Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Pozvánka k předání Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - výsledky a hodnocení

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 02. 05. 2016 - 3038 přečtení  
Srdečně Vás zveme na Slavnostní předání ocenění Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015.

v úterý 3. května 2015 v 18 hodin v Galerie Cella v Opavě

bude předáno

Cena J. M. Olbricha pro Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.
Projekt rekonstrukce zpracovali: Ing. Dobroslav Janko, Ing. Lubomír Koraba, David Niklasch v roce 2011, realizace provedla firma H & B delta s. r. o. v roce 2014 pro stavebníka - Římskokatolickou farnost Vítkov (nominace 03).
Čestné uznání za rekonstrukci Opavských jezírek v Městských sadech v Opavě.
Projekt rekonstrukce zpracovali a realizaci zajistili:  Ing. arch. Andrea Jašková a Natura Opava v letech 2014 - 2015 (nominace 06).
Čestné uznání za rekonstrukci pro Rodinný dům – skanzen v Malých Hošticích.
Projekt rekonstrukce zpracoval Ing. arch. Petr Mlýnek v letech 2013-2014, realizaci provedla firma WINRO s.r.o. v roce 2014 (nominace 09).

Cena hlasující veřejnosti bude předána za rekonstrukci podkrovního bytu na Krnovské ulici v Opavě.
Projekt rekonstrukce zpracoval: Ing. arch. Petr Herman v letech 2013-2014 (nominace 08).

Stanovisko odborné poroty Opavské ceny Josefa M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014–2015
V tomto ročníku se objevilo především velké množství rekonstrukcí obecních staveb, či veřejných staveb pro různé komunitní, shromažďovací či vzdělávací účely. Je také patrné většinou menší měřítko těchto jednotlivých realizací, nacházejících se často i v menších obcích. Přáli bychom si, aby tento trend i do budoucna sílil a šel ruku v ruce s rozkvětem společenského a kulturního života na Opavsku, jehož je dobrá architektura jasným odrazem. Současně však v letošním  ročníku chyběl výjimečný architektonický počin, který by přetvářel původní stavbu ve výrazně novou kvalitu a přesahoval by i význam regionu. Oceněná rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově také zůstává spíše opatrným oprášením minulého. I toto však vnímá porota jako kvalitu svého druhu, v době, kdy stále dochází pod záminkou „rekonstrukce“, bohužel až příliš často k brutálnímu ničení. Jak dokazují i obě čestná uznání, dobrý výsledek musí být především spojením osvíceného investora a dobrého architekta. A to se v několika příkladech i v tomto ročníku opět podařilo.


Slovní hodnocení jednotlivých staveb pokračuje v článku ...
 Cena Olbricha 201501 - Sídlo firmy AVHB, Opava - Komárov
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek , 2011.
Realizace 2014.
Investor -  AVHB - Hydraulika s. r. o.

Sídlo společnosti AVHB - hydraulika s. r. o. prošlo celkovou rekonstrukcí interiéru a exteriéru. Modernizace pláště budovy proběhla v souladu s grafickým manuálem firmy. Interiéry pak byly řešeny v kontextu s exteriérem budov. Výrazného členění hmot bylo dosaženo nejen barevně odlišenými plochami, ale také prací se strukturami povrchů. Progresivní výraz architektury podtrhují skleněné a ocelové doplňky.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Relativně kultivovaná modernizace objektu, která však nepostoupila do užšího výběru.


 

 
Cena Olbricha 201502 - Kostel Narození Panny Marie, Oldřišov
Projekt a realizace - Obec Oldřišov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Oldřišov,
2014 - 2015
.
V Oldřišově se nachází farní kostel Narození Panny Marie s farní budovou z roku 1808. V r. 1903 byl kostel významně rozšířen. Od doby postavení prošel kostel různými úpravami a přístavbami. Během 2. sv. války úplně vyhořel, po válce dostala kostelní věž prozatímní střechu a později byla postavena nová věž. Rekonstrukce v roce 2015 zahrnovala opravu fasády a vytvoření prostoru pro pobyt dětí v místě bývalého nevyužívaného přístavku. Okna presbytáře, zazděná po 2. sv. válce, byla znovu otevřena a osazena replikami barevných vitráží. Rekonstrukce areálu zahrnovala také opravu nedaleké kapličky. Náklady na stavební práce  byly hrazeny částečně z dotace, částečně z rozpočtu obce a částečně

Slovní hodnocení odborné poroty:
Chvályhodný počin. Rekonstrukce kostela je po architektonické stránce spíše standardní a zatím ne ještě zcela dokončená.
Vytvoření prostoru pro děti a znovuprolomení vitrážových oken v presbytáři považujeme za chvályhodné pro celkovou atmosféru a fungování liturgického prostoru.
Rekonstrukce ještě není zcela dokončena, a proto nebyla v letošním ročníku hodnocena. Po dokončení doporučujeme přihlášení této rekonstrukce do některého z dalších ročníků Ceny J. M. Olbricha.

