Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Měšťanský pivovar v Opavě – konverze průmyslového areálu

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 28. 04. 2013 - 4303 přečtení  
S laskavým svolením Lenky Kordinové zvěřejňujeme část zajímavé a stále aktuální  bakalářské práce, která byla v roce 2012 vypracována na Ostravské univerzitě v Ostravě a nese název Měšťanský pivovar v Opavě. Do textů bylo zasahována jen zřídka, převážná část je přímými citacemi.  
 
Autorka si zvolila téma konverze pivovaru Opavské měšťanské pivovarské společnosti – pozdějšího Zlatovaru a.s., který byl právě v průběhu let 2011 – 2012 transformován v nové společenské centrum Breda & Weinstein. Problematika konverze opavského pivovaru je viděna v přístupu k jeho památkovým hodnotám, které jsou v této práci dešifrovány pomocí sledovaného historického vývoje pivovarnictví ve městě a podrobným rozborem jeho stavebního vývoje. Zjištěný stav je následně konfrontován s projektem nového společenského centra B & W a v závěru je uvedeno celkové hodnocení celé situace z hlediska památkové péče. монастырский чай
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 53 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

(pře)Stavba jde do finále

 
o.s.Za Opavu - Adam Šťastný - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 20. 09. 2012 - 1202 přečtení  
Rekonstrukce bývalého opavského pivovaru Zlatovar jde do finále. Za 2 měsíce má být objekt otevřen veřejnosti. Přinášíme vám poslední fotografie z místa před dokončením stavby.


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 3 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Rekonstrukce opavského pivovaru pokračuje

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 22. 06. 2012 - 2157 přečtení  
Přinášíme vám další fotografie z místa stavby rekonstrukce bývalého opavského pivovaru Zlatovar, které je přetvářeno na společenské centrum Breda & Weinstein. Naposled uvedený termín dokončení stavby je 15. listopadu 2012.
 
Více zde: 
     
 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 28 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Fotoreportáž od opavského pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 07. 09. 2011 - 2685 přečtení  
Nabízíme vám další foreportáž z průběhu prací v areálu bývalé městské tržnice a opavského pivovaru.


Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Pivovar se proměňuje

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 01. 03. 2011 - 2352 přečtení  
Stavební práce sice postupují výrazně pomaleji, než se původně předpokládalo, avšak  stále pokračují a nezastavují se ani vlivem zimních nízkých teplot. Přinášíme Vám několik fotografií aktuálního stavu průběhu prací.

Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Bývalá tržnice se změní na Slezský dvůr

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 03. 03. 2010 - 3418 přečtení  

Jak vyplývá z nejnovějších informací, developerská společnost Develon, která v současnosti zahajuje práce na přestavbě bývalého opavského pivovaru na společenské centrum Breda & Weinstein, připravuje také nový projekt zástavby sousedního areálu bývalé městské tržnice.
Ten je v současnosti nevyužitý a poté, co jej opustila společnost Plaza, skýtá zajímavý prostor pro zkušeného investora.  
Podle ředitele developeské společnosti Develon, Radima Bajgara, bude pro projekt Slezského dvora, jak se záměr pracovně nazývá, charakteristická urbanistická citlivost a městotvorný charakter architektury. Záměr počítá se stavbou bytových domů v logickém napojení na stávající zástavbu, plynulé prodloužení ulic spolu s velkoryse koncipovaným veřejným prostorem mezi jednotlivými stavbami. Ze severní strany, přiléhající k Nákladní ulici se počítá s vybudováním komerční zástavby, která bude sloužit také jako odstínění rezidenční části areálu od frekventované ulice.
Součástí záměru je rovněž návrh stavby multifunkčního sálu, který v Opavě chybí. Investor tento záměr v současnosti diskutuje s vedením města. Původně se totiž uvažovalo o stavbě tohoto typu v prostoru zahrady za kulturním domem na Rybníčku. Od toho bylo ale upuštěno, nicméně ve hře je ještě jedna alternativa, kde by podobná stavba mohla vzniknout. O podobné myšlence uvažuje také společnost Crestyl, která v současnosti připravuje projekt na přestavbu Slezanky a zástavbu za Slezankou.
Společnost Develon nám poskytla nejnovější vizualizace předběžné urbanistické studie připravovaného záměru Slezského dvora. Autory urbanistického řešení je opět architektonická kancelář šafer hájek architekti.

Na vizualizacích jsou barevně rozlišeny jednotlivé funkční typy budov:
světle modrá - administrativní, komerční a jiné využití
oranžová - stavby pro bydlení
okrová - zamýšlený vícefunkční sál

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 55 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Společnost Develon získala 26. ledna stavební povolení

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 11. 02. 2010 - 3327 přečtení  

PivovarDeveloperská společnost Develon vydala tiskovou zprávu s informací o aktuálním vývoji záměru přestavby opavského pivovaru na společenské centrum Breda & Weinstein. V současnoti probíhají v areálu bývalého pivovaru demoliční práce a přípravné stavební práce.
 

