošlo celkovou rekonstrukcí interiéru a exteriéru. Modernizace pláště budovy proběhla v souladu s grafickým manuálem firmy. Interiéry pak byly řešeny v kontextu s exteriérem budov. Výrazného členění hmot bylo dosaženo nejen barevně odlišenými plochami, ale také prací se strukturami povrchů. Progresivní výraz architektury podtrhují skleněné a ocelové doplňky.

 

 
Cena Olbricha 201502 - Kostel Narození Panny Marie, Oldřišov
Projekt a realizace - Obec Oldřišov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Oldřišov,
2014 - 2015
.
V Oldřišově se nachází farní kostel Narození Panny Marie s farní budovou z roku 1808. V r. 1903 byl kostel významně rozšířen. Od doby postavení prošel kostel různými úpravami a přístavbami. Během 2. sv. války úplně vyhořel, po válce dostala kostelní věž prozatímní střechu a později byla postavena nová věž. Rekonstrukce v roce 2015 zahrnovala opravu fasády a vytvoření prostoru pro pobyt dětí v místě bývalého nevyužívaného přístavku. Okna presbytáře, zazděná po 2. sv. válce, byla znovu otevřena a osazena replikami barevných vitráží. Rekonstrukce areálu zahrnovala také opravu nedaleké kapličky. Náklady na stavební práce  byly hrazeny částečně z dotace, částečně z rozpočtu obce a částečně
 
 Cena Olbricha 201503 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vítkov
Projekt - Ing. Dobroslav Janko, Ing. Lubomír Koraba, David Niklasch, 2011.
Realizace - H & B delta s. r. o., 2014.
Stavebník - Římskokatolická farnost Vítkov.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou města Vítkova. Novogotický chrám je největší stavbou ve městě a okolí. Jeho vybudování se datuje do let 1910 – 1914. Od roku 1994 je kostel, socha sv. Marka a přilehlý městský park prohlášen za kulturní památku.
Rekonstrukce, která byla realizována v roce 2014 a částečně 2015, zahrnovala kompletní opravy střech včetně krovů, výměny bednění a nové pokrytí ze šablon imitujících břidlici v kombinaci s měděným oplechováním a okapovým systémem, zastřešení sanktusníku a věže kostela včetně repasí poškozených zdobných prvků na střechách (kříže, fiály), dále celé fasády včetně restaurování řady kamenných prvků, obnovy omítek, čištění a spárování v místech poškození, oprav dřevěných žaluzií, demontáže sítí z oken, opravy kamenných schodišť, dřevěných stropů v prostoru věže a balkónového zábradlí na věži. Zároveň byly repasovány ciferníky a ručičky věžních hodin.


 
 
Cena Olbricha 201504 - Mateřská škola Edvarda Beneše, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdeněk Heinz a kolektiv projektantů specialistů, 2012.
Realizace - 2015.
Investor - Statutární město Opava.
Školní areál včetně mateřské školy je integrován do sídelního útvaru Opava – Kateřinky – Východ, který byl vybudován v letech 1970 až 1974. Objekty byly vybudovány v konstrukční soustavě MS-OB, která z hlediska úspory tepelné energie dnešním požadavkům již nevyhovuje. Revitalizací těchto objektů dojde meziročně k úsporám tepelné energie v minimální výši 30%. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavební činnost byla zahájena 8. 6. 2015 a ukončena 31. 10. 2015.

 
 
Cena Olbricha 201505 - Chráněné bydlení, Opava - Kylešovice
Projekt - Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Géryk, 2013.
Realizace - Unicont Opava, s. r. o., 2014 - 2015.
Investor - Moravskoslezský kraj.
Rekonstruovaný objekt sociálního bydlení sestává ze dvou vzájemně propojených objektů: objektu jednopodlažního s bytem pro 6 osob a objektu dvoupodlažního, kde 1. NP je součástí bytu pro 6 ubytovaných a 2. NP je vzhledem k menší výměře podlaží zřízen byt pro 4 ubytované osoby.
Dům byl upraven pro potřeby sociálního bydlení osob s mentálním nebo vícenásobným handicapem se zaměřením na základní bezbariérovost prostoru.
Z architektonického hlediska byl hlavní objekt ve 2.NP doplněn o francouzská okna a barevně byl odlišen objekt jednopodlažní od dvoupodlažního, a to jak v barvě fasády, tak i u barvy výplní otvorů. Dále nad pultovou střechu vystupuje část nástavby pro umístění sociálních zařízení a podesty upravovaného schodiště. K umocnění modernějšího vzezření objektu oproti stávajícímu stavu s břízolitovou omítkou bylo použito prosklených zábradlí na fasádě s nerezovými doplňky a předokenními výsuvně sklopnými markýzami.