 
 Cena Olbricha 201503 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vítkov
Projekt - Ing. Dobroslav Janko, Ing. Lubomír Koraba, David Niklasch, 2011.
Realizace - H & B delta s. r. o., 2014.
Stavebník - Římskokatolická farnost Vítkov.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou města Vítkova. Novogotický chrám je největší stavbou ve městě a okolí. Jeho vybudování se datuje do let 1910 – 1914. Od roku 1994 je kostel, socha sv. Marka a přilehlý městský park prohlášen za kulturní památku.
Rekonstrukce, která byla realizována v roce 2014 a částečně 2015, zahrnovala kompletní opravy střech včetně krovů, výměny bednění a nové pokrytí ze šablon imitujících břidlici v kombinaci s měděným oplechováním a okapovým systémem, zastřešení sanktusníku a věže kostela včetně repasí poškozených zdobných prvků na střechách (kříže, fiály), dále celé fasády včetně restaurování řady kamenných prvků, obnovy omítek, čištění a spárování v místech poškození, oprav dřevěných žaluzií, demontáže sítí z oken, opravy kamenných schodišť, dřevěných stropů v prostoru věže a balkónového zábradlí na věži. Zároveň byly repasovány ciferníky a ručičky věžních hodin.

Slovní hodnocení odborné poroty:
Cena J. M. Olbricha
Zdařilý příklad rekonstrukce historického objektu za omezených finančních podmínek. Realizace přesahuje svým měřítkem lokální význam a svým způsobem i symbolicky završuje nejen pohnuté osudy kostela v průběhu 2. světové války, kdy došlo k jeho rozsáhlé devastaci, ale v širším pohledu i komplikovanou etapu moderní historie tohoto regionu.
 
 
Cena Olbricha 201504 - Mateřská škola Edvarda Beneše, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdeněk Heinz a kolektiv projektantů specialistů, 2012.
Realizace - 2015.
Investor - Statutární město Opava.
Školní areál včetně mateřské školy je integrován do sídelního útvaru Opava – Kateřinky – Východ, který byl vybudován v letech 1970 až 1974. Objekty byly vybudovány v konstrukční soustavě MS-OB, která z hlediska úspory tepelné energie dnešním požadavkům již nevyhovuje. Revitalizací těchto objektů dojde meziročně k úsporám tepelné energie v minimální výši 30%. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavební činnost byla zahájena 8. 6. 2015 a ukončena 31. 10. 2015.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Celková rekonstrukce budovy mateřské školy zaujme především výrazným barevným řešením, přinášejícím oživení, ale popírajícím původní architekturu budovy. Stavba nepostoupila do užšího výběru. 
 
Cena Olbricha 201505 - Chráněné bydlení, Opava - Kylešovice
Projekt - Ing. Miroslav Geryk & Ing. Jiří Géryk, 2013.
Realizace - Unicont Opava, s. r. o., 2014 - 2015.
Investor - Moravskoslezský kraj.
Rekonstruovaný objekt sociálního bydlení sestává ze dvou vzájemně propojených objektů: objektu jednopodlažního s bytem pro 6 osob a objektu dvoupodlažního, kde 1. NP je součástí bytu pro 6 ubytovaných a 2. NP je vzhledem k menší výměře podlaží zřízen byt pro 4 ubytované osoby.
Dům byl upraven pro potřeby sociálního bydlení osob s mentálním nebo vícenásobným handicapem se zaměřením na základní bezbariérovost prostoru.
Z architektonického hlediska byl hlavní objekt ve 2.NP doplněn o francouzská okna a barevně byl odlišen objekt jednopodlažní od dvoupodlažního, a to jak v barvě fasády, tak i u barvy výplní otvorů. Dále nad pultovou střechu vystupuje část nástavby pro umístění sociálních zařízení a podesty upravovaného schodiště. K umocnění modernějšího vzezření objektu oproti stávajícímu stavu s břízolitovou omítkou bylo použito prosklených zábradlí na fasádě s nerezovými doplňky a předokenními výsuvně sklopnými markýzami.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Dobře zvládnuté zhodnocení stávajícího objektu. Stavba však nepostoupila do užšího výběru. 
 
