Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 – 2011 – stanovisko poroty

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Cena J. M. Olbricha - 24. 02. 2012 - 4835 přečtení  
 Tyršův stadion
Polyfunkční dům MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířůVošárnaRD Stěbořice
Občanské sdružení Za Opavu obdrželo celkem 21 návrhů na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonické rekonstrukce, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2010 - 2011. Z těchto došlých návrhů splnilo formální požadavky a na cenu J. M. Olbricha bylo nominováno celkem 17 realizací.
Sedmičlenná odborná porota ocenila, že v rámci uplynulého období se podařilo realizovat celou řadu rekonstrukcí, které si zaslouží zvláštní pozornost a publicitu a mohou být dány za příklad možného dobrého řešení. Úkol zhodnotit všech sedmnáct nominací nebyl jednoduchý, vzhledem k diametrálně odlišným přístupům i rozsahu jednotlivých rekonstrukcí, kdy na jedné straně stály komplexní rekonstrukce celých areálů, jako např. rekonstrukce polyfunkčního domu na ulici Popské a na straně druhé skromnější realizace rekonstrukcí rodinných domů nebo drobných sakrálních staveb, jako např. kaple v Radkově – Nové Zálužné.
Porota se ve svém hodnocení zabývala pouze 16 ze 17 nominovaných staveb. Poměrně zdařilá rekonstrukce kapličky v Nových Těchanovicích, kterou realizovalo samo sdružení Za Opavu nebyla posuzována.
Porota se shodla v názoru, že vyjma jednoho případu, došlo u všech rekonstrukcí k více či méně výraznému kladnému zhodnocení staveb a rekonstrukce lze považovat za úspěšné. V jednom případě (Dům umění) porota konstatuje, že realizovaná rekonstrukce je příkladem promarněné příležitosti, kdy vynaložené prostředky neodpovídají očekávání a výsledek je plný provozních i architektonických nedostatků.


Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2010 – 2011 byla udělena rekonstrukci tělocvičny Tyršova stadionu v Opavě (nominace 04), kterou zpracovali Ing. arch. David Wittassek a Jiří Řezák z architektonického ateliéru QARTA architektura.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Polyfunkčního domu MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířů (nominace 03), kterou zpracoval Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Jiřího Horáka.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Vošárny (nominace 13), kterou realizovalo o. s. Vošárna ve spolupráci s o. s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Rodinného domu ve Stěbořicích (nominace 17), kterou zpracoval Ing. Ondřej Kubesa z architektonického ateliéru STUDIO-D Opava s.r.o.Pro letošní ročník byly členy odborné poroty jmenováni:

Ing. arch. Milena Vitoulová, členka představenstva České komory architektů
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Dr. Martin Klimeš, výtvarný kritik, kurátor v Bludném kameni a Domě umění v Opavě
MgA. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umění.

V následující části představujeme slovní hodnocení všech 17-ti nominovaných staveb.
 
Slovní hodnocení staveb
----------------------------------------
01 - Palác Razumovských, Nádražní okruh, Opava
Ing. Helena Kubinová + partneři, s.r.o., Slezské zemské muzeum
Zdařilá nedestruktivní rekonstrukce stavařského charakteru, příkladný a sympatický počin rehabilitace stavby a její navrácení do života. Provozovatel vědomě využívá několik desetiletí starý mobiliář. Interiér tak působí neokázale, ale příjemnou atmosférou danou kvalitou a patinou někdejšího designu.
K běžnému standardu by však měla patřit, zvlášť při takto významné stavbě, spolupráce investora s architektem, aby bylo vynaložené úsilí dotaženo do přesvědčivějšího výsledku.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
02 - Kaple, Radkov - Nové Zálužné
Richard Černín, Stavební firma ing. Vít Lesák
Dobře zvládnutá pietní rekonstrukce drobné architektury bez ambic její aktualizace do současnosti. Příkladná iniciativa komunity a poctivě zvládnuté řemeslo.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
03 - Polyfunkční dům MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířů – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Jiřího Horáka
Výjimečný záměr oživení rozsáhlé stavební památky pomocí nových funkcí městotvorného charakteru (bydlení, služby). Příkladný je také přístup investora a vzájemná spolupráce a respekt mezi ním a architektem, který se promítl v celkovém výsledku.
Exkluzivní řešení střešní nástavby, která je ztvárněna zcela v souladu s novým životem stavby, kontrastuje s všedností řešení veřejných prostor běžných pater.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
04 - Tělocvična, Tyršův stadion  - CENA
Ing. arch. David Wittassek a Jiří Řezák - QARTA architektura
Kvalitní současné architektonické řešení citlivě podtrhuje a posiluje charakter stávající veřejné stavby již s existující výraznou figurou (avšak již za hranicí morální životnosti). Kreativní a inovativní přístup ze strany architekta i investora se promítá jak do řešení provozu, interiérů, tak do detailů. Významné zhodnocení původní stavby za nákladů přiměřených veřejnému rozpočtu.
Rekonstrukce dokázala prosadit jasnou koncepci architektury, která je dotažená jak v celkovém vyznění siluety stavby, tak ve zpracování detailů a konečném provedení realizace. Užití levnějších stavebních materiálů a typizovaných prvků zde není na škodu věci, díky architektově invenci a stavebně čistému provedení působí harmonicky a v souladu se záměrem i funkcí stavby. Logické traktování prostoru je podpořeno proporcemi prostor, okenních i dveřních výplní, což podporuje dobrou orientaci v budově.
Je škoda, že nedošlo k využití ochozů pro provoz tělocvičny. Celkovému vyznění stavby ubírá dosavadní nedotažení terénních úprav - svahu mezi stavbou a hřištěm. Porota se jednoznačně shodla a udělila této stavbě Cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci za období 2010 - 2011.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

