ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Poznßmka k Humanizaci fasßd Mezi Trhy

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Hal´┐Żtek - MýstskÚ prost°edÝ - 24. 07. 2010 - 3156 p°eŔtenÝ  
návrh ateliéru 38 - 2. cenaV pondýlí 7. Ŕervna probýhla v opavském Obecním domý ve°ejná prezentace projektu zabývající se revitalizací fasád bytových dom¨ v ulici Mezi Trhy Ŕ. 4, 6, 8 a na Dolním námýstí Ŕ. 23, 24, 25. Projekt, který p°edstavil ing. arch. Jan Zelinka z Ateliéru 38, vycházel z návrhu, za který dostala architektonická kancelá° v roce 2008 druhou cenu v soutý×i Humanizace fasád.

 
MS architektura a design s.r.o., Praha - 1. cenaV sále purkmistr¨ bylo p°ítomno asi 60 lidí, p°evá×ný nájemník¨ z dotŔených dom¨. Úvodní slovo si vzal námýstek primátora Pavel Mališ. Seznámil p°ítomné s vývojem zámýru - vyhlášením soutý×e a oslovením jejich vítýz¨, p°ijetím finanŔních nabídek a výbýrem prezentovaného projektu. Poté pokraŔoval architekt Zelinka, který p°edstavil projekt od soutý×e v roce 2008, p°es ový°ovací studii v roce 2009 a× po koneŔný návrh, který p°ítomným prezentoval.KlíŔové pro celý projekt byla pravdýpodobný ji× výzva mýsta ne p°elomu let 2008-2009, kdy byly osloveny dva vítýzné architektonické týmy k provedení ový°ovací studie proveditelnosti projektu.
V rámci statických výpoŔt¨ bylo prokázáno, ×e staticky d¨m vyhoví i p°i realizaci nástaveb, které byly obsahem obou vítýzných projekt¨, bohu×el však byl shledán problém v podlo×í, které by výtší zatí×ení bez úprav neuneslo. Architekti tedy byli vyzváni k °ešení tohoto problému. Zatímco °ešení vítýzného týmu známo není, návrh Ateliéru 38 znám je.SpoŔívá ve vypuštýní všech st°ešních nástaveb, p°esunu všech balkon¨ do dvora, zateplení st°echy a fasády, výmýný oken, dve°í, úpravý parteru, odstranýní varny a úpravý vnitrobloku.
P°ítomné nájemníky v následující debatý zajímala krom finanŔních dopad¨ p°edevším p°edpokládaná doba realizace projektu (p°edpoklad v roce 2011), negativný p°ijali zprávu o p°esunu balkón¨ do dvora a diskutována byla i problematika parkování ve dvo°e, zaznýlo i nýkolik námitek proti navr×enému architektonickému °ešení.