Cena Olbricha 201506 - Opavská jezírka, Městské sady, Opava
Projekt - Ing. arch. Andrea Jašková a Natura Opava, 2014.
Realizace - Natura Opava, 2015.
Investor -  Statutární město Opava.
Čtyři kruhová jezírka v Městských sadech vyžadovala revitalizaci, která spočívala v očištění od sedimentu a znovuobnovení jejich funkce osázením zelení a následném obydlení živočichy. Cílem bylo také zatraktivnění jezírek pro návštěvníky parku, kdy příjemný a funkční prostor doplněný vhodným infosystémem budí zájem o místní faunu a flóru a péči o své okolí.
Inspirací pro řešení opavských jezírek, které se nazývají také „oka“, jsou kruhy, které se přirozeně vytvářejí na vodní hladině. Samotná jezírka jsou racionálního kruhového tvaru. Do jejich prostoru se tak nabízelo umístit „plovoucí ostrovy“ kruhového tvaru, které fungují samostatně, nebo se vzájemně prolínají. Revitalizace jezírek proběhla citlivým přístupem, šetrně vůči zvířatům a rostlinám, a zároveň otevřeně vůči veřejnosti. 


Slovní hodnocení odborné poroty:
Čestné uznání za nápadité oživení stávajícího prvku s přínosem nových funkcí a aktualizací využití s vynaložením minimálních prostředků pomocí drobných změn a zásahů.
Nenápadná rehabilitace zapomenuté a dlouhodobě zanedbané části městského parku dokazuje, že i architektonický „úklid“, podpořený spíše skromnými doplňky, může vést k nové obytné kvalitě městského prostředí.


 
 Cena Olbricha 201507 - Rodinný dům, Malé Hoštice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013-2014.
Realizace 2014-2015.
Rekonstrukce rodinného domu v Malých Hošticích přinesla zvýšení obytného komfortu, energetické úspory, rozšíření obytné plochy a estetické zhodnocení stavby. Přestože byla kompletně přepracována fasáda a okenní výplně, zachovává si stavba původní proporce i charakter klasického venkovského domu, splňujícího vysoké nároky současného individuálního bydlení.
Nová hranolová přístavba se v patře zapouští do sedlové střechy, ale výrazným odlišením pomocí dřevěného obkladu dosahuje odlehčení a jasného vymezení vůči původní hmotě domu.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Dobrý příklad přizpůsobení typického rodinného domu novým potřebám rodiny za užití současných architektonických prostředků. Rekonstrukce však stále probíhá, a proto byla z výsledného hodnocení realizace vyřazena. Doporučujeme po jejím dokončení přihlášení do některého z dalších ročníků CJMO.


 
 
Cena Olbricha 201508 - Podkrovní byt, Opava
Projekt - Ing. arch. Petr Herman, 2013-2014.
Realizace 2015.
Návrh vestavby podkrovního bytu s ateliérem se snaží využít specifika a netušený potenciál, který skrývá ulice Krnovská. Pro většinu Opavanů jde o jednu z hlavních rušných městských tepen rámovaných uličními frontami bytových domů. Za severní uliční frontou se však otevírají nečekané průhledy až k hranici s Polskem, vnitrobloky poskytují soukromí i hlukový stín.
Bývalá půda v řešeném domě je rozdělena vestavěným patrem na dva prostory. Spodní je obytný s užitnou plochou 125m2 a horní je pracovní s plochou 55m2. Otevřením střešního pláště směrem na sever se podařilo docílit dojmu loftu se severním galerijním osvětlením vhodným pro práci a s výstupem na terasu, která se nachází nad domovní schodišťovou věží.
Celá přestavba je chápána jako proces definování, přeměny a zabydlování prostoru. Byly používány tradiční postupy opravy s doplněním tesařských prvků krovu, materiály šetrné k životnímu prostření a zrealizováno je nízkoenergetické provozní schéma stavby. Odstraňované prvky původního krovu byly v maximální míře znovu použity. Z vyřezaných částí vazných trámů je vytvořeno schodiště a původní kleštiny a krokve jsou použity na nových místech nosné konstrukce krovu.
Tento koncept by měl být citlivý ke stávajícím kvalitám, které stoletý dům poskytuje a zároveň odrážet moderní způsob života s ohledem na měnící se potřeby uživatelů.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Inspirativní a dobře zvládnutá expanze do prostoru podkroví domu se záměrem umožnit vícegenerační bydlení v klasické městské řadové zástavbě. Rekonstrukce však stále probíhá a pro celkový dojem chybí některé podstatné detaily. Proto byla z výsledného hodnocení realizace vyřazena. Doporučujeme po jejím dokončení přihlášení do některého z dalších ročníků CJMO.

