Lidé Za Opavu

 

 Společně táhneme za jeden provaz.

 

Kontakty na Kateřinu:
tel: 737402844
e-mail: skalikova(at)zaopavu.cz

Kateřina Skalíková
předsedkyně spolku
Kateřina je zakládající členkou spolku od roku 2007. Pečuje o celkový chod organizace, zabývá se  řízením projektů, tvorbou edukačních programů zaměřených na přírodní a kulturní dědictví, komunitními projekty a aktivitami pro děti.“Začni dělat, co je nevyhnutelné. Potom dělej to, co je možné. A najednou budeš dělat to, co je nemožné.“ (neznámý autor)

Kontakty na Zuzku:
e-mail: zuza.prokesova@gmail.com

Zuzana Prokešová
členka jednacího výboru
Zuzana je zodpovědná za hladký provoz prostor spolku v Matičním domě, laskavou péči o Alžbětinu zahradu, akrojógu a ekoprojekty.“Dělej co umíš, s tím co máš, tam kde právě jsi.“ (T. Roosevelt) 

 

Kontakty na Tomáše:
tel: 777187823
e-mail: skalik(at)zaopavu.cz

Tomáš Skalík
člen jednacího výboru
Tomáš je zakládajícím členem spolku od roku 2007. Věnuje se otázkám umění, architektury, památkové péče a obecně problematice veřejného prostoru a spolkovým aktivitám s tím souvisejícím. Je zodpovědný za projekt Cena J. M. Olbricha, obnovu drobných památek, vystupuje jako mluvčí spolku.„Umění! Umění? Umění.“ (T. Skalík) 
Veronika Frélichová
členka jednacího výboru
Veroniku nejvíc baví environmentální projekty a aktivity pro děti. Zvelebuje Alžbětinu zahradu a vede kroužek Muzikohrátky.

Kontakty na Milana:
e-mail: m.freiberg(at)seznam.cz

Milan Freiberg
člen jednacího výboru
Milan se věnuje …„Jediná neměnná skutečnost je…změna“
  Zdeněk Frélich

Zdeňkovou oblastí je životní prostředí a jeho pomalé zlepšování. Stará se o naši komunitní zahradu, občas vysadí stromy či aleje a zastupuje spolek v komisi Zdravého města Opavy.„Vše velké začíná malým krokem“.
  Martin Klimeš

Martin Klimeš je zakládajícím členem spolku od roku 2007. Je garantem Ceny J. M. Olbricha. Je zakladatelem spolku Bludný kámen.

„Zajímá mne prostředí, kde žijeme, pracujeme a bavíme se.“

  Radovan Krejčí

Radovan má na starosti hladký chod webových stránek spolku a aktivně se zapojuje do všech projektů zaměřených na současné umění a spolkovou činnost.

„Jestliže se nebudeme starat o veřejný prostor, budou se o něj starat jiní za nás, aniž bysme věděli, zda konají v náš prospěch.“

  Dalibor Halátek
Dalibor je zakládajícím členem spolku od roku 2007. Je aktivní v oblasti památkové péče a veřejného prostoru. Jen svým příkladem mohu inspirovat a kritizovat druhé.
  Daniel Horváth

Dan je zodpovědný za koordinaci aktivit spolku Za Opavu v Ostravě.

  Petra Kaniová
Petra je specialistkou na historii architektury města Opavy…„Protože se nemůže stát, co chceš, chtěj, co můžeš.“ (Terentius)
  Hana Pavelková
Hanka se věnuje otázkám památkové péče edukační činnosti a vztahu veřejnosti k památkám.„Věci se zdají být složitými. Opak je pravdou. Vše je jen otázkou odvahy a prvního kroku.“
  Romana Rosová

Romana se specializuje na stavebně historické studie.

  Markéta Sonnková

Výlety s prací jsou inspirativní jako výhled do krajiny.

  Adam Šťastný

Adam je garantem projektu Židovský hřbitov.

„Dobrovolné práce usnadňují snášení nedobrovolných.“ (Démokritos)

  Jiří Skalík

Jirka pomůže když může.

  Tomáš Oršový

Tomáš …

 

  Patrik Dominec

Patrik …

  Marie Černocká    Jan Weiss 
  Zuzana Rohovská   Jana Matějková 
  Milada Nováková

předsedkyně a zakladatelka Spolku pro rodinu Opava, který spolusdílí se spolkem Za Opavu prostory Matičního domu a Alžbětinské zahrady. Spolupracujeme a setkáváme se na našich akcích.

  Barbora Žiaková
  Ondrej Žiak    

Komentáře jsou vypnuty.