05 - Dům umění, Opava
Akad. arch. Štěpán Hulec, Ing. arch. Daniel Špička, ARCHITEKTI
Dobrý a nadějný záměr, avšak nedotažený do přesvědčivého výsledku. Rekonstrukce Domu umění je příkladem negativního výsledku rekonstrukce, kdy lze konstatovat, že stav před rekonstrukcí vykazoval vyšší kvality a hodnoty, než stav po rekonstrukci, a to včetně technického provedení, které vykazuje řadu defektů vyplývajících ze selhání zúčastněných stran, investora, prováděcí firmy i architektů. Zároveň také promarněná příležitost k osvědčenému, žel u nás stále málo užívanému postupu: architektonická soutěž – výběr kvalitní koncepce – pověření autorů ke zpracování projektové dokumentace a zároveň – právo i povinnost vykonávat autorský dozor na stavbě. Výsledek kvalitativně neodpovídá vynaloženým prostředkům, ani kulturnímu i historickému významu stavby.
Mezi největší prohřešky patří nekoncepčnost v použití soudobých technických prvků a historizujících řemeslně pojednaných elementů. Z hlediska výstavního provozu nedošlo k žádné pozitivní změně, naopak interiér 2. a 3. NP je pro výstavy současného umění málo vhodný. Galerie neodpovídá dnešním nárokům prezentace soudobého vizuálního umění včetně potřebného zázemí.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
06 - Skleník, Radkov – Dubová
Eva Císařová - Investa, Ing. Karel Komárek - projekční kancelář Atria, Opava
Sympatické a nedestruktivní znovuuvedení technické památky do provozu (původně ve zcela havarijním stavu). Stavba je velmi citlivě rekonstruována, nové technologie neodporují vnímání stavby v kontextu historických souvislostí s areálem zámku.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...


07 - Hasičská zbrojnice, Holasovice
Ing. Ondřej Kubesa, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.
Dobře zvládnutá rekonstrukce technického objektu, zcela v souladu s potřebami malé obce.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

08 - Házenkářské a dětské hřiště, Antonína Sovy 10, Opava
Ing. Ondřej Kubesa, Ing. Petr Ondruška, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.
Úprava hřiště ve vnitrobloku vzbuzuje sympatie výrazným vylepšením stávajícího stavu sídlištního vnitrobloku. Odolnost a jednoduchost řešení však trpí jistou schematičností a otázkou zůstává praktické využití hřiště bez účinných zábran zalétávajících míčů nebo formální rozmístění laviček bez možnosti komunikace uživatelů prostoru.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

09 - Rodinný dům, Děhylov
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects
Rekonstrukce, jaká by měla být běžným minimálním standardem. Ocenění zasluhuje také snaha architekta a majitele vybočit z běžného přístupu k rekonstrukcím rodinných domů v našich obcích. Interiér domu je řešen přesvědčivě, s dotažením technicky, řemeslně i finančně náročných detailů. Také zde důsledná spolupráce architekta a klienta přinesla viditelnou kvalitu.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...


10 - Rodinný dům, Kravaře
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects
Rekonstrukce vlastního RD architekta je ukázkou, jak lze kvalitním a promyšleným návrhem dosáhnout přesvědčivého výsledku. Kontrast původní fasády domu a části fasády rekonstruované je záměrný. Ambiciózní rekonstrukce se soudobým tvůrčím vstupem, vyváženou hrou hmot plných, poloprůhledných a průhledných hmot, přitom stále ve vazbě na stylovou nesourodost původního řešení dvojdomku. I v obývacím prostoru přináší nové kvality (prostor přes dvě patra, propojení se zahradou). Řešení obývacího pokoje s galerií - pracovnou, s promyšleným pronikáním denního světla z různých světových stran i ze stropu, s neokázalým interiérem je velmi invenční a přesvědčivě dokazuje, že dobrý záměr lze realizovat i s omezenými finančními prostředky.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
11 - Altův dům, Opava
BcA. Filip Menzel, stavební firma WINRO s.r.o. Robert Winkler
Nadstandardně pečlivý a důsledný památkářský přístup k renovaci fasády domu si zaslouží pozornost a ocenění jako vzorový příklad památkové obnovy objektu.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
12 - Obecní úřad, Chvalíkovice
Ing. arch. Jiří Horák, Architektonické studio ARCHE’S
Vyvážená rekonstrukce objektu s ohledy na historickou podobu stavby může být pokládána za velmi dobrý standard, hodný následování.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
 