 
 
Cena Olbricha 201509 - Rodinný dům - skanzen, Malé Hoštice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013-2014.
Realizace - WINRO s.r.o., 2014.
Na počátku rekonstrukce byla myšlenka na záchranu nevyužívané a chátrající usedlosti stojící přímo v centru obce. Nemovitost z 2. pol. 19. století byla delší dobu neobydlena, takže se na ní neprojevily žádné moderní zásahy ani opravy. Jednalo se tak o poslední stavení v Malých Hošticích, které se uchovalo v původním stavu. Obec se rozhodla objekt odkoupit a zrekonstruovat, čímž došlo také k celkovému zlepšení vzhledu malohoštické návsi.
Chalupa sestává ze dvou obytných místností a kuchyně v přední části stavení, zatímco zadní část je vyhrazena pro chlév a hospodářské účely.
Po provedení stavebních úprav a uvedení budovy do provozu schopného stavu přistoupili nadšenci v Malých Hošticích k „zabydlení“ skanzenu. Část původního vybavení mohla být opět použita, avšak velkou měrou se na oživení interiéru skanzenu podíleli obyvatelé Malých Hoštic, kteří věnovali již nepoužívané nástroje, nádobí a podobně.
Venkovní prostory u skanzenu jsou využity jako klasická venkovská zahrada osázená bylinkami, tradičními trvalkami a krajovými odrůdami ovocných stromů typickými pro Hlučínsko.
Kromě historické expozice má skanzen také ryze praktické využití. Vyhrazením části budovy pro místní knihovnu se podařilo vyřešit několik desetiletí trvající provizorium v nevyhovujících prostorách základní školy. Vhodným umístěním přímo v centru obce nabízí také malohoštický skanzen mnohostranné společenské využití, například při tradičním odpustu v září nebo při oslavách vánočních a velikonočních svátků.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Čestné uznání
Mimo zdařilou rekonstrukci objektu samotného oslovila porotu i důležitá snaha místních občanů o zachování historie své obce jako součásti kulturního dědictví pro další generace. Za méně zdařilé považuje porota řešení provozní části a interiér knihovny.


 
 
Cena Olbricha 201510 - Tělovýchovné zařízení, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdeněk Heinz a kolektiv projektantů specialistů, 2006.Realizace - Ridera stavební a.s., 2014-2015.
Investor - Moravskoslezský kraj.
Stavba tělovýchovného zařízení sestává ze tří stavebních objektů, a to z novostavby haly tělovýchovného zařízení, rekonstrukce stávajícího objektu a přístavby. Vlastní tělocvična je navržena jako ocelová hala opláštěná sendvičovými panely. S ohledem na založení pod úrovní okolního terénu je spodní stavba  monolitická železobetonová vana. Zemní práce bylo nutno kvůli hladině podzemní vody časově sladit s výškou vody v blízké řece Opavě, při realizaci hlubších částí jámy bylo nutno vodu čerpat. Nová přístavba je řešena jako zděná s monolitickými železobetonovými stropy. Průvlaky a překlady jsou z ocelových válcovaných nosníků. Součástí dodávky byla kromě vlastních stavebních prací též realizace technologického zařízení, vnější komunikace, sadové úpravy a realizace sportovního vybavení.
Sportovní plocha je rozdělena spuštěnou oponou na dvě plnohodnotné tělocvičny, na kterých může probíhat výuka tělesné výchovy souběžně. Zvednutím opony se získá hrací plocha pro všechny známé míčové hry. Hlediště pojme 180 diváků.
Pro cvičence je zde připraveno celkem 5 šaten s hygienickým zázemím, samostatná místnost posilovny a gymnastický sál.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Funkční rekonstrukce a dostavba objektu, která však nepostoupila do užšího výběru. 
 
