Vyhlášení příměstských táborů 2023

Spolek Za Opavu vyhlašuje pro rok 2023 čtyři příměstské tábory. 

Přihlášky na všechny tábory naleznete pod společným odkazem: PŘIHLÁŠKA


KLUCI, MUŽI, STODŮLKY

10. 7. – 14. 7. 2023, pro chlapce ve věku 8–12 let

V rámci táborového týdne předpokládáme hry, sdílení, aktivity zaměřené na fyzickou kondici a zručnost, výpravy do lesa, aktivity v přírodě, sezení a sdílení okolo ohně, společná příprava jídla, otužování a plavání aj.  V rámci harmonogramu projektu také počítáme se zapojením rodin dětí i dalších partnerů, kteří budou v rámci letního času prázdnin pro spolupráci dostupní. Bude se jednat např. o návštěvu mentora z Mužského kruhu, lektora bojového umění Krav maga nebo lektora výukové metody Empower the Child. Chlapcům se budou věnovat 3 zkušení lektoři.


KŘÍŽEM KRÁŽEM STALETÍMI. 

17. 7. – 21. 7. 2023, věk 4–7 let
Již tradiční tábor pro předškolní děti zaměřený na poznávání Opavy a okolí a posilování regionální identity. Děti lépe poznají místo, kde žijí, seznámí se s významnými budovami a architekturou, kulturně historickými a přírodními hodnotami v území a to vše pomocí zážitkových metod.


FOTO DÍLNA

24. 7. – 28. 7. 2023, věk 10–15 let

Hlavním cílem příměstského tábora, který je určen pro dospívající děti a mládež je získání nových zkušeností a dovedností a smysluplné trávení volného času s vrstevníky a odbornými lektory. Aktuálně připravujeme program, který bude primárně zaměřen na fotografování a práci s foto-technikou. Fotit budeme vlastními fotoaparáty i mobily v zajímavých interiérech i exteriérech, vyzkoušíme si fotografování v ateliéru. Každý den budeme procvičovat jiný téma a naučíme se mnoho nového.


A PŘECE SE HÝBE!

31. 7. – 4. 8. 2023, věk 8–12 let
Během teoreticky i prakticky orientovaných dílen, aktivit a her se účastníci seznámí se základy mechaniky strojů (páka, šroub, kladka, kolo…) a pokusí se některé jednoduché stroje vyrobit. Zvládnou intuitivně pracovat s pojmy tření, odpor prostředí, hydraulické zařízení, jednoduché motory atd. Během výletu/exkurze navštívíme některou z technických památek Opavy a okolí. Seznámíme se také s nebeskou mechanikou a v asociaci s názvem tábora se seznámíme s dávnými velikány na poli fyziky.


 

Komentáře jsou vypnuty.