Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 10. 12. 2010 - 6489 přečtení  


O. s. Za Opavu představuje nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonický počin, novostavbu nebo urbanistiské řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2008 - 2010. Do letošního kola jsou také opětovně zařazeny nominace za rok 2008, kdy z důvodu malého počtu nominovaných staveb bylo udělení ceny odloženo.
Jednotlivé stavby budou posouzeny odbornou porotou, která také rozhodne o výsledku. Závěry a  hodnocení poroty budou zveřejněny v pátek 17. 12. 2010. Oficiální předání ceny by poté mělo proběhnout ve středu 22. 12. 2010, tedy v den nedožitých 143. narozenin opavskéh rodáka a světového architekta  J. M. Olbricha.Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010
(ve vylosovaném pořadí) 
01/10 - Sídlo fy DK1,  Kravaře
autor: Ing. Arch. Jiří Halfar, Ing. Daniel Kozel, DK1

Budova nového sídla firmy DK1 je vizuálně sestavena ze tří částí. Levý a pravý blok jsou odděleny střední částí, která je mezi ně zešikma vertikálně zaklesnuta. Na střed je umístěno komunikační schodiště, ze kterého je přístupné druhé patro objektu. Vnější plášť obou bloků je členěn velkými pásovými okny a pásy strukturovaných obkladů vytvářejících na budově neukončené rámce. Konstrukce budovy je tvořena železobetonovým nosníkovým systémem, který je v interiéru ve velkém rozsahu přiznán. Celá budova je nízkoenergetická s užitím specifických forem vytápění, které se mění podle funkcí jednotlivých částí budovy.
Nové sídlo firmy DK1 je příkladem, že i budovy průmyslového typu mohou být architektonicky a esteticky velmi zajímavé i při relativně nízkých nákladech na stavbu i následný provoz.
 

11
1
1
1
11111
1
12

 
02/10 - Řadové domky, Malé Hoštice
autor: Ing. Arch. Elen Malchárková, Renova Opava spol. s r.o.

Řadové rodinné domy jsou doménou předměstí a příměstských částí velkých měst. Jejich užití ve vesnické zástavbě Malých Hoštic je tedy poměrně nezvyklé, v této podobě však úspěšné. Lapidární střídání garáží s terasou na střeše a samotných dvou pater domů je zajímavou alternativou moderního bydlení. Domy zakončené jakousi srostlicí rovných a valbových střech, ve spojení s jednoduchým členěním fasád a při užití cihelného obkladu s hladkými bílými omítkami, jsou pohledově střídmé až neutrální. Vnitřní členění je úsporné s dostatkem skladových prostor i místa pro soukromí.


 

 

22222
2
22222
2
2

 
03/10 - RD Opava Kylešovice
autor: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, atelier38

Rodinný dům je postavený v největší nové části Kylešovic. Na prozatímním konci zástavby nad křižovatkou ulic jsou do jižního svahu zaklesnuty dva hranoly od sebe oddělené úzkým přístupovým schodištěm. Pravý, šedými dlaždicemi obložený hranol garáže, má na své střeše prostornou terasu s hlavním vstupem do domu. Levý bílý hranol se zlehka opírá o stěnu obloženou šedými cetrisovými deskami. Čelo tohoto bílého hranolu je z větší části proskleno a z interiéru umožňuje přes ulici výhled na opavskou pahorkatinu. Na pravé straně je z každé obytné místnosti umožněn vstup na terasu a zahradu. Po vnitřním schodišti se dá vystoupat i do pracovny, jakéhosi „sky boxu“, jehož prosklená stěna vede na terasu s výhledem na krajinná panorámata, a to díky umístění a výšce terasy nerušené střechami okolních domů.
Lapidární jednoduchostí tvarů ve spojení se skvělým využitím terénu pro maximalizaci potenciálu krásného výhledu, bez omezení bezprostředním okolím, se stala tato vila jednou z nejkrásnějších opavských realizací současnosti.

 

33333
3
33333

3
3
33333
3333


 
04/10 - Rodinný dům Opava Jaktař
autor: Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr, atelier38

Rodinný dům je postavený v největší nové části Kylešovic. Na prozatímním konci zástavby nad křižovatkou ulic jsou do jižního svahu zaklesnuty dva hranoly od sebe oddělené úzkým přístupovým schodištěm. Pravý, šedými dlaždicemi obložený hranol garáže, má na své střeše prostornou terasu s hlavním vstupem do domu. Levý bílý hranol se zlehka opírá o stěnu obloženou šedými cetrisovými deskami. Čelo tohoto bílého hranolu je z větší části proskleno a z interiéru umožňuje přes ulici výhled na opavskou pahorkatinu. Na pravé straně je z každé obytné místnosti umožněn vstup na terasu a zahradu. Po vnitřním schodišti se dá vystoupat i do pracovny, jakéhosi „sky boxu“, jehož prosklená stěna vede na terasu s výhledem na krajinná panorámata, a to díky umístění a výšce terasy nerušené střechami okolních domů.
Lapidární jednoduchostí tvarů ve spojení se skvělým využitím terénu pro maximalizaci potenciálu krásného výhledu, bez omezení bezprostředním okolím, se stala tato vila jednou z nejkrásnějších opavských realizací současnosti.