Cena Olbricha 201511 - Základní škola Edvarda Beneše, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdeněk Heinz a kolektiv projektantů specialistů, 2012.
Realizace - 2015.
Investor - Statutární město Opava.
Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti sloužící jako základní škola. Škola se skládá z 5 pavilónů a spojovacího krčku. Kompletní rekonstrukce byla zaměřena především na zlepšení energetické náročnosti provozu stavby a estetického vzhledu. Práce zahrnovaly výměnu oken a dveří, řešení vstupních portálů, zateplení pláště budovy a barevnou úpravu fasád.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavební činnost byla zahájena 8. 6. 2015 a ukončena 31. 10. 2015. Školní areál je integrován do sídelního útvaru Opava – Kateřinky – Východ, který byl vybudován v  letech  1970  až  1974. Objekty byly vybudovány v konstrukční soustavě MS-OB,
která z hlediska úspory tepelné energie dnešním požadavkům již nevyhovuje. Revitalizací došlo meziročně k úsporám tepelné energie v minimální výši 30%.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Standardní rekonstrukce obvodového pláště budovy, která však nepřináší žádné nové kvality mimo ryze funkčního a výrazného barevného řešení (bez větších ambic). Stavba nepostoupila do užšího výběru.


 
 
Cena Olbricha 201512 - Hasičská zbrojnice, Slavkov
Projekt - Ing. arch. Antonín Řehulka, 2013.
Realizace - 2013-2014.
Investor - Obec Slavkov.
Ve Slavkově byla v roce 2014 rekonstruována hasičská zbrojnice s přístavbou klubovny v patře. Jedná  se  o  původní,  jednopodlažní  stavbu,  která  byla  vybudována  v  centrální  části  obce  v  sedmdesátých  letech  v  akci  „Z“.  V  roce  2013  bylo  přistoupeno  k  její  celkové  rekonstrukci  a  modernizaci,  která  byla  dokončena  na  jaře  2014.  Spojením  činností  sboru dobrovolných hasičů a zřízením výstavního prostoru  stálé  expozice  obce  Slavkov,  včetně  prezentace  díla  významného  rodáka  malíře  Bohumíra  Bociana,  přináší nejen  zlepšení  a  zkvalitnění  důležitého  prvku  ochrany v obci, ale také nový pohled na historii obce.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Porota přivítala sympatické spojení modernizované hasičské zbrojnice s muzeem obecní historie jako nové kulturní a společenské těžiště centra obce, vyjádřené odpovídající současnou architekturou. Domníváme se ale, že přestavba mohla být ještě nápaditější a především výraz budovy více vyjádřit její význam v kontextu bližšího i širšího okolí obce. 
 
Cena Olbricha 201513 - Komunitní centrum, Opava - Kylešovice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013 - 2014.
Realizace - Grigar s. r. o., 2014 - 2015.
Investor - Statutární město Opava, podpořeno dotací EU.
Dvoupodlažní zastaralý objekt prošel kompletní rekonstrukcí. Jejím cílem bylo vybudovat vhodný bezbariérový prostor pro poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ze spádové oblasti Opavy.
V rámci stavebních a dispozičních úprav se budova dočkala nové fasády včetně zateplení, výměny oken, rekonstrukce střechy, nové elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění i vzduchotechniky. Nově byly vybaveny i interiéry jednotlivých místností, kuchyně a tréninkové kavárny. Ta vznikla v přízemí objektu a provozuje ji nezisková organizace ANIMA VIVA z. s. v rámci poskytování sociálních a souvisejících služeb. Úpravami, vč. sadové výsadby a osazením herními prvky, prošla také přilehlá zahrada. Kavárna se zahradou jsou otevřeny široké veřejnosti k aktivnímu trávení volného času a slouží jako veřejný prostor pro konání akcí pořádaných obecně prospěšnými komunitami, či k spolkové činnosti.


Slovní hodnocení odborné poroty:
Zvenku čistá (razantní) a svěží architektonická artikulace fasád, která ctí původní výraz budovy, se zdá být v interiéru značně znejasněna až popřena. Kombinace některých prvků a materiálů jde někdy až na hranici únosnosti (snad je to způsobeno i specifickými potřebami uživatelů tohoto zařízení). Porota ale kladně hodnotí přínos fungování rekonstruovaného objektu pro veřejný život obce a chvályhodné využití stávající budovy. 
 [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Zpět ... | Komentáře: 6 | Přidat komentář |  Informařný e-mail  Vytisknout článek
Související články Za Opavu:
Vernisáž výstavy a předání Opavské ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisáž a vyhlášení výsledků Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvánka na vernisáž výstavy Opavské ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012–2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012 (04.04.2013)
Pozvánka na zahájení výstavy opavské Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 – 2011 – stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavská cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - změna termínu (22.12.2011)
Opavská cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportáž - předání čestného uznání opavské ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportáž z vernisáže (22.02.2009)
Pozvánka na výstavu Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavská cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
Předání Opavské ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
Udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavské ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
Vyhlášení ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)
 
Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server