Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Otevřený dopis rektorovi Slezské univerzity ze dne 15. 4. 2014

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Chovná stanice ryb - 16. 04. 2014 - 1745 přečtení  
V návaznosti na aktivity směřující k záchraně kulturní památky bývalé chovné stanice ryb, jsme obdrželi na vědomí otevřený dopis Doc. PhDr. Pavla Šopáka, Ph.D. ze dne 15. dubna 2014 adresovaný rektorovi Slezské univerzity Prof. PhDr. Rudolfovi Žáčkovi, Dr., který vyjadřuje jednoznačný apel a doporučení směrem k vedení univerzity ve smyslu upřednostnění zachování památky před její demolicí.

Ke znění dopisu se přidali a postupně přidávají také další odborníci i kolegové a pedagogové působící na Ústavu historických věd Slezské univerzity. 

Celé znění otevřeného dopisu přinášíme aktuálně v tomto článku.

V závěru článku připojujeme ještě několik fotografií z happeningu na záchranu památky, který se konal v pátek 4. dubna 2014 a odkazy na ohlasy kauzy v médiích.Zobrazit celý článek... | Komentáře: 61 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Příjďte se rozloučit s rybárnou dne 4. 4. 2014

 
o.s. Za Opavu - Chovná stanice ryb - 28. 03. 2014 - 1734 přečtení  
 
Zveme Vás srdečně k účasti na pietním aktu
Rozloučení s kulturní památkou Chovná stanice ryb,
který se koná v pátek 4. dubna 2014 v době od 15  do 17 hodin
na rohu ulic Hauerova a Mírová v Opavě.
 
Program akce:
- rozloučení s památkou určenou k demolici
- prohlídka památky přes ohradní zeď (k dispozici budou žebříky a dalekohledy)
- pokojná demonstrace za změnu postoje vlastníka k záměru demolice stavby (Slezská univerzita plánuje na místě vybudovat několik parkovacích míst).
- Happening: Demolice barabizny - stavba krásného parkoviště.
  

Vyzýváme tímto opavské patrioty, milovníky historie a památek, aby využili pravděpodobně jediné a poslední příležitosti prohlédnout si unikátní památku opavského spolkového života, která se dochovala stranou odborného i veřejného zájmu ve vnitrobloku na Hauerově/Mírové ulici.
Stavba je ve vlastnictví Slezské univerzity, která plánuje na jejím místě vybudovat tři parkovací místa (část kapacity velkého parkoviště pro potřeby nově budované univerzitní knihovny v areálu přes ulici). I když je záměr investora v rozporu s územním plánem města a obdržel také záporné stanovisko památkové péče, vlastník se odvolal k vyšší instanci a v současné době probíhá odvolací řízení, které má potvrdit nebo anulovat dosavadní zamítavá stanoviska památkářů ...
Celá záležitost je o to smutnější, že současný stav umožnilo samo město Opava, které před několika lety Slezské univerzitě darovalo pozemky pod stavbou a nyní jen bezzubě přihlíží, jak je stavba odsouzená k zániku.
Náměstek primátora Dalibor Halátek se k dané věci nedávno v tisku vyjádřil: "pevně věřím, že k demolici nedojde a budu velmi smutný, když bude rybárna demolována".

Věřit a být smutný ale nestačí. Je třeba jednat. Pasivita a lhostejnost byla již nesčetněkrát příčinou zániku cenných památek, smutek přebolel a po památce zůstalo parkoviště...

 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 16 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Dočká se Opava demolice další památky?

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Chovná stanice ryb - 20. 02. 2014 - 2193 přečtení  

V současné době rozhoduje vlastník se správními orgány o demolici další významné opavské památky. Jedná se o nenápadný, ale unikátní pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavě.

Tato stoletá stavba pamatuje dobu, kdy vznikala občanská společnost, jež se začala angažovat v různorodých spolcích zabývajících se kulturní a osvětovou činností. Bohatý spolkový život se nevyhnul ani Opavě. Tyto aktivity byly přitom v počátcích považovány především za prestižní záležitost, o čemž svědčí skladba členstva, kde můžeme najít úředníky, lékaře, pedagogy a další významné osobnosti tehdejší společnosti.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavě

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Chovná stanice ryb - 02. 06. 2012 - 2711 přečtení  
Na konci 19. století a v první třetině století dvacátého dochází v českých zemích k enormnímu nárůstu počtu různorodých spolků, které se zabývají kulturní a osvětovou činností. Bohatý spolkový život se nevyhnul ani Opavě. Tyto aktivity byly přitom v počátcích považovány především za prestižní záležitost, o čemž svědčí skladba členstva, kde můžeme najít úředníky, lékaře, pedagogy a další významné osobnosti tehdejší společnosti.
 
„Otevřením knihy 19. století pomalu necháváme za sebou společnost definovanou stavovsky a hledíme na utvářející se společnost asociativní. Ztrácejí význam a postupně zanikají mnohé předmoderní korporace: společnost se již nerozpadá na stavy, ty zůstávají zachovány jen v sice významných, ale přece jen pouhých reliktech typu voličských kurií nebo prakticky málo důležitého měšťanského práva (sousedského práva občanského). Dožívají cechy, definitivně sice zrušené až Živnostenským řádem z roku 1859, ale většinou nefunkční již dlouho předtím. Uvolňují se pouta, jež jsou moderní societou vnímána jako tísnivá, ale tím se rozvolňují a mizí i struktury doposud organizující společnost. Předmoderní přináležitost ke korporacím je nahrazována novými, již moderními (v protikladu k „tradičním“, „předindustriálním“) identitami vázanými na skupiny, jež jsou životaschopné, neboť svým uspořádáním lépe odpovídají změněným poměrům. V mnohém se liší, ale plní podobnou sociální funkci jako předmoderní korporace: od jednotlivce vyžadují loajalitu, za níž nabízejí příležitost k sebeidentifikaci, pocit sebejistoty a orientaci ve společnosti. Spektrum nových společenstev sahá od velkých abstraktních skupin, jakou byl moderní národ, po konkrétněji vymezené a relativně přehledné kluby, spolky, družstva.“
Nejtradičnějším opavským spolkem poloviny 19. století byla stará měšťanská střelecká společnost. Mezi další významné profesní, hospodářské, dobročinné, sportovní, náboženské či umělecké spolky náležel např. Hudební spolek, Spolek katolických tovaryšů, Izraelitská náboženská obec, Rakousko-slezský hedvábnický spolek, Slezská zemědělská a lesnická společnost, Opavský tělocvičný spolek nebo Druhý čtenářský spolek. Od konce 60. let 19. století vznikají první politické spolky jako např. Občanský spolek či Německý spolek. Na přelomu 19. a 20. století již v Opavě existovalo téměř 200 spolků. „Spolky se staly významným faktorem určujícím a organizujícím sociální vztahy člověka, jenž svým členstvím mohl sledovat nejen statutárně stanovené cíle a družnost, jak jsme již předznamenali, ale i navýšení svého sociálního kapitálu.“1Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server