Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
   Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 31  

Bývalou mlékárnu čeká demolice

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 17. 07. 2012 - 2791 přečtení  

Již před rokem bylo radními města Opavy rozhodnuto o umístění nové benzínové pumpy na Krnovské ulici.
Ta by měla vyrůst na místě bývalého areálu mlékáren. Podmínkou zprovoznění benzínky je vybudování okružní křižovatky mezi ulicemi Krnovská a Vančurova.

 

sonna
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 65 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Věnujeme se kauze výstavby bytového domu Rohlík

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 25. 06. 2012 - 2836 přečtení  

Přesněji řečeno, vracíme se k tématu, kterému jsme věnovali pozornost již na podzim minulého roku. Jedná se o kontroverzní aktivity na staveništi, kterým předcházelo započetí výstavby bytového domu v Opavě – Kateřinkách a dodnes nedošlo k dořešení sporu mezi stavebníkem a památkovými orgány. Nyní se kauzou zabývá soud.      

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 14 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nález hradeb v opavském parku

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 11. 06. 2012 - 3158 přečtení  
V dubnu tohoto roku byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukční práce směřující k celkové revitalizaci parků v centru města (Dvořákovy sady, sady Svobody, Křížkovského sady, Smetanovy sady a sady U muzea). Práce by měly být ukončeny v měsíci srpnu 2012.  
 
Stavební zásahy se týkají především zpevnění parkových ploch (úpravy chodníků i jejich trasování), úprav osvětlení a doplnění mobiliářem (lavičky, stojany na kola a odpadkové koše).


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 5 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Ke 150 letům založení Sokola

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 22. 03. 2012 - 2519 přečtení  
„Co chcem? Kam směřujem? Jak s rychlostí bezpečnou a rozváženou ve všem k cíli pílit? Co úděl sokolský při práci vespolné? Co v pravdě úkol náš v životě národním?
Nikoli každý o sobě, co jednotlivec, ba ani ne jen v různých jednotách, než podporou a snahou vespolnou chceme úkol svůj řešit, a to nejen ve prospěch svůj vlastní, než na zdar všeho národa našeho.
 
Co v každé z jednot našich o sobě nám zaručuje pokrok odborný, vývoj věci a její zdokonalení?
Myslíme, že to, když provždy na vědomí sobě udržíme, že možná pokračovat a zdokonalovat, že vše, co konáno, též jinak a snad líp se díti mohlo. Myšlénka jednoduchá a přec ne všem povždy na mysli tanoucí.“

Jsou vám tato slova povědomá? V roce 1871 je v časopise Sokol poprvé zveřejnil spoluzakladatel a ideový vůdce Sokola Miroslav Tyrš.  

Zdroj: http://cs.wikisource.org/wiki/N%C3%A1%C5%A1_%C3%BAkol,_sm%C4%9Br_a_c%C3%ADl
 
 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nové nákupní centrum na Olomoucké ulici v Opavě?

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 23. 01. 2012 - 3249 přečtení  
Na základě oznámení Magistrátu města Opavy bylo tento měsíc zahájeno správní řízení o změně územního rozhodnutí a zároveň o spojení územního a stavebního řízení. Současně bylo stanoveno veřejné ústní projednání k záměru na pátek 10.2. 2012. Jedná se o termín, kdy mohou všichni účastníci a také veřejnost vznášet své námitky. 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 10 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Dočkají se cyklisté na opavském nádraží důstojných míst pro kola?

 
o.s. Za Opavu -Zdeněk Frélich - Městské prostředí - 03. 01. 2012 - 2546 přečtení  

Kolik kol podle Vás pojme jediný plot na nádraží Opava – Východ? Schválně to někdy zkuste spočítat. Bez problémů se jich zde dá zamknout 8, při troše snahy 15 a kdybychom se hodně snažili, tak se dostaneme na dvacet. Což je pro šedesátitisícové město bezpochyby úspěchem.

 


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

OPAVA – SPORTOVIŠTĚ – BAZÉN

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 10. 12. 2011 - 5510 přečtení  
Dne 14.7. 2011 bylo zahájeno územní řízení k vydání rozhodnutí o umístění stavby Opava – sportoviště – bazén na pozemcích parc. č. 2133/6, 2133/8, 2133/14, 2134/5, 2134/7, 2134/8, 2951, 2134/2, 2948/4, 2134/9 v k.ú. Opava – Předměstí. Žadatelem o vydání územního rozhodnutí bylo Statutární město Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucí odboru přípravy a realizace investic MMO.


 
 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 46 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Situace na staveništi bytového domu Rohlík v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 15. 11. 2011 - 3107 přečtení  
V posledních dnech bedlivě sledujeme kauzu poškozování archeologické lokality na staveništi bytového domu Rohlík v Opavě - Kateřinkách na ulici Hálkova. Snažíme se získat všechny dostupné informace a materiály, obrátili jsme se s dotazy na dotčené orgány státní správy. Co si o věci myslí? Bylo postupováno v souladu se zákonem? Došlo k nevratnému poškození nálezů a tím také kusu historie Opavy? Opravdu nešlo škodám zabránit? 


