ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Obnova kapliŔky v BrumovicÝch

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Obnova pamßtek - Kaple Brumovice - 21. 07. 2008 - 4259 p°eŔtenÝ  
Osada Brumovický mlýn u Brumovic se nachází asi 15 km severozápadný od mýsta Opavy. Brumovice jsou poprvé p°ipomínány v roce 1377. Ves byla nazývána Bronsdorf (pozdýji nýmecky Braunsdorf), co× znamená ves lidí Brunových, Brunova ves. V rámci kní×ectví Krnovského z¨staly Brumovice a× do zrušení patrimoniální správy v poloviný 19.století, poté spadaly k okresu Krnov, a to a× do územní reorganizace v roce 1960, odkdy jsou souŔástí okresu Opava. V 19. století se obec Brumovice v d¨sledku úspýšného rozvoje místního podnikání zmýnila ve vyspýlé sídlo s místním pr¨myslem. V obci fungoval pivovar se sladovnou, továrna na jemné peŔivo, výrobna mazadel a obuvi. Dominantou obce je jednolodní barokní farní kostel Narození Panny Marie z roku 1784, který je doplnýn dalšími církevními objekty – souborem kapliŔek, z nich× jedna je situována právý v osadý Pustý Mlýn.
V týchto místech stával v období t°icetileté války mlýn, který pat°il lodýnickému panství. Za války byl mlýn zpustošen a z¨stal dlouho v troskách, kterým lidé zaŔali °íkat pustý mlýn. Toto jméno p°ešlo i na novou osadu, kterou zalo×il v roce 1787 Karel, rytí° Topfer, majitel lodýnického panství. Ještý p°ed zalo×ením osady zde však stával hostinec, jeho× majitelem byl Jan Ditel. Proto se nové osadý té× °íkalo Ditelovo. Po z°ízení státní silnice z Krnova do Opavy stal se jmenovaný hostinec zájezdním a byl Ŕasto navštývován formany, kte°í tam Ŕasto i p°enocovali. Kdy× byla v roce 1872 vybudována ×eleznice z Krnova do Opavy, ztratil hostinec na svém významu. Pustý Mlýn poz¨stával ze 14 Ŕísel popisných a v roce 1930 p°i sŔítání lidu mýl 52 obyvatel, z toho 12 Ŕeské národnosti. V roce 1970 bylo v osadý evidováno celkem 106 obyvatel.

Kaple je volný stojící sakrální stavbou pocházející z p°elomu 18. a 19. století s prvky doznívajícího barokního klasicismu. Stavba je p°íkladem drobné venkovské architektury a také významným krajinotvorným prvkem. Jedná se o kapliŔku tzv. výklenkového typu, sestávající ze samotného prostoru kapliŔky - výklenku a na nýj p°iléhajícího širokého štítu vystavýného ve dvou výškách a ukonŔeného sedlovou st°íškou. Ve spodní Ŕásti štítové zdi byl patrný v minulosti ještý jeden výklenek p°ibli×ný oválného tvaru.
Stavba je situována na velmi pohledový exponovaném místý p°ímo u hlavního dopravního tahu Opava-Krnov. V její bezprost°ední blízkosti se nachází ×eleznice i silnice, které jsou spojnicí obou mýst. P¨vodný byla sakrální stavba lemována lipami, dle informací místního pamýtníka minimálný dvýma vzrostlými stromy. P°edpokládáme však, ×e jich bylo více, a to minimálný t°i, symetricky osazené kolem kaple. K dnešnímu dni se dochoval pouze jediný vzrostlý strom na její pravé straný. Lípa v zadní Ŕásti byla ji× v minulosti odstranýna, její p°esnou polohu lze urŔit podle p°etrvávajícího pa°ezu.
Z nejstaršího dochovaného mapového podkladu z let 1780-1783 je patrné, ×e na stávajícím místý stával drobný sakrální objekt. Podle zjištýných skuteŔností se domníváme, ×e  se jednalo o tuto stavbu,  která byla poŔátkem 19. století radikálný p°estavýna (podle nalezených dochovaných datací v letech 1806-1809). Nejstarší jádro kaple se  pak dochovalo v její spodní Ŕásti, zhruba po výšku parapetu stávajícího výklenku.
Pomýrný hluboká p¨lkruhová nika je flankována dvýma pilastry s °ímsovou hlavicí, které nesou zalamující se vlys s profilovanými °ímsami. Na korunní °ímsu nasedá trojúhelný štít takté× ohraniŔený profilovanými °ímsami.
Stavba je postavená z klasických pálených cihel. Na fotografii je patrné datování - rok 1809.  

SouŔasný stav kaple je velmi vá×ný. Stávající zdivo je narušeno, a to p°edevším ve spodních partiích, v ostatních místech cihly degradují vlivem p¨sobení povýtrnostních vliv¨. P°es rozsáhlá poškození jednotlivých architektonických Ŕlánk¨ fasády lze stále rozpoznat jejich p¨vodní profilaci i formu jednotlivých Ŕástí a detail¨ fasády. V nice lze vysledovat stopy dochovaných historických omítkových vrstev ve svýtlých odstínech od bílé a× po svýtle modrou. Stejný tak na obou sedlových st°íškách se nacházejí zbytky nýkolika vrstev keramických krytin kladených na vápennou maltu – bobrovky jsou nejmladší vrstvou, obdélné tašky s výjí°ovým vymazaným vzorem se nacházejí ve dvou starších vrstvách.
P°ed zapoŔetím samotné obnovy a pr¨zkum¨ v terénu p°edcházelo zpracování co nejpodrobnýjší dokumentace památky. Návrh obnovy jsme zpracovávali v zá°í roku 2007.         
V dubnu roku 2008 jsme zahájili nezbytné pr¨zkumy. Od poŔátku bylo cihelné zdivo kaple omítané. Ke dnešnímu dni se p¨vodní omítkové historické vrstvy dochovaly pouze ve fragmentech. Z fasády objektu byly odebrány vzorky dosud dochovaných omítkových vrstev, které byly následný podrobeny dalšímu zkoumání v laborato°i. 
Fasádní omítky byly podrobeny stratigrafickému pr¨zkumu, jeho× výsledky budou slou×it jako výchozí podklad k samotné obnový. Na fotografii jsou oznaŔena místa odbýr¨ jednotlivých vzork¨ omítek.  
Dále byly zdokumentovány a odebrány dochované profilace °íms. Podle  vyrobených šablon budou následný doplnýny chybýjící Ŕásti profilovaných prvk¨ fasád.
Pod lípou jsme našli kovový k°í×, který byl p¨vodný umístýn v h°ebeni st°echy. ╚ásteŔný zkorodovaný k°í× byl odvezen do laborato°e a odborný  konzervován. Bude osazen zpýt na p¨vodní místo.


   

22.7. 2008
Dnešního dne byly zahájeny práce na výstavbý vápenné pece, a to p°ímo v Pustém Mlýný.  Výsledkem pálení vápence bude kvalitní vápno, které bude pou×ito na obnovu památky.

O DALŠÍM POSTUPU PěI OBNOV╠ KAPLI╚KY VÁS BUDEME RÁDI INFORMOVAT.    
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 2] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server