 
 
Cena Olbricha 201506 - Opavská jezírka, Městské sady, Opava
Projekt - Ing. arch. Andrea Jašková a Natura Opava, 2014.
Realizace - Natura Opava, 2015.
Investor -  Statutární město Opava.
Čtyři kruhová jezírka v Městských sadech vyžadovala revitalizaci, která spočívala v očištění od sedimentu a znovuobnovení jejich funkce osázením zelení a následném obydlení živočichy. Cílem bylo také zatraktivnění jezírek pro návštěvníky parku, kdy příjemný a funkční prostor doplněný vhodným infosystémem budí zájem o místní faunu a flóru a péči o své okolí.
Inspirací pro řešení opavských jezírek, které se nazývají také „oka“, jsou kruhy, které se přirozeně vytvářejí na vodní hladině. Samotná jezírka jsou racionálního kruhového tvaru. Do jejich prostoru se tak nabízelo umístit „plovoucí ostrovy“ kruhového tvaru, které fungují samostatně, nebo se vzájemně prolínají. Revitalizace jezírek proběhla citlivým přístupem, šetrně vůči zvířatům a rostlinám, a zároveň otevřeně vůči veřejnosti. 
 
 Cena Olbricha 201507 - Rodinný dům, Malé Hoštice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013-2014.
Realizace 2014-2015.
Rekonstrukce rodinného domu v Malých Hošticích přinesla zvýšení obytného komfortu, energetické úspory, rozšíření obytné plochy a estetické zhodnocení stavby. Přestože byla kompletně přepracována fasáda a okenní výplně, zachovává si stavba původní proporce i charakter klasického venkovského domu, splňujícího vysoké nároky současného individuálního bydlení.
Nová hranolová přístavba se v patře zapouští do sedlové střechy, ale výrazným odlišením pomocí dřevěného obkladu dosahuje odlehčení a jasného vymezení vůči původní hmotě domu.
 
 
Cena Olbricha 201508 - Podkrovní byt, Opava
Projekt - Ing. arch. Petr Herman, 2013-2014.
Realizace 2015.
Návrh vestavby podkrovního bytu s ateliérem se snaží využít specifika a netušený potenciál, který skrývá ulice Krnovská. Pro většinu Opavanů jde o jednu z hlavních rušných městských tepen rámovaných uličními frontami bytových domů. Za severní uliční frontou se však otevírají nečekané průhledy až k hranici s Polskem, vnitrobloky poskytují soukromí i hlukový stín.
Bývalá půda v řešeném domě je rozdělena vestavěným patrem na dva prostory. Spodní je obytný s užitnou plochou 125m2 a horní je pracovní s plochou 55m2. Otevřením střešního pláště směrem na sever se podařilo docílit dojmu loftu se severním galerijním osvětlením vhodným pro práci a s výstupem na terasu, která se nachází nad domovní schodišťovou věží.
Celá přestavba je chápána jako proces definování, přeměny a zabydlování prostoru. Byly používány tradiční postupy opravy s doplněním tesařských prvků krovu, materiály šetrné k životnímu prostření a zrealizováno je nízkoenergetické provozní schéma stavby. Odstraňované prvky původního krovu byly v maximální míře znovu použity. Z vyřezaných částí vazných trámů je vytvořeno schodiště a původní kleštiny a krokve jsou použity na nových místech nosné konstrukce krovu.
Tento koncept by měl být citlivý ke stávajícím kvalitám, které stoletý dům poskytuje a zároveň odrážet moderní způsob života s ohledem na měnící se potřeby uživatelů.
 
 
Cena Olbricha 201509 - Rodinný dům - skanzen, Malé Hoštice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013-2014.
Realizace - WINRO s.r.o., 2014.
Na počátku rekonstrukce byla myšlenka na záchranu nevyužívané a chátrající usedlosti stojící přímo v centru obce. Nemovitost z 2. pol. 19. století byla delší dobu neobydlena, takže se na ní neprojevily žádné moderní zásahy ani opravy. Jednalo se tak o poslední stavení v Malých Hošticích, které se uchovalo v původním stavu. Obec se rozhodla objekt odkoupit a zrekonstruovat, čímž došlo také k celkovému zlepšení vzhledu malohoštické návsi.
Chalupa sestává ze dvou obytných místností a kuchyně v přední části stavení, zatímco zadní část je vyhrazena pro chlév a hospodářské účely.
Po provedení stavebních úprav a uvedení budovy do provozu schopného stavu přistoupili nadšenci v Malých Hošticích k „zabydlení“ skanzenu. Část původního vybavení mohla být opět použita, avšak velkou měrou se na oživení interiéru skanzenu podíleli obyvatelé Malých Hoštic, kteří věnovali již nepoužívané nástroje, nádobí a podobně.
Venkovní prostory u skanzenu jsou využity jako klasická venkovská zahrada osázená bylinkami, tradičními trvalkami a krajovými odrůdami ovocných stromů typickými pro Hlučínsko.
Kromě historické expozice má skanzen také ryze praktické využití. Vyhrazením části budovy pro místní knihovnu se podařilo vyřešit několik desetiletí trvající provizorium v nevyhovujících prostorách základní školy. Vhodným umístěním přímo v centru obce nabízí také malohoštický skanzen mnohostranné společenské využití, například při tradičním odpustu v září nebo při oslavách vánočních a velikonočních svátků. 
 
