Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Jak bude vypadat v budoucnu Stříbrné jezero? Setkali jsme se s řešiteli projektu

 
o.s. Za Opavu -Zdeněk Frélich - Sádrák - 25. 01. 2010 - 3279 přečtení  

Jak by mělo vypadat okolí Stříbrného jezera? Mělo by být toto místo, které je pro řadu Opavanů významné, ponecháno samovolně působícím přírodním procesům? Nebo naopak potřebuje údržbu a mělo by se více otevřít potřebám rekreace? A pokud ano, tak jak?

Přesně těmito otázkami se museli zabývat zpracovatelé projektu, který se zabývá rozvojem rekreace v okolí Stříbrného jezera. Vedení města již dlouhodobě plánuje vyšší rekreační využití celé oblasti a hodlá zažádat o finanční prostředky na realizaci tohoto záměru.
Protože se jedná o relativně významný projekt a sdružení Za Opavu se o něj dlouhodobě zajímá, zaslali jsme v červenci minulého roku Ing. arch. Bendíkovi žádost, abychom se mohli na jeho plánování aktivně podílet. Na to nám bylo sděleno, že na projekt nemá město přímý vliv, proto nám nemůže být zcela vyhověno. V lednu roku 2010 jsme byli z iniciativy Ing. Marie Vavrečkové – vedoucí odboru životního prostředí – alespoň přizváni na jednání se zpracovateli projektu (Ing. arch. Lubomír Dehner a Ing. Petr Ondruška), kteří nám celý záměr představili s možností se k němu v předstihu vyjádřit.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 37 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Chcete vědět, co bude dál se Sádrákem? Máte smůlu!

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Sádrák - 16. 10. 2009 - 2433 přečtení  

Dne 17.7. 2009 jsme oslovili Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta, s nabídkou ke spolupráci při zpracování projektové dokumentace na rekreační využití Stříbrného jezera v Opavě. Náš podnět se týkal možnosti pomoci se zapojením veřejnosti do procesu projednávání před ukončením projekčních prací řešící budoucí podobu místa nebo zvažování variant jednotlivých záměrů a informování veřejnosti o projektu.
Vycházeli jsme z předpokladu, že tento standardní postup, založený na všeobecné shodě v rámci širší společenské diskuze by mohl přinést pozitivní podněty řešiteli i současným a budoucím návštěvníkům, kteří se o připravované změny intenzivně zajímají. Širší spolupráce města s veřejností by tak mohla přispět k nalezení řešení a takové podoby projektu, který by oblíbenou rekreační lokalitu nejenom „zrekultivoval“, ale pozitivně zhodnotil všechny stránky daného místa a v neposlední řadě předešel riziku případného rozčarování třeba z nepodložených očekávání.
Domnívali jsme se, že v případě plánované rekultivace tak rozsáhlého rekreačního areálu, který využívají tisíce lidí, město podobné iniciativy a aktivní zájem veřejností vítá a podporuje.
Na náš dopis odpověděl odbor hlavního architekta. Svým sdělením ze dne 30.7. 2009 naše výše popsané předpoklady a domněnky vyvrátil. Odbor hlavního architekta se k naší nabídce vyjadřuje následovně, cituji:

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 32 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Aktuální diskuze k tématu

 
o.s. Za Opavu - Sádrák - 19. 08. 2007 - 2312 přečtení  
Do aktuální diskuze k tématu připravované úpravy oblasti Stříbrného jezera se můžete také zapojit na internetové adrese
www.iopava.cz,  téma Sádrák.
Komentáře: 7 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

K projektovému záměru - Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero"

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Sádrák - 13. 08. 2007 - 3264 přečtení  
Dne 3.8.2007 obdrželo o.s. Za Opavu dopis, jako reakci Statutárního města Opavy na "Připomínky a podněty k rozvojovému plánu využití rekreační oblasti Stříbrné jezero", zaslané opavskému magistrátu dne 11.7. 2007. V odpovědi jsme informováni o tom, že  připomínky budou předány vybranému zhotoviteli díla, který je ve spolupráci se Statutárním městem Opava posoudí  a případně je do příslušných stupňů dokumentace zapracuje (citace celého dopisu viz níže).
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 12 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Sádrák - mapování terénu - podzim 2005

 
o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková - Sádrák - 28. 07. 2007 - 3586 přečtení  
Píšeme o problematice Stříbrného jezera, podívejme se také na pár obrázků z místa... 

Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 21 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Připomínky a podněty k rozvojovému plánu využití rekreační oblasti Stříbrné jezero

 
o.s. Za Opavu - Václav Hájek - Sádrák - 25. 07. 2007 - 3039 přečtení  
Dne 11. 7. 2007 byl odboru hlavního architekta a ÚP, Magistrátu města Opavy zaslán dopis občanského sdružení Za Opavu s připomínkami a podněty  k rozvojovému plánu využití rekreační oblasti Stříbrné jezero. 

Připomínky a podněty o.s. Za Opavu k rozvojovému plánu využití rekreační oblasti Stříbrné jezero

Na základě informací získaných ze studie uveřejněné na webových stránkách Magistrátu města Opavy a na základě informací získaných z veřejné prezentace projektu, konané v aule Slezské university v Opavě dne 10. 7. 2007, je možno konstatovat, že považujeme předloženou studii za poměrně zdařilou a propracovanou koncepci rozvoje tohoto hodnotného území. Zejména lokalizace velkokapacitního parkoviště do prostoru areálu bývalé Květeny a jeho napojení pěší lávkou na areál městských sadů, lze považovat za projev vytříbeného a citlivého urbanistického smýšlení autorů studie. Z veřejného představení studie jsme rovněž nabyli dojmu, že vedení města je spolu s projektanty otevřeno širší diskusi o tomto pro město Opavu bezpochyby významném projektu. Proto věříme, že ve vyšších stupních projekčních příprav budou jednotlivé aspekty projektu precizovány a modifikovány v duchu nám snad společného zájmu na vyrovnaném rozvoji volnočasových aktivit a ochrany kulturního a přírodního prostředí našeho města.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 50 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Rozvojový plán využití rekreační oblasti Stříbrné jezero

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Halátek - Sádrák - 21. 06. 2007 - 2272 přečtení  

Jak mají vypadat úpravy okolí Stříbrného jezera - opavského Sádráku?
Na stránkách magistrátu je zveřejněn projekt na "rozvoj" území v okolí Sádráku.

 

Komentáře: 35 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Co bude se Sádrákem?

 
o.s. Za Opavu - Sádrák - 02. 05. 2007 - 2955 přečtení  

Stát přislíbil Opavě: vybudujeme rekreační oblast

Listy moravskoslezské 15. března 2007
Proměna dnešní tváře Stříbrného jezera na rekreační zónu s bohatým zázemím je na dobré cestě. Radnice požádala o pomoc stát a stát slíbil, že městu vyjde vstříc. Městský projekt rekreační oblasti považují státní úředníci za velmi dobrý a v této chvíli je již jisté, že stát většinu přestavby zaplatí.

 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 18 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server