I v roce 2022 jsme realizovali letní příměstské tábory pro děti a mládež

Spolek Za Opavu o letních prázdninách uskutečnil již 8. ročník zážitkových příměstských táborů, které se i tentokrát věnovaly různým věkovým skupinám dětí a mládeže.

Pro nejmladší děti ve věku 4-7 let jsme realizovali tábor s názvem „Od pramene ke kohoutku“, jehož hlavním tématem byla voda. Táborovou základnou nám byl opět Matiční dům v Opavě a pro pobyt venku jsme využívali prostory města a jeho okolí. Strávili jsme skvělé dopoledne v Městských sadech, celý den strávili v Raduni (mokřad, rybníky, les, zámecký park) a navštívili jsme bývalou vodárenskou věž u východního nádraží. Objevovali jsme, zkoumali, hráli si.

Pro starší zvídavé děti ve věku 8-12 let jsme realizovali tábor s názvem „Fyzikální smysly a nesmysly“. Naší základnou byl opět Matiční dům a jeho okolí (především parky), kde jsme realizovali program s desítkami pokusů a badatelských aktivit. Navštívili jsme také opavskou měnírnu elektrického proudu, zámecký areál v Raduni (bylinkovou zahradu s fantastickou zážitkovou prohlídkou, park a oranžerii), dále opavskou čističku odpadních vod a farmářské trhy.  

Pro starší dívky ve věku 9-14 let jsme v Opavě opět zorganizovali tábor „Už vím, jak!“ zaměřený primárně na tvořivost a praktičnost, aktuální přístupové trendy, posílení sebedůvěry děvčat a seberozvojové dovednosti, objasnění a pochopení změn emočního, psychického a tělesného charakteru, změn typických pro dospívání. Na denním programu bylo tvoření všeho druhu – pletení a háčkování, šití, korálkování a kreslení, ale také kouzlení s bylinkami, relaxační a pohybové aktivity, mezigenerační propojení žen. Ke společnému sdílení jsme opět přizvali zralé ženy a zažili také bubenický workshop s Renatou Veselskou. Skvělé zázemí nám opět poskytlo Centrum sakura na ulici Sadová.

Pro starší kluky a holky ve věku 10-15 let jsme poprvé realizovali „FOTO tábor“. Naší základnou byl opět Matiční dům, kde jsme řešili především technické záležitosti fotografování. Navštívili jsme Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě, konkatedrálu Panny Marie i Slezské zemské muzeum. V ostravském ateliéru jsme se zabývali portréty. Vyzkoušeli jsme si reportážní fotografii, fotili jsme v ulicích. V Hradci nad Moravicí se nám dařila i letecká fotografie, focení dronem.    

Všechny tyto příměstské tábory byly finančně podpořeny statutárním městem Opavou.

Komentáře jsou vypnuty.