Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
   Zobrazené články   0 - 15     15 - 20  

Prohlášení zaměstnanců OKO

 
o.s. Za Opavu - OKO a Dům umění - 31. 08. 2013 - 1242 přečtení  
Na tomto místě uveřejňujeme oficiální vyjádření, které vydali zaměstnanci OKO jako reakci na článek publikovaný na našem webu v roce 2012. Související odkazy na článek i zápis z jednání, které po uvedení článku následovalo naleznete níže pod tímto vyjádřením.

Komentáře: 26 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Zápis ze schůzky zástupců o. s. Za Opavu a OKO ze dne 6. 5. 2013

 
o.s. Za Opavu - OKO a Dům umění - 30. 08. 2013 - 1333 přečtení  

Přítomni:

MgA. Tomáš Skalík, Mgr. Zdeněk Frélich, Mgr. Dalibor Halátek, Ing. Jana Hynarová, Ing. Jan Kunze, Mgr. Kateřina Vojkůvková

předmět schůzky:

Diskuze nad připomínkami ke článku Opavský kulturní otesánek má pět let, publikovanému na webu Za Opavu dne 7. 12. 2012 (autor Ondřej Hložek, člen jednacího výboru o. s. Za Opavu).

Přítomní se sešli v pondělí 6. 5. 2013 ve 14 hodin v prostoru Obecního domu na předem domluvené schůzce, aby prodiskutovali některé sporné body ve výše zmíněném článku (článek viz. http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=opavsky-kulturni-otesanek-ma-pet-let&cisloclanku=2012120002). Setkání bylo uspořádáno na základě přijetí pozvání zástupců OKO, kteří vyjádřili potřebu mít možnost vyvrátit některá tvrzení, poté, co se seznámili s obsahem článku a průběžně sdělili své pochybnosti o faktické pravdivosti některých informací v článku.  Pozvání bylo směřováno autorovi článku i všem členům sdružení.

Úvodem setkání proběhla obecnější diskuze nad zodpovědností organizace vůči jejími členy publikovaným textům, které jsou uváděny pod hlavičkou organizace.

Zdeněk Frélich uvedl, že prostor webu Za Opavu je otevřená platforma, která dává prostor k vyjádření názorů nejen jednotlivých členů sdružení, ale také všem ostatním stranám a veřejnosti a nabídl, aby zástupci OKO své pochyby k uvedenému článku vyjádřili také tímto způsobem. Přestože sdružení dává autorům tento prostor k dispozici, jsou to především sami autoři jednotlivých článků, kteří nesou zodpovědnost za své názory.

Kateřina Vojkůvková uvedla názor a zkušenost řady čtenářů s tím, že publikované články na webu jsou vnímány jako autorské texty, ale zároveň zastupují v obecnější rovině také názorový směr celé organizace, která svou autoritou tyto autorské texty zaštiťuje a dodává jim větší význam (váhu). A z toho titulu je za obsah článku zodpovědná částečně také publikující organizace.

V další části setkání byl uvedený článek pročten a byly diskutovány jednotlivé sporné body a části. Zástupci OKO předložili také materiály, které měli prokázat nepravdivost některých tvrzení.

Předem bylo ze strany zástupců OKO uvedeno, že pouze předkládají uvedené sporné body a argumenty, jenž je vyvrací a je na sdružení Za Opavu, jak s těmito rozpory mezi článkem a skutečností naloží.

Dále jsou uvedeny sporné body článku s výhradami ze strany zaměstnanců OKO (vyznačeno žlutě s poznámkou pod čarou):

Červeně dopsané dovětky poznámek pod čarou byly přidány zaměstnanci OKO po revizi textu.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 5 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Opavský kulturní otesánek má pět let

 
o.s. Za Opavu - Ondřej Hložek - OKO a Dům umění - 07. 12. 2012 - 2393 přečtení  

Opavská kulturní organizace, známá pod zkratkou OKO, se během pěti let své existence a tří let působení v prostoru Obecního domu stala typickým příkladem unifikace městské kultury a normalizace kulturních pracovníků, která probíhá ve všech městech nejen v republice, ale i ve světě. 

 

 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 30 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Dům umění znovu otevřen Opavě

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - OKO a Dům umění - 24. 09. 2011 - 2010 přečtení  
Jistě vám také neuniklo slavnostní otevření Domu umění dne 23. září 2011 opět opavské veřejnosti.
Jak celá rekonstrukce dopadla, mohli se přesvědčit první návštěvníci hned následujícího dne. 


 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 22 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Budoucí využití Domu umění v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - OKO a Dům umění - 22. 07. 2011 - 1571 přečtení  
Koncem června 2011 jsme požádali Statutární město Opava o vyjádření k další náplni a fungování Domu umění.

