Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Obec Lipina

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Historie krajiny Opavska - 03. 02. 2015 - 997 přečtení  

Dnešní obec Lipina se nachází v oblasti opavské pahorkatiny, 15 kilometrů jihozápadně od Opavy, jakožto místní část obce Štáblovice.[1] Obec byla založena na jednoduchém půdoryse s křížením dvou ulic do pravého úhlu, ke kterým se domy obracejí v řadě svými štíty. 

První zmínka o původní osadě Lipina je z roku 1377.[2] V průběhu třicetileté války však obec zpustla a později zanikla. Nové sídlo vzniklo o cca 1km dál na místě takzvaného Lipinského dvora. Osadu založil vlastník panství Jan Karel Amadeus Lichnovský v roce 1783 a pojmenoval ji stejně, Lipina.[1] Lipina je součástí Štáblovic od 1. 1. 1993.    

[2] první zmínka o Štáblovicích je z roku 1389

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 50 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Kaplička u řeky Moravice v Mokřinkách

 
o.s. Vlastenecký poutník - Petr Zahnaš - Historie krajiny Opavska - 31. 07. 2014 - 857 přečtení  
Kaplička, zasvěcená Panně Marii, stojí u řeky Moravice, tam kde stará zemská cesta, v blízkosti bývalého Melečského mlýna, překračovala brodem tok řeky. Postavil ji zde, na svém pozemku, místní mlynář. Podle letopočtu nad vchodem v roce 1825.
 
Mlynář Satke před ni, po obou stranách, také nasadil dvě lípy, z nichž do současnosti zůstala pouze jedna. Ta druhá vzala za své při náporu větru ve druhé polovině 20. století. Další budova, stojící u náhonu vlevo od kaple, byla olejna. Samotný mlýn je skupina červeně a žlutě označených budov jižně od křižovatky cest. Dnes je kaple opravena zásluhou rodiny Urbanských, které patří také objekty bývalého mlýna a jsou v ní konány příležitostné bohoslužby.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 7 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Pomůžeme radkovské aleji

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Historie krajiny Opavska - 14. 08. 2013 - 1401 přečtení  
V sobotu a neděli 17. - 18. 8. 2013 budeme společně se členy o. s. Radkov a místními dobrovolníky ošetřovat a hnojit stromy v lipové aleji mezi Radkovem a Dubovou na Vítkovsku. Chceme tak přispět k zachování tohoto významného a v kraji ojedinělého krajinotvorného stromořadí.
Aktuálně proběhla zpáva o našich snahách také v jiných médiích. Zde jsou odkazy na některé z nich:
Související články jinde:
Dobrovolníci zachraňují historickou radkovskou alej (14. 8. 2013 - opavsky.denik.cz)
Vzácná lipová alej má namále. K přežití jí mají pomoci i „tabletky“ (10. 8. 2013 - idnes)

Unikátní radkovské aleji hrozí zánik (18. 7. 2013 - opava.5plus2.cz)


Další část článku níže je určena všem, kteří rádi čtou příběhy, zvláště ty o stromech...
 Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Smutně zajímavé osudy jednoho opavského mlynáře

 
o.s. Vlastenecký poutník - Petr Zahnaš - Historie krajiny Opavska - 05. 08. 2012 - 1494 přečtení  
Na severním opavském předměstí, v Palhanci, stojí nejstarší, nepřetržitě existující mlýn ve Slezsku. Jako dřevěný vodní mlýn o jednom složení jej nechal postavit sám opavský vévoda Mikuláš II. a listinou ze 13. 3. 1362 daroval plat z tohoto mlýna a k němu přilehlých pozemků své dceři Anně. Po více než pěti stech letech, v roce 1876, prodal tehdejší majitel Anton Springer, syn známého opavského textilního podnikatele, mlýn i s krupníkem a přistavěnou olejnou Janu Herberovi.

 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Odborný článek

 
o.s. Za Opavu - Historie krajiny Opavska - 13. 06. 2012 - 1307 přečtení  

Po stopách obnovy drobných sakrálních staveb

Monika Vokálová, Radim Lokoč

Anotace

Příspěvek reaguje na sílící zájem o drobnou sakrální architekturu a její obnovu. Zaměřuje se na motivace aktérů k obnově a analyzuje percepce staveb v regionálních publikacích. Získaná data jsou nahlížená v kontextu paměti krajiny a funkcí, jež stavby v krajině plní.