 

4444444
4
44444
4
444
4
44
4
4


 
05/10 - Kadeřnický salón JANE MARK, Opava
autor: Ing. arch. Tomáš Bindr, atelier38

Přístavba kadeřnického salónu a úprava vstupního parteru u tradičního činžovního domu vilového typu, jakých je na ulicích v Opavě mnoho. Kadeřnický salón využil pro své zázemí jednu z domovních garáží. Druhá garáž s novým opláštěním a dveřmi dále slouží svému účelu, stejně jako vedlejší vchodové dveře přizpůsobené novému designu. Vlastní salón sestává z konstrukce vytvořené z dřevěných euro hranolů, které jako překlady vybíhají nad vchod a pokryty polykarbonátem tvoří krátkou stříšku. Rozměr euro hranolů byl určující i pro velikosti prosklených dveřních a okenních rámů „od země po střechu“. Tím je vytvořen estetický celek spolupůsobení dřeva a skla. Dveřní rám ustupuje dovnitř stejně jako dveře a vytváří obdélný ornament vstupu salónu. Zděné stěny jsou obloženy cetris deskami v oranžové barvě s rastrem přiznaných pozinkovaných imbusových hlavic. Právě tyto stěny jsou určující v interiéru salónu, kde hraje prim oranžová mírněná antracitovou velkoformátovou dlažbou na podlahách a obkladech. Užití oranžové a černé při vybavování nábytkem se nabízelo a tvoří společně s čistě dřevěným stropem překvapivě příjemný soulad.

 
 

55555
5
55555
5 
06/10 - Rodinný dům, Raduň u Opavy
Architektonická kancelář Kavan - Polách

koncept stavby:
Pozemek pro stavbu rodinného domu v Raduňi u Opavy nabízí ideální uspořádání: stavba je umístěna na severní příjezdové straně a podél východní hranice s komunikací. Svou hmotou odděluje privátní zahradu od dění na ulici. Do zahrady se potom otevírá celou jihozápadní fasádou.
Navrhovaná stavba se snaží přizpůsobit jedinečnému místu a v co největší míře propojit interier s krásnou zahradou. Proto byla také zvolena jednopodlažní koncepce. Moderní vzhled a přehledné dispozice by měly vytvořit příjemné bydlení dle současných měřítek.
Funkční uspořádání domu se reflektuje také na hmotovém uspořádání – vyšší hmota se společenskými prostorami a zázemím překrývá menší hmotu s ložnicemi. Jejich průnik potom tvoří komunikační osu domu. Posunutím obou hmot vzniká místo před vstupem na stání dvou automobilů, před obytnou částí potom na ideální venkovní posezení s pergolou.
materiálové pojetí:
Rodinný dům se bude odlišovat od většiny stávající okolní zástavby, chce se ovšem chovat nenápadně, příliš nevyčnívat a respektovat krásné přírodní okolí. Nejen proto jsou v maximální míře použity přírodní, a pokud možno místní materiály. Stejně jako funkcí, liší se jednotlivé hmoty také materiálem fasád. Východní stěna tvořící jakýsi ochranný štít od dění venku je obložena lámaným kamenem z nedalekého lomu Bzová. Tento by měl být zděn na sucho v horizontálním směru. Zbývající části větší hmoty jsou obloženy šedými deskami cetris, nebo proskleny. Ložnicová hmota je obložena dřevem v přírodní barvě. Vzhledem k velkým plochám střech které budou patrné ze stoupajícího okolního terénu jsou v maximální míře ozeleněny.666666
6
66666
6
66666
6
6666

6
666


 
07/10 - Rodinný dům, Opava - Kylešovice
Architektonická kancelář Kavan - Polách

Dvoupodlažní rodinný dům pro mladou rodinu vyniká jednoduchými dispozicemi a čitelností hmot z exterieru. Utilitární hmota kvádru je pod úhlem rozetnuta na dvě části komunikačním prvkem, který je navíc materiálově odlišen. Původní skládaná fasáda cetris rozdělená nerezem, byla v průběhu stavby změněna na tmavou omítku a dřevěný obklad. V dispozici se šikmý prvek projevuje jako chodba se schodištěm , která je na jižní straně zakončena galerií a jídelnou přes dvě patra. 