Žádost i odpověď primátora zveřejňujeme níže.  
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Kované zábradlí v interiérech Domu umění v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - OKO a Dům umění - 02. 07. 2011 - 2742 přečtení  
V současnosti probíhající rekonstrukce budovy Domu umění v Opavě je svým rozsahem pravděpodobně na  dlouhou dobu poslední zásadní možností, kdy se dá tento prestižní galerijní prostor architektonicky zkvalitnit a zmodernizovat tak, aby odpovídal náročným potřebám, které jsou na tato zařízení kladena.
Jestli se to podaří, a investované prostředky přinesou s napětím očekávané výsledky, zatím nevíme a budeme si na to muset ještě několik měsíců počkat.
Napjaté očekávání je zcela důvodné, zvláště u projektů podobného typu. Za příznivých okolností, s kvalitní přípravou, osvícenými architekty a investorem a zkušenou stavební firmou za zády mohou takové rekonstrukce změnit komplikovaný historický objekt, poznamenaný řadou kvalitních i špatných starších stavebních zásahů na unikátní nadčasový prostor a architektonický skvost.
Stačí ale málo a můžeme se shledat i s výsledkem zcela opačným, kdy lze jen konstatovat, že "před rekonstrukcí to bylo lepší", což snad nebude, jak chceme doufat, opavský případ.
Vzhledem k tomu se i naše sdružení snaží od počátku přispět alespoň skromnými příspěvky a podněty k tomu, aby výsledek byl pokud možno co nejlepší. Nabídli jsme opakovaně vedení města pomoc  ve formě konzultací (nevyužitou) a předali řadu podnětů ke zvážení.
Jedním z těchto podnětů byla také žádost o přehodnocení otázky ponechání problematického interiérového architektonického detailu ze 70. let 20. stol. - kovaného zábradlí (podrobně také viz článek Krvavá tlačenka, zábradlí a květiny).
V této věci jsme vedení města oslovili na konci února letošního roku. Znění našeho dopisu přinášíme níže v tomto článku. Dopis byl podpořen také písemnými stanovisky několika osobností z oblasti umění, svůj souhlasný podnět připsal např. Doc. Mgr. Jindřich Štreit, prof. ak. soch. Kurt Gebauer, aj.
Žádnou oficiální odpověď jsme od vedení města neobdrželi, ale z informací, které máme vyplývá, že ani tento podnět nebude, z našeho pohledu bohužel, vyslyšen.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 37 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Rekonstrukce Domu umění v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - OKO a Dům umění - 10. 06. 2011 - 2070 přečtení  
Opavský Dům umění se rekonstruuje již celý rok. Přinášíme vám fotografie z posledního měsíce stavebních úprav, ze kterých je zřejmé, jak se podoba objektu radikálně mění.


 
Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Fotoreportáž - rekonstrukce Domu umění v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - OKO a Dům umění - 13. 10. 2010 - 2287 přečtení  
Již druhým rokem pokračuje rekonstrukce Domu umění v Opavě. V září 2009 vrcholil archeologický výzkum, letos navazují další stavební úpravy. V krátké fotoreportáži nabízeme několik fotografií z místa. 
 

 

 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Zamyšlení nad vyjádřením ředitelky OKO ke korektnosti

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - OKO a Dům umění - 21. 06. 2009 - 2661 přečtení  
Opavská kulturní organizace vznikla podpisem zřizovací listiny dne 18. 10. 2007. Podle uvedeného dokumentu je účelem této příspěvková organizace zabezpečování činností a služeb sloužících k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje města Opavy. Zřizovací listina dále vyjmenovává dvanáct hlavních bodů, které jsou předmětem hlavní činnosti OKO. Důvod, proč zde tyto body zmiňuji je prostý a kořeny má v současné kauze charitativní výstavy pořádané firmou Model Obaly v prostorách bývalého kostela sv. Václava.
V předchozích dnech jsme v tisku opakovaně četli o problémech firmy Model, která je roztrpčena ze spolupráce s opavským magistrátem a přímo hovoří o nekorektním jednání zaměstnanců OKO. Četli jsme také reakci Ireny Šindlerové, která mimo jiné uvedla, že naopak OKO je v jednání velmi korektní.
Celou věc bychom mohli pokládát za drobný komunikační problém nebo marginální nedorozumění při pořádání jedné akce a v tichosti ji zapomenout, ale zamyslíme-li se nad tímto případem hlouběji, dojdeme k velmi zásadním otázkám, které se nedají nechat jen tak bez odpovědí. Podívejme se na celý případ podrobněji.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 31 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Krvavá tlačenka, zábradlí a květiny

 
o.s. Za Opavu - Martin Klimeš - OKO a Dům umění - 03. 05. 2009 - 3574 přečtení  
Návštěvník, který přišel do Domu umění někdy v druhé polovině 70. let, musel být překvapen. Vznešený slavnostní bílý interiér s krásnou hrou světel a stínů oblouků a klenutí stropů, naleštěná mramorová podlaha, výrazné černé kované mříže a zábradlí, až tajemně svítící skleněná osvětlovací tělesa, všude pokojové rostliny a lesklé chromované stojací lampy. Jaký to byl kontrast k šedému nevzhlednému městu. Dům umění byl pýchou socialistické kultury, jakýmsi jejím svatostánkem, kterým měla tehdejší moc demonstrovat svou kulturnost a péči o památky a umění. V prostoru nemohla být umístěna funkční osvětlovací tělesa, účelné zábradlí, provozuschopná podlaha atd. Ne, světla byla originální práce významného skláře Oldřicha Víznera, stejně tak zábradlí a mříže jsou rukodělnou tvorbou kovářského mistra Alfreda Habermanna. Ojedinělou atmosféru prostoru Domu umění zkrášlovaly přítomné zelené rostliny a naleštěná mramorová podlaha. Nehledělo se tolik na to, že zajímavá výtvarně pojednaná skleněná masa osvětlovacích těles nebyla schopna posvítit na vystavené exponáty, že jim dokonce zabírala místo, že svítila návštěvníkům do očí, podobně zábradlí moc ničemu nezabraňovalo, ale s mřížemi upoutávaly pozornost návštěvníka více než vystavené obrazy...
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 34 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Dům umění zahájil sezónu

