Přednáška: Prostor veřejný - náves, park, krajina

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Přednášky, Vydáno dne: 09. 04. 2016

Srdečně vás zveme na přednášku arch. Tomáše Bindra s názvem „Prostor veřejný - náves, park, krajina“.

Přednáška se uskuteční v prostorách spolku Za Opavu v Matičním domě v úterý 12. dubna od 17h.

Cyklus přednášek byl finančně podpořen Nadací české architektury.

Vstupné 20,- Kč. Jste srdečně zváni!
Klíčovou dírkou naše babičky rekognoskovaly soukromí, my věci veřejné, v lepším případě ...

Synonymem životního prostředí se stala pouze složka přírodní. Na Severní Moravě zúžená na čistotu ovzduší, smogové situace...Nějak se zapomíná,  že naše životní prostředí je tvořeno i složkou  kulturního, sociálního, materiálního, urbánního světa.  Životního prostředí, vytvořeného lidskou činností. Prostorem, který nás obklopuje, ve kterém se denně pohybujeme ve vzájemné interakci a který nás přímo nebo nepřímo ovlivňuje, formuje.  Prostor veřejný by měl být nositelem kultury, znakovosti. Měl by iniciovat sounáležitost, komunitnost, sociálnost. Měl by být vnímán v obraze města, krajiny,  jako místo "plné", nikoliv "prázdné".

V rámci přednášky představí Tomáš Bindr na pracích atelieru 38 názor na formování veřejného prostoru.