777777
7
77777
7
7777
7


 
08/10 - Rodinný dům, Velká Polom
ing. Arch. Radim Václavík, ATOS-6

Dům je umístěn na pozemku o výměře cca 1700m2. Pozemek čtyřúhelníkového tvaru o přibližných rozměrech 40x45m je zatravněný bez vzrostlé zeleně a svou západní stranou přiléhá k veřejné obslužné komunikaci zajištující příjezd a přístup. Stavba je umístěna přibližně ve střední části pozemku blíže k příjezdové komunikaci, hlavní hřeben směřuje rovnoběžně s touto komunikací.
Stavební čára je volena s ohledem na zastavovací plán této nové příměstské lokality. Tvar domu je definovánprůnikemdominantníobdélnéhmotysesedlovýmzakončením a prostého hranolu napříč v ose hlavní hmoty objektu. Klasická hmota domu skrývá netradiční řešení interiéru: Ústřední propojený obytný prostor zahrnuje kuchyň, jídelnu-obytnou halu, obytnou část.
Prostorové řešení je umocněno výškovou gradací prostoru pomocí změny výšky podlahy. Ve střední části na mezipodestě schodiště je navržena interiérová zahrada, která je opticky vtažena do obytného prostoru i horního podkroví. Objekt rodinného domu je doplněn dřevěnou terasou.


 

888888888
8
88888
8
8888
8
8888


 
09/10 - Rodinný dům U Zastávky, Opava
Ing.arch. David Wittassek, Jiří Řezák, QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.,

Obecně:
Stavba se nachází mezi stávající stísněnou zástavbou na parcele obdélníkového tvaru. Převládá její délkový rozměr. Svou podélnou osou je orientována směr sever-jih. Objekt rodinného domu má půdorys tvaru písmene L. Je určen pro bydlení 4 osob. Má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený.

Architektonické a objemové řešení:
Stavba je koncipována jako kompozice několika kubusů, které vzájemně kontrastují použitým materiálem. Spodní kubus tvoří základnu, která je uzavřená do ulice, ale lehká a otevřená směrem do zahrady. Horní kubus je umístěn rovnoběžně s komunikací, působí jako bariéra a je navržen z lehčeji působícího materiálu. Celou kompozici doplňují vzdušné a otevřené konstrukce přístřešků z oceli, opláštěné dřevem.
Na hrubo nanesená točená šedá omítka zdiva kontrastuje s dřevěným obkladem přístřešků. Prosklené plochy hlavního obytného prostoru se v maximální míře otvírají do zahrady, pokoje klidové zóny poskytují soukromí za industriálně působícím opláštěním z cortenových plechů. Na úzké parcele byla snaha maximálně využít plochu zahrady, propojit ji s hlavním obytným prostorem.

 

9999999

9 
10/10 - Rodinný dům ve Štáblovicích
studio Archanti

Požadavky:
Přízemní rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. Maximálně jednoduchá konstrukce, tvar i dispozice. Maximální kontakt s okolní přírodou. Nenápadný vzhled. Úspornost provozu.

Návrh:
Reakcí na jasné požadavky investorů je návrh domu tvaru stodoly, jehož proporce odpovídají tvaru a velikosti pozemku. Dům je navržen jako jednopodlažní zděná stavba se sedlovou střechou, orientován příčně k ulici. Podkroví zůstává nevyužité, nevytápěné. Všechny obytné místnosti jsou orientovány k jihu.

Zásady:
Inspirace tradičním slezským členěním vesnic - domy příčně k ulici, liniová dispozice. Maximální využití zahrady v její celistvosti. Maximální otevřenost k jihu, minimum otvorů k severu - základní princip úsporných domů. Soudobý výraz stavby.1010101010
10
10

 

11/10 - Rodinný dům, Třešňová, Opava
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, atelier38