Obě strany, jež jsou ve sporu, hájí svou pravdu. Národní památkový ústav v Ostravě, útvar archeologie, podal na stavebníka trestní oznámení a podle posledních informací k vymáhanému zastavení stavby dosud nedošlo. Stavebník se v podstatě zdržuje komentářů, památkový ústav hájí archeologickou lokalitu všemi dostupnými prostředky. Níže uvádíme v celém znění  jeho tiskovou správu a aktuální fotografie ze stavby.

Na základě podnětů památkového ústavu tedy vstoupil do řízení stavební úřad v Opavě, Krajský úřad v Ostravě a Policie ČR. Z důvodu, že se jedná o situaci dosti závažnou a alarmující, budeme ji dále sledovat a informovat vás. 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 23 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Technická památka Popelkou

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Městské prostředí - 29. 08. 2011 - 2453 přečtení  
U příležitosti Dne bez aut, akce připravované  magistrátem města a dalšími organizacemi na 22. září, občanské sdružení Za Opavu opět zajistí otevření významné technické památky měnírny elektrického proudu, jakožto pozůstatku tramvajové dopravy v Opavě.


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 10 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Architektonická soutěž o návrh rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí

 
o.s. Za Opavu - Městské prostředí - 12. 08. 2011 - 3014 přečtení  
Město Hradec nad Moravicí vyhlásilo v dubnu 2011 architektonickou soutěž o novou podobu Národního domu. Do soutěže se přihlásilo v daném termínu celkem 23 návrhů, z nichž porota vybrala tři vítězné. Soutěž byla v červenci ukončena výstavou návrhů, kde se s nimi mohla seznámit i veřejnost.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 3 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Tyršův stadion v Opavě po rekonstrukci

 
o.s. Za Opavu - Městské prostředí - 12. 08. 2011 - 4139 přečtení  
Druhý červnový den tohoto roku proběhlo slavnostní otevření tělocvičny na Tyršově stadionu, která prošla od října loňského roku nákladnou rekonstrukcí. Ta zahrnovala změnu dispozičního uspořádání budovy tělocvičny, její komplexní zateplení, přístavbu běžeckého tunelu a celkovou modernizaci, např. položení nového povrchu pro atlety a bezbariérové řešení objektu.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Poznámka k Humanizaci fasád Mezi Trhy

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek - Městské prostředí - 24. 07. 2010 - 3297 přečtení  
návrh ateliéru 38 - 2. cenaV pondělí 7. června proběhla v opavském Obecním domě veřejná prezentace projektu zabývající se revitalizací fasád bytových domů v ulici Mezi Trhy č. 4, 6, 8 a na Dolním náměstí č. 23, 24, 25. Projekt, který představil ing. arch. Jan Zelinka z Ateliéru 38, vycházel z návrhu, za který dostala architektonická kancelář v roce 2008 druhou cenu v soutěži Humanizace fasád.

 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 7 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Sprejeři prý pomalovávají Opavu graffiti

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Městské prostředí - 16. 02. 2010 - 3503 přečtení  

"Sprejeři pomalovávají Opavu graffiti", tímto palcovým titulem byla 9. 2. 2010 nadepsána tématická strana v opavském regionu. Pod nadpisem následoval krátký text a pak cca sedm fotografií s vyobrazením příkladů několika opavských grafiti.

V souvislosti s tímto článkem mě napadlo několik postřehů a otázek na které se snažím odpovědět. Možná budou zajímat i někoho z vás, našich čtenářů.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 32 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Rekonstrukce Obecního domu v Opavě

 
o.s. Za Opavu - Městské prostředí - 13. 01. 2010 - 4724 přečtení  
 
Stav před rekonstrukcí Stav po celkové rekonstrukci
V prosinci minulého roku byl na Ostrožné ulici v Opavě slavnostně otevřen Obecní dům. Ten by měl Opavanům i návštěvníkům Opavy do budoucna mimo jiné zprostředkovávat jak historii města prostřednictvím městského muzea v prvním patře, tak nejrůznější kulturní zážitky, ať již v podobě koncertů v hudebním klubu v suterénu, či výstav v galerii ve druhém patře honosné stavby. Umožnila to celková rekonstrukce a adaptace budovy bývalé banky, postavené podle projektu architekta Rudolfa Eislera v letech 1914 - 1918.
 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 36 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Městská pouliční dráha byla v Opavě od roku 1903

 
o.s. Za Opavu - Ondřej Hložek - Městské prostředí - 26. 08. 2009 - 3506 přečtení  

Opavské tramvaje vjely do Opavy hned poté, co byla zřízena elektrárna berlínskou společností AEG. Smlouva mezi městem a touto společností byla podepsána 18. srpna 1903. Ta mimo jiné i potvrzovala zřízení městské pouliční dráhy.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 11 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 
  Zobrazené články   0 - 15     15 - 30    30 - 31  

Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server