Zkusme si nastínit jednotlivé argumenty pro a proti projektu.
Hlavním argumentem pro realizaci navr×eného projektu je celkový špatný stav okenních výplní, velké tepelné ztráty atd. Zateplení domu a výmýna okenních i dve°ních výplní je jistý nutná a pro všechny prospýšná. Hlavním problémem je však zamýšlený vzhled budovy po revitalizaci. Architekti se rozhodli jít cestou absolutní oŔisty a vytvo°ili tím v centru mýsta obrovskou svýtlou masu bez jakéhokoliv Ŕlenýní. Na soutý×ním návrhu tato jednoduchá plocha p¨sobila jako p°edýl mezi ×ivý Ŕlenýný parterem a ještý více strukturovanou st°ešní nástavbou.Bez st°ešní nástavby však jakékoliv kvality ztrácí a stává se naprosto tupým zateplením, bez jakékoliv architektonické ambice.To, na co nemýli v šedesátých letech ×aludek ani socialistiŔtí projektanti, je te´ prezentováno jako významný architektonický poŔin. Balkóny na uliŔní fasádý o×ivovaly a rozbíjely masu pýtipodla×ního monobloku, podporované ještý architektonickými rámci na fasádý. Návrh nic takového nerespektuje, Ŕistí bez jakékoliv vazby na okolí. Argument arch. Zelinky, ×e balkóny do ulice v minulosti nebyly, je opravdu pochybný – u× na barokních palácích (Blücher¨v, Sobk¨v) jsou na fasádý balkóny, p°i procházce po Mírové, Lidické atd. jsou témý° na ka×dém domý balkóny, lod×ie a terasy. Balkóny na domý mýly své opodstatnýní, estetické i historické, jejich upozadýní do nádvo°í je nesmysl – podpo°ený i názorem nájemník¨, kte°í se radýji dívají na opravené námýstí ne× na parkovištý ve dvo°e. Navr×ená fasáda bez Ŕlenýní vytvo°í ve mýstý novou nep°íjemnou plochu bez jakékoliv vazby a kontextu. Jedná se o arogantní a nesmyslný návrh, který má v dýjinách mýsta obdobu snad jen v hotelu Koruna. Odkazy na Adolfa Loose a jeho obchodní d¨m na Michelském námýstí ve Vídni je také trošku mimo mísu, proto×e právý pro Loose byl v×dy d¨le×itý kontext, vazby a materiál, jeho kritika mí°ila p°edevším k nesmyslnému u×ití dekoru, místo Ŕisté architektonické formy – zateplené domy na dolním námýstí rezignují na vše, jen tupý zá°í svou plochou.Parter je jedinou Ŕástí, která je v projektu zpracována ve smysluplné podobý, ale i tam podle našich informací architekti ustupují investorovi v pou×itých materiálech. Místo kvalitních p°írodních materiál¨ se tak doŔkáme keramických kachl¨ a plastu. Parter je to, co je z mýst nejvíce vidýt a dává mu tvá° spoleŔný s fasádami. Šet°ení na materiálech se projevuje nutností Ŕastýjších oprav a údr×by, a tím i prodra×ením celé stavby.Úpravy parteru však mají jednu velkou chybu na kráse. V ulici Mezi Trhy kv¨li rampám ke ka×dému vchodu, zasahujícím a× do poloviny stávajícího chodníku, bude zrušen celý pruh zelený vedle cesty a z¨stane pouze °ada strom¨. Vytvo°ením bezbariérových vstup¨ se pohyb nebude odehrávat v týsné blízkosti domu, ale v týsné blízkosti projí×dýjících autobus¨ a trolejbus¨, nehledý na to, ×e pohled do výlohy bude pro p°íštý u× jen z naklonýné roviny.
Motivace architekt¨ k takovémuto °ešení je nám neznámá, jsou s ním však ztoto×nýni jak vyplynulo z reakcí na ve°ejné prezentaci.

Vzhledem ke kvalitám Ateliéru 38 si disproporci mezi obvyklou produkcí a návrhem na zateplení nejsme schopni vysvýtlit jinak, ne× touhou realizovat nýco velkého v samotném centru domovského mýsta, navíc p°ímo naproti okn¨m svého ateliéru na Dolním námýstí. Ze svého ocenýného návrhu vypustili pod tlakem investora klíŔové prvky a ustoupili i v navrhovaných materiálech, je× jsou v rámci architektonického vyznýní v×dy klíŔové.
P°edstavu o tom, jak asi jednání architekt¨ s p°edstaviteli mýsta probíhá, jsme si mohli udýlat na samém konci ve°ejné prezentace, kdy vystoupil námýstek Mališ se závýreŔnou °eŔí, v ní× zd¨raznil d¨le×itost p°ipomínek nájemník¨ s tím, ×e projekt projde ještý dalšími úpravami, proto×e jej v pr¨býhu prezentace napadlo nýkolik jiných výcí.

Škoda pro Ateliér 38 a dvakrát škoda pro mýsto Opavu.


 
[Akt. znßmka: 2,00 / PoŔet hlas¨: 2] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 7 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server