Nově vzniklá čtvrť monokultury rodinných domů na „zelené louce“. Parcela je rohová, přiléhající ke stávající zástavbě. Absence výrazného „genia loci“.
Dům je umístěn na samé hranici severní části pozemku s orientací obytných místností do zahrady jižním směrem.
Dynamika domu je vytvořena výškovou gradací hmot od jednopodlažního skladu s krytým automobilovým stáním přes dvoupodlažní hranol vlastního domu až po krytou střešní terasu.
Dům se směrem do zahrady otevírá. Z jižní a západní strany je dvoupodlažní hmota domu „podtržená“ hmotou krytého stání přecházejícího do kryté terasy. Přesah střechy na jižní straně nad I.NP je 1,5 m. Tento přesah zaručuje, že při letním slunovratu zůstává zastíněna celoprosklená jižní stěna a nebude docházet k přehřívání. Naopak v zimních měsících slunce dosahuje hluboko do dispozice. Na domě se pohledově uplatňují dva materiály podporující jednotlivé hmoty-modřín bez další povrchové úpravy a šedá omítka. Dům se díky stárnutí modřínu bude v čase měnit, až se stane monochromatickým.
Na západní, příjezdové straně je umístěný venkovní sklad a kryté stání pro dva automobily.
Dům je dispozičně rozdělený na dvojtrakt. V severním traktu je vstup, WC, technická místnost, schodiště a kuchyně. V jižním traktu je obytný prostor a pracovna prodloužená přes venkovní terasu na zahradu.
Rovněž druhé patro je rozděleno na jižní a severní část. V severní části je koupelna, WC, šatna a schodiště. V jižní části jsou dětské pokoje, které lze rozdělit, nebo ponechat jako velkou hernu a ložnice rodičů.
Na ploché střeše s výhledem na opavskou pahorkatinu jsou sluneční lázně se sprchou, kryté přístřeškem. Zatímco terasa na úrovni terénu slouží ke společenským setkáváním, horní terasa slouží k nerušené soukromé očistě těla i ducha.


11111111111111
11
11111111
11
111111

11
11
11


 
12/10 - Rodinný dům, Opava - Kylešovice
Ing. arch. Jiří Horák

Koncepce domu vychází z charakteru daného území. Rodinný dům je dvoupodlažní, půdorysně tvaru L. V 1.NP jsou prostory obývacího pokoje, kuchyně s jídelnou a zimní zahrady tvořící společenskou část, která je doplněna sociálním zařízením včetně sauny. Zbytek plochy 1.NP je využito pro zázemí, ve kterém se nachází šatna přístupná z předsíně, technická místnost s technologií vytápění (kotel vytápění a ohřevu TUV) a sklad přístupný ze zahrady.
Ve 2.NP se nachází dvě ložnice propojené chodbou, každá doplněna o vlastní koupelnu. Z ložnic je přístupná venkovní terasa tvořená střechou 1.NP.
Dům je navržen jako nízkoenergetický, vytápěn je kompaktním teplovodním čerpadlem ze dvou geotermálních vrtů a TUV je ohřívána dvěma fotovoltaickými panely.


 

12121212121212
12
12121212
12
121212
12
121212


 
13/10 - Areál Lena hračky, Dolní Benešov
Ing. Arch. Lubomír Dehner, Ing. Ondřej Kubesa, studio D

Realizace výrobně skladového areálu firmy Lenahračky s.r.o. pro potřebu výroby, kompletace a skladování plastových výlisků. Součástí je také návrh např. zpevněných ploch a dopravního napojení, inženýrských sítí a ČOV. Zastavěná plocha 5.900 m2. 

1313131313
13
[Akt. známka: 1,25 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Zpět ... | Komentáře: 5 | Přidat komentář |  Informařný e-mail  Vytisknout článek
Související články Za Opavu:
Vernisáž výstavy a předání Opavské ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvánka k předání Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - výsledky a hodnocení (02.05.2016)
Nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisáž a vyhlášení výsledků Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvánka na vernisáž výstavy Opavské ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012–2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012 (04.04.2013)
Pozvánka na zahájení výstavy opavské Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 – 2011 – stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavská cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - změna termínu (22.12.2011)
Opavská cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Fotoreportáž - předání čestného uznání opavské ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportáž z vernisáže (22.02.2009)
Pozvánka na výstavu Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavská cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
Předání Opavské ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
Udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavské ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
Vyhlášení ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

Anketní otázka:

Anketa o sympatie veřejnosti - kterou z nominovaných staveb na udělení letošní Ceny J. M. Olbricha hodnotíte jako nejpovedenější?

Nominace č. 1 (Počet hlasů: 4)
(2.27 %)

Nominace č. 2 (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Nominace č. 3 (Počet hlasů: 22)
(12.50 %)

Nominace č. 4 (Počet hlasů: 6)
(3.41 %)

Nominace č. 5 (Počet hlasů: 2)
(1.14 %)

Nominace č. 6 (Počet hlasů: 36)
(20.45 %)

Nominace č. 7 (Počet hlasů: 5)
(2.84 %)

Nominace č. 8 (Počet hlasů: 5)
(2.84 %)

Nominace č. 9 (Počet hlasů: 1)
(0.57 %)

Nominace č. 10 (Počet hlasů: 83)
(47.16 %)

Nominace č. 11 (Počet hlasů: 7)
(3.98 %)

Nominace č. 12 (Počet hlasů: 4)
(2.27 %)

Nominace č. 13 (Počet hlasů: 1)
(0.57 %)

Celkem hlasovalo: 176
 
Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server