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 17 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Kaple v Nové Zálužné byla vysvěcena

 
o.s. Vlastenecký poutník - Petr Zahnaš - Historie krajiny Opavska - 25. 11. 2010 - 2328 přečtení  
„Když farář posvětí kapličku, nepropůjčí jí tím nějakou magickou moc. Působí tam pořád síla místa, které naši předkové téměř vždycky geniálně vybrali. A pak samozřejmě i síla lidí, kteří to dílo budovali, působí i odkaz lidí, kteří se tu sejdou. A to moje požehnání, to je vlastně jakési poděkování. Je to poděkování lidem, kteří na tom díle měli nějakou účast a taky poděkování Bohu, že na tomto místě můžeme být, setkávat se tu a vnímat jeho poselství.“
 
(Jan Nepomuk Jiřiště, římskokatolický farář z Bělé pod Bezdězem. Úryvek z rozhovoru pro týdeník Respekt č. 2/2010)Zobrazit celý článek... | Komentáře: 33 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Kaple v Zálužném k uctění památky obětí hornické činnosti v břidlicových dolech

 
o.s. Vlastenecký poutník - Petr Zahnaš - Historie krajiny Opavska - 31. 03. 2010 - 2215 přečtení  
Pohled na Zálužné s nově postavenou kaplí z doby kolem roku 1900
 (vpravo, nad zástavbou obce, haldy velkého, třípatrového Nitmannova (Lindnerova) dolu)

Osada Zálužné je místní částí města Vítkova. Leží v hlubokém údolí meandrující řeky Moravice, v centru přírodního parku Moravice. Dnes je střediskem rekreační oblasti. V samotné obci i jejím okolí nacházíme typický krajinný prvek - fenomén, neodmyslitelně spojený a výrazným způsobem charakterizující zdejší kulturní krajinu. Jsou to haldy zaniklých břidlicových dolů. Osada Zálužné – německy Moradorf, vznikla v roce 1785 na panství Melč, rozparcelováním dvou panských dvorů. Jmenovaly se Dvůr Zálužné (Saluschenhof) a Moravický dvůr (Morahof). Odtud byl také vzat základ české i německé podoby jejího jména.  Osada vznikla na katastru obce Nové Těchanovice a zpočátku byla osadou drobných zemědělců a dřevařů. Zdejší bohatá ložiska břidlice začala být využívána až v první polovině 19. století. Nejprve v malém rozsahu, jednotlivými majiteli pozemků. Tam, kde její ložiska vycházela na povrch, byla i bez většího technického zázemí, relativně snadno těžitelná.
 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Staré Těchanovice - Poutní kaple 14 svatých pomocníků v nouzi

 
o.s. Vlastenecký poutník - Petr Zahnaš - Historie krajiny Opavska - 19. 02. 2010 - 3657 přečtení  

Na kopci Nikelsberg[1], prudce se zvedajícím nad řekou Moravicí, západně od Zálužného, stojí již několik století stará kamenná kaple. Její zasvěcení čtrnácti svatým pomocníkům v nouzi je v širokém okolí poměrně neobvyklé[2]. Kdy byla na tomto místě kaple poprvé postavena, nevíme. S největší pravděpodobností to bylo někdy v první polovině 17. století, v době třicetileté války nebo možná už před ní. V ústním podání původních obyvatel Nových Těchanovic se tradovalo, že zde stála již kolem roku 1600 a že již tehdy k ní chodila procesí. Pravděpodobnější však je, že se zdejší poutní tradice rozvinula v období útrap, bídy a rozvratu na konci třicetileté války, kdy byl zdejší kraj obsazen švédskými vojsky. Na Müllerově mapě Moravy z roku 1716, stejně jako na Vielandově mapě Opavského knížectví z roku 1736 ji nenajdeme. Neznamená to však nutně, že na počátku 18. století kaple neexistovala. Obě mapy mají poměrně malé měřítko[3] a drobné objekty nepostihují. Zato na mapě prvního rakouského vojenského mapování z doby po roce 1764 je již kaple jasně zakreslena. Stejně jako na dalších historických mapách z pozdějších let.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 7 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Před 110 lety byla zahájena stavba opavské nemocnice

 
o.s. Za Opavu - Ondřej Hložek - Historie krajiny Opavska - 15. 09. 2009 - 2210 přečtení  

První špitál na území Opavy pocházel ze 14. století a byl dílem opavského knížete Mikuláše. Do 80. let 18. století jich vzniklo ještě přibližně pět.

V roce 1800 byl zahájen částečný provoz v Heiderichově nemocnici na Beethovenově ulici. Ten byl však po ústupu vojsk z bitvy u Slavkova roku 1805 přerušen a nemocnice byla zdevastována. O dva roky později už byla nemocnice provozuschopná a nesla název Heiderichův institut.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 10 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Kostel Nejsvětější Trojice v Raduni

 
o.s. Za Opavu - Ondřej Hložek - Historie krajiny Opavska - 05. 09. 2009 - 2349 přečtení  

Raduňský kostel, který byl vybudován na přelomu 16. a 17. století, nebyl první církevní stavbou v obci.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 48 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server