Cena Olbricha 201510 - Tělovýchovné zařízení, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdeněk Heinz a kolektiv projektantů specialistů, 2006.Realizace - Ridera stavební a.s., 2014-2015.
Investor - Moravskoslezský kraj.
Stavba tělovýchovného zařízení sestává ze tří stavebních objektů, a to z novostavby haly tělovýchovného zařízení, rekonstrukce stávajícího objektu a přístavby. Vlastní tělocvična je navržena jako ocelová hala opláštěná sendvičovými panely. S ohledem na založení pod úrovní okolního terénu je spodní stavba  monolitická železobetonová vana. Zemní práce bylo nutno kvůli hladině podzemní vody časově sladit s výškou vody v blízké řece Opavě, při realizaci hlubších částí jámy bylo nutno vodu čerpat. Nová přístavba je řešena jako zděná s monolitickými železobetonovými stropy. Průvlaky a překlady jsou z ocelových válcovaných nosníků. Součástí dodávky byla kromě vlastních stavebních prací též realizace technologického zařízení, vnější komunikace, sadové úpravy a realizace sportovního vybavení.
Sportovní plocha je rozdělena spuštěnou oponou na dvě plnohodnotné tělocvičny, na kterých může probíhat výuka tělesné výchovy souběžně. Zvednutím opony se získá hrací plocha pro všechny známé míčové hry. Hlediště pojme 180 diváků.
Pro cvičence je zde připraveno celkem 5 šaten s hygienickým zázemím, samostatná místnost posilovny a gymnastický sál.

 
 
Cena Olbricha 201511 - Základní škola Edvarda Beneše, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdeněk Heinz a kolektiv projektantů specialistů, 2012.
Realizace - 2015.
Investor - Statutární město Opava.
Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti sloužící jako základní škola. Škola se skládá z 5 pavilónů a spojovacího krčku. Kompletní rekonstrukce byla zaměřena především na zlepšení energetické náročnosti provozu stavby a estetického vzhledu. Práce zahrnovaly výměnu oken a dveří, řešení vstupních portálů, zateplení pláště budovy a barevnou úpravu fasád.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavební činnost byla zahájena 8. 6. 2015 a ukončena 31. 10. 2015. Školní areál je integrován do sídelního útvaru Opava – Kateřinky – Východ, který byl vybudován v  letech  1970  až  1974. Objekty byly vybudovány v konstrukční soustavě MS-OB,
která z hlediska úspory tepelné energie dnešním požadavkům již nevyhovuje. Revitalizací došlo meziročně k úsporám tepelné energie v minimální výši 30%.
 
 
Cena Olbricha 201512 - Hasičská zbrojnice, Slavkov
Projekt - Ing. arch. Antonín Řehulka, 2013.
Realizace - 2013-2014.
Investor - Obec Slavkov.
Ve Slavkově byla v roce 2014 rekonstruována hasičská zbrojnice s přístavbou klubovny v patře. Jedná  se  o  původní,  jednopodlažní  stavbu,  která  byla  vybudována  v  centrální  části  obce  v  sedmdesátých  letech  v  akci  „Z“.  V  roce  2013  bylo  přistoupeno  k  její  celkové  rekonstrukci  a  modernizaci,  která  byla  dokončena  na  jaře  2014.  Spojením  činností  sboru dobrovolných hasičů a zřízením výstavního prostoru  stálé  expozice  obce  Slavkov,  včetně  prezentace  díla  významného  rodáka  malíře  Bohumíra  Bociana,  přináší nejen  zlepšení  a  zkvalitnění  důležitého  prvku  ochrany v obci, ale také nový pohled na historii obce.

 
 
Cena Olbricha 201513 - Komunitní centrum, Opava - Kylešovice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013 - 2014.
Realizace - Grigar s. r. o., 2014 - 2015.
Investor - Statutární město Opava, podpořeno dotací EU.
Dvoupodlažní zastaralý objekt prošel kompletní rekonstrukcí. Jejím cílem bylo vybudovat vhodný bezbariérový prostor pro poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ze spádové oblasti Opavy.
V rámci stavebních a dispozičních úprav se budova dočkala nové fasády včetně zateplení, výměny oken, rekonstrukce střechy, nové elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění i vzduchotechniky. Nově byly vybaveny i interiéry jednotlivých místností, kuchyně a tréninkové kavárny. Ta vznikla v přízemí objektu a provozuje ji nezisková organizace ANIMA VIVA z. s. v rámci poskytování sociálních a souvisejících služeb. Úpravami, vč. sadové výsadby a osazením herními prvky, prošla také přilehlá zahrada. Kavárna se zahradou jsou otevřeny široké veřejnosti k aktivnímu trávení volného času a slouží jako veřejný prostor pro konání akcí pořádaných obecně prospěšnými komunitami, či k spolkové činnosti.