Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 o.s. Za Opavu přijímá Etický kodex ekologických organizací

 
o.s. Za Opavu - O nás - události - 03. 09. 2007 - 3316 přečtení  
Dne 3. září 2007 bylo naše sdružení na vlastní žádost zařazeno do Oborové platformy nevládních neziskových organizací.
Přihlášením k oborové platformě o.s. Za Opavu zároveň také přijímá Etický kodex ekologických organizací.


Etický kodex ekologických organizací
Úkolem ekologických organizací je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem na zdravém prostředí pro život každého z nás a na ochraně přírody. Například usilují o legislativní změny, které povedou k ochraně zdraví každého z nás před znečištěním, nebo o snižování množství odpadu. Pečují o některé z nejvzácnějších částí české přírody. Obhajují zájmy místních lidí a ochrany přírody v rozhodování o velkých stavbách či o nakládání se zelenými plochami a krajinou. Budují a provozují naučné stezky. Pomáhají spotřebitelům poskytováním informací a zajišťují ekologickou výchovu a vzdělávání. Spolupracují s obcemi při zavádění šetrných projektů.
Pokud mají dělat svoji práci dobře, musí být zaručena jejich nezávislost, nestrannost a kvalitní práce - včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost. Proto se české ekologické organizace shodly na tomto etickém kodexu. Zavazují se:

Poslání
   1. Naplňovat svou činností poslání ekologických organizací, kterým je ochrana životního prostředí a posilování účasti veřejnosti na rozhodování.
   2. Hájit veřejný zájem,  v jehož jménu vystupují.

Hodnoty
   1. Dbát dobrého jména ekologických organizací a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
   2. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
   3. Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají všech ekologických organizací
   4. Dbát na zachování  principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
   5. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o své organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
   6. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
   7. Respektovat základní lidská práva a svobody.
   8. V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Financování
   1. Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným  a transparentním způsobem.
   2. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
   3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které  navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
   4. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
   5. V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí,  usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí.

Dodržování  Kodexu
   1. Ekologické organizace, které k tomuto kodexu přistoupily, berou na vědomí jeho závaznost i fakt, že mohou být v důsledku jeho hrubého porušení ze Zeleného kruhu či  oborové platformy ekologických organizací vyloučeny. O závažnosti pochybení rozhoduje etická komise, která je zřízena za účelem dodržování tohoto etického kodexu.
   2. Etická komise je pětičlenná a je volena na oborovém setkání. Funkční období komise jsou dva roky. Jednací řád etické komise je přílohou tohoto kodexu.

Přijetí a revize Kodexu
Etický  kodex byl předložen na oborovém setkání v dubnu 2005 a bude revidován na návrh signatářů kodexu či členů etické komise každoročně na oborovém setkání ekologických organizací.

Etický kodex byl v tomto znění schválen na oborovém setkání 26. října 2005
[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Zpět ... | Komentáře: 0 | Přidat komentář |  Informařný e-mail  Vytisknout článek
 
Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server