VZOM – Markéta Jedličková / Oživení Slezanky

Malba akrylem na velkoformátová plátna ukotvená na fasádě Slezanky.

Komentáře jsou vypnuty.