Lidé Za Opavu

 

 Společně táhneme za jeden provaz.

 

Kateřina Skalíková

Kontakty na Kateřinu:
tel: 737402844
e-mail: skalikova(at)zaopavu.cz
předsedkyně spolku
Kateřina je zakládající členkou spolku od roku 2007. Pečuje o celkový chod organizace, zabývá se  řízením projektů, tvorbou edukačních programů zaměřených na přírodní a kulturní dědictví, komunitními projekty a aktivitami pro děti.“Začni dělat, co je nevyhnutelné. Potom dělej to, co je možné. A najednou budeš dělat to, co je nemožné.“ (neznámý autor)

Zuzana Prokešová

Kontakty na Zuzku:
e-mail: zuza.prokesova@gmail.com
členka jednacího výboru
Zuzana je zodpovědná za hladký provoz prostor spolku v Matičním domě, laskavou péči o Alžbětinu zahradu, akrojógu a ekoprojekty.“Dělej co umíš, s tím co máš, tam kde právě jsi.“ (T. Roosevelt) 

  Veronika Frélichová

členka jednacího výboru
Veroniku nejvíc baví environmentální projekty a aktivity pro děti. Zvelebuje Alžbětinu zahradu a vede kroužek Muzikohrátky.

Milan Freiberg

Kontakty na Milana:
e-mail: m.freiberg(at)seznam.cz

člen jednacího výboru
Milan se věnuje …„Jediná neměnná skutečnost je…změna“

Zdeněk Frélich 


Zdeňkovou oblastí je životní prostředí a jeho pomalé zlepšování. Stará se o naši komunitní zahradu, občas vysadí stromy či aleje a zastupuje spolek v komisi Zdravého města Opavy.„Vše velké začíná malým krokem“.

Martin Klimeš

 

Martin Klimeš je zakládajícím členem spolku od roku 2007. Je garantem Ceny J. M. Olbricha. Je zakladatelem spolku Bludný kámen.

„Zajímá mne prostředí, kde žijeme, pracujeme a bavíme se.“

Radovan Krejčí

 

Radovan má na starosti hladký chod webových stránek spolku a aktivně se zapojuje do všech projektů zaměřených na současné umění a spolkovou činnost.

„Jestliže se nebudeme starat o veřejný prostor, budou se o něj starat jiní za nás, aniž bysme věděli, zda konají v náš prospěch.“

Dalibor Halátek

 

Dalibor je zakládajícím členem spolku od roku 2007. Je aktivní v oblasti památkové péče a veřejného prostoru. Jen svým příkladem mohu inspirovat a kritizovat druhé.

Daniel Horváth

 

Dan je zodpovědný za koordinaci aktivit spolku Za Opavu v Ostravě.

Petra Kaniová

 

Petra je specialistkou na historii architektury města Opavy…„Protože se nemůže stát, co chceš, chtěj, co můžeš.“ (Terentius)

Hana Pavelková

 

Hanka se věnuje otázkám památkové péče edukační činnosti a vztahu veřejnosti k památkám.„Věci se zdají být složitými. Opak je pravdou. Vše je jen otázkou odvahy a prvního kroku.“

 Romana Rosová

Romana se specializuje na stavebně historické studie.

 Markéta Sonnková

Výlety s prací jsou inspirativní jako výhled do krajiny.

Adam Šťastný 

Adam je garantem projektu Židovský hřbitov.

„Dobrovolné práce usnadňují snášení nedobrovolných.“ (Démokritos)

Jiří Skalík

 

Jirka pomůže když může.

Tomáš Oršový

 

Tomáš …

Patrik Dominec

 

Patrik …

 Marie Černocká   Jan Weiss 
   
 

 

 
   

Komentáře jsou vypnuty.