Celá tisková zpráva je k dispozici také na našem webu v sekci Ke stažení.

 

 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Veřejná prezentace proměny opavského pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Adam Šťastný - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 01. 11. 2009 - 2945 přečtení  

V úterý 20. října se konala veřejná prezentace společenského centra BREDA & WEINSTEIN. Tuto prezentaci uváděl zástupce developerské firmy DEVELON Radim Bajgar, slovo měl také primátor města Opavy Zbyněk Stanjura, architekti a archeolog.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Aktuální vizualizace záměru přestavby pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 23. 05. 2009 - 4020 přečtení  
S dovolením společnosti DEVELON CZ, s.r.o., představujeme nové vizualizace k záměru přestavby opavského pivovaru na obchodní a společenské centrum. Záměr je v současné době ve stadiu územního rozhodnutí, které vydal stavební úřad v Opavě, a proti kterému se následně odvolala společnost Plaza.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 9 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Společenské centrum Breda & Weinstein - nové vizualizace v rámci územního řízení

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 03. 02. 2009 - 4723 přečtení  
Záměr výstavby nového společenského centra Breda & Weinstein v areálu opavského pivovaru se dostal do další fáze příprav. V současnosti běží územní řízení, jehož veřejné projednání proběhlo na konci ledna.  V souvislosti s tím přinášíme několik nejnovějších vyobrazení uvedeného záměru. Další podrobnosti, pohledy, půdorysy, řezy projektem i jeho textovou část můžete shlédnout mimo jiné také v sekci Ke stažení...

Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 41 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Společenské centrum Breda & Weinstein

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 14. 10. 2008 - 7992 přečtení  
Záměr výstavby nového společenského centra Breda & Weinstein v areálu opavského pivovaru je ve fázi příprav projektových a dalších podkladů. Do 14. října měl kdokoli možnost podat své připomínky k oznámení záměru v rámci řízení EIA. Oznamovatelem záměru je CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., podklady záměru zpracovali Ing. Michal DAMEK a RNDr. Věra TÍŽKOVÁ.

V rámci podrobně zpracovaných podkladů a příloh nalezneme také několik pohledů a vizualizací na možnou podobu připravované stavby.

Autorem architektonického zpracování záměru je architektonická kancelář SHA - šafer hajek architekti.
 
Celé oznámení záměru  včetně příloh je dostupné v sekci Ke stažení.
Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 52 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Opavský pivovar - mapování terénu

 
o.s. Za Opavu - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 06. 10. 2008 - 3431 přečtení  
Příprava záměru rekonstrukce opavského pivovaru je ve fázi zjišťovacího řízení EIA. Pro ilustraci přinášíme několik fotografií areálu z roku 2007.
Na stránkách Krajského úřadu MSK v Ostravě byla zveřejněna informace o oznámení záměru „Společenské centrum Breda & Weinstein, Opava“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V termínu do 14. 10. může každý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na adresu krajského úřadu. Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu - Informační systém EIA.

Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

O revitalizaci jednoho pivovaru - broumovská inspirace

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 05. 04. 2008 - 2834 přečtení  
Areál opavského pivovaru  čeká  v nejbližších letech zásadní rekonstrukce - revitalizace. Podnětným příspěvkem do diskuze o možnostech i limitech řešení mohou být také příklady z jiných lokalit. Návrh architekta Alexandra Skalického na "revitalizaci" broumovského pivovaru rozpoutal zajímavou diskuzi jejíž závěry mohou mít také obecně platnější charakter. Článek i diskuzi je možno sledovat na archivebu: Revitalizace pivovaru 2100 Broumov


Komentáře: 14 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Areál pivovaru

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 05. 02. 2008 - 3316 přečtení  
V současnosti probíhají v médiích informace o změnách vlastníka areálu opavského pivovaru. Rovněž se rozbíhají diskuze nad záměry tohoto vlastníka, jak s pivovarem naloží. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z významných dominant městské památkové zóny oblasti kolem městského náhonu otevíráme nové téma, ve kterém budeme vývoj podrobně sledovat.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 33 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Tisková zpráva nového vlastníka pivovaru

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halátek - SC Breda & Weinstein - Opavský pivovar - 30. 01. 2008 - 4005 přečtení  

Nový majitel objektu pivovaru vydal 25. ledna tiskovou zprávu, ve které částečně odhaluje své záměry ve městě Opava.


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 25. ledna 2008

OPAVSKÝ pivovar MÁ NOVÉHO MAJITELE

Přední evropská nemovitostní investiční skupina Quinlan Private („QP“) se stala vlastníkem areálu opavského měšťanského pivovaru prostřednictvím 100% ovládnutí společnosti Breda & Weinstein a.s. („B&W“).

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 30 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server