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - OKO a Dům umění - 05. 04. 2009 - 3564 přečtení  
Dům umění Ve čtvrtek 2. dubna byl zahájen provoz v prostorách opavského Domu umění, které během prvních měsíců letošního roku prošly tzv. "malou rekonstrukcí". Prvními letošními výstavami (a zároveň prvními výstavami pod záštitou OKO - opavské kulturní organizace, bez účasti Bludného kamene), které byly na čtvrteční vernisáži zahájeny, byly výstavy  "Slavné vily Moravskoslezského kraje" (prezentace části rozsáhlého projektu umělecké agentury a nakladatelství Foibos, na jehož přípravě se podíleli přední čeští historikové, architekti a další) a "Poklady starého umění", což je první z cyklu výstav představujích sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 11 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Dům umění v novém už za necelý měsíc

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - OKO a Dům umění - 09. 03. 2009 - 2334 přečtení  
Již brzy se můžeme těšit na první letošní akci, pořádanou v prostorách Domu umění v Opavě. Tentokrát poprvé pod záštitou OKO (Opavské kulturní organizace). Dne 2. dubna 2009 v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy spojená s křtem publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje. Expozice bude přístupná od 3. 4. do 30. 4. 2009.
Poprvé letos budou mít návštěvníci možnost ocenit také nový závěsný systém a nové osvětlení výstavních prostor. Investice v hodnotě cca 3 mil. korun je první fází
rekonstrukce Domu umění, která bude dále pokračovat v roce 2010.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Samolepky ve městě

 
o.s. Za Opavu - OKO a Dům umění - 10. 12. 2008 - 2619 přečtení  
V posledních dnech se ve veřejném prostoru města objevilo značné množství samolepek s otázkou " Koho tlačí Bludný kámen?" a s apelem "Vylep si svůj Bludný kámen!" (viz foto)  Bludný kámen s touto iniciativou nemá nic společného. K iniciativě se přihlásil Slezský kulturní klub Opava. Níže čtěte tiskovou zprávu SKC Opava

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Záměr rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera - Domu umění v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - OKO a Dům umění - 17. 09. 2008 - 3541 přečtení  
Ve čtvrtek 11. září 2008 byl v aule Slezské univerzity představen záměr a projekt rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera na Pekařské ulici v Opavě, který slouží jako sídlo Domu umění, základní umělecké školy a restaurace U Přemka. Zájemci z řad veřejnosti měli možnost shlédnout vizualizace návrhu, vyslechnout  zdůvodnění a detaily projektu a položit své otázky v diskuzi s autory projektu, jimiž jsou architekti Mikuláš Hulec a Daniel Špička.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 24 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Přebudování Domu umění na hotel pravděpodobně nehrozí

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - OKO a Dům umění - 10. 04. 2008 - 2928 přečtení  
Podle vyjádření ředitelky Opavské kulturní organizace (OKO) Ireny Šindlerové projde areál bývalého dominikánského kláštera, ve kterém Dům umění sídlí, v budoucnu rekonstrukcí. Nadále by však měl sloužit svému účelu. Městské radě doporučila, aby se komplex dominikánského kláštera využíval jako středisko uměleckých aktivit s důrazem na výtvarné umění. V případě, že budou nalezeny finanční prostředky dojde k řadě úprav a změn. Mezi nejviditelnějšími úpravami je navrženo např. zastřešení atria neboli rajského dvora. Projekt počítá s vytvořením prostoru určeného například k výstavám a dalším společenským akcím. Vedení OKO a rada v objektu plánují zachovat stávající výstavní prostory Domu umění a také provoz Základní umělecké školy. Tato škola také projevila společně se Střední školou průmyslovou a uměleckou zájem o půdní prostory Domu umění, které by chtěly využít pro své ateliéry. 

Ve dnech  8. 4. - 18. 5. 2008 mají návštěvníci možnost v Domě umění shlédnout výstavy několika autorů. Krom amerického konceptuálně zaměřeného prostorového tvůrce Dana Senna, fotografky Daniely Dostálkové, své kresby a fotografie představují také Dagmar Šubrtová a Kurt Gebauer. Právě ten při úterní vernisáži komentoval současnou situaci okolo Domu umění.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 
  Zobrazené články   0 - 15     15 - 20  

Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server