13 - Vošárna, Raduň – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Občanské sdružení Vošárna ve spolupráci s o.s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler
Dobře zvládnutá pietní rekonstrukce drobné architektury bez ambic její aktualizace do současnosti. Vysoce hodnocena je také příkladná iniciativa a aktivní přístup komunity k záchraně rozpadající se stavby.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
14 - Dům u Mouřenína
Ing. Zdeněk Miketa
Velmi komplexní rehabilitace technicky i provozně složitého objektu, navíc realizovaná s velkým osobním nasazením a nadšením investorů. Pečlivost a promyšlenost jednotlivých kroků ve vztahu k památce a jejímu zhodnocení je možno považovat za příkladnou.
Výsledku je na škodu, že nedošlo ke spolupráci stavebního inženýra a architekta a nepodařilo se doladit drobné rušivé detaily (rozpačitý vstupní prostor, štuky, svítidla, lavice).
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
15 - Rodinný dům, Stratilova ul., Opava
Ing. arch. Ivana Dombková - DESIGN by DONLIĆ, projekční kancelář DK1
Členění fasády a interiéru domu je architektonicky promyšlené, má pevnou logiku a punc soudobého životního stylu. Sympatické terasovité uspořádání a otevření domu směrem do zahrady je ale v kontrastu s nepřístupným až pevnostním výrazem příliš hmotově převýšeného domu směrem do veřejného prostoru ulice.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
 
16 - Kaple, Nové Těchanovice
o.s. Za Opavu

17 - Rodinný dům, Stěbořice – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Ing. Ondřej Kubesa, STUDIO-D Opava s.r.o.
Velice zdařilá soudobá rekonstrukce jednoduchého stavení vyniká svojí skromností ve spojení s uměleckým citem. Působivé spojení rukodělných postupů s oduševnělou atmosférou na hony vzdálenou sterilitě výstupů klasických stavebních firem. Exteriér velmi dobře koresponduje s interiérem a celek působí harmonicky a vyváženě. Příkladná spolupráce investora s architektem. Výsledku částečně ubírá jistá nedotaženost místností v horním podlaží a některých detailů.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Zpět ... | Komentáře: 3 | Přidat komentář |  Informařný e-mail  Vytisknout článek
Související články Za Opavu:
Vernisáž výstavy a předání Opavské ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvánka k předání Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - výsledky a hodnocení (02.05.2016)
Nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisáž a vyhlášení výsledků Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvánka na vernisáž výstavy Opavské ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012–2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012 (04.04.2013)
Pozvánka na zahájení výstavy opavské Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavská cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - změna termínu (22.12.2011)
Opavská cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportáž - předání čestného uznání opavské ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportáž z vernisáže (22.02.2009)
Pozvánka na výstavu Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavská cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
Předání Opavské ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
Udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavské ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
Vyhlášení ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

Anketní otázka:

Anketa o sympatie veřejnosti - kterou z nominovaných rekonstrukcí staveb na udělení letošní Ceny J. M. Olbricha hodnotíte jako nejpovedenější?

Nominace č. 1 - palác Razumovských, Opava (Počet hlasů: 28)
(1.81 %)

Nominace č. 2 - Kaple, Radkov - Nové Zálužné (Počet hlasů: 3)
(0.19 %)

Nominace č. 3 - Polyfunkční dům MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířů, Opava (Počet hlasů: 184)
(11.87 %)

Nominace č. 4 - Tělocvična - Tyršův stadion, Opava (Počet hlasů: 14)
(0.90 %)

Nominace č. 5 - Dům umění, Opava (Počet hlasů: 3)
(0.19 %)

Nominace č. 6 - Skleník, Radkov - Dubová (Počet hlasů: 10)
(0.65 %)

Nominace č. 7 - Hasičská zbrojnice, Holasovice (Počet hlasů: 1)
(0.06 %)

Nominace č. 8 - Házenkářské a dětské hřiště, Antonína Sovy 10, Opava (Počet hlasů: 54)
(3.48 %)

Nominace č. 8 - Rodinný dům, Děhylov (Počet hlasů: 3)
(0.19 %)

Nominace č. 10 - Rodinný dům, Kravaře (Počet hlasů: 7)
(0.45 %)

Nominace č. 11 - Altův dům, Opava (Počet hlasů: 3)
(0.19 %)

Nominace č. 12 - Obecní úřad, Chvalíkovice (Počet hlasů: 7)
(0.45 %)

Nominace č. 13 - Vošárna, Raduň (Počet hlasů: 12)
(0.77 %)

Nominace č. 14 - Dům u Mouřenína (Počet hlasů: 406)
(26.19 %)

Nominace č. 15 - Rodinný dům, Stratilova ul., Opava (Počet hlasů: 382)
(24.65 %)

Nominace č. 16 - Kaple, Nové Těchanovice (Počet hlasů: 3)
(0.19 %)

Nominace č. 17 - Rodinný dům, Stěbořice (Počet hlasů: 430)
(27.74 %)

Celkem hlasovalo: 1550
 
Akce